Waterschap Rijn en IJssel
Projectmanager HWBP

| 28 februari 2019

Projectmanager HWBP
Krachtig en professioneel samenspel dankzij de projectmanager!
Help jij de unit Projecten van Waterschap Rijn en IJsel de mooiste en belangrijkste opgaves te realiseren door IMP-teamwerk te professionaliseren!?

Het waterschap heeft de zorg voor waterveiligheid, -kwaliteit en -kwantiteit. Als gevolg van klimaat en duurzaamheidsvraagstukken moeten we innoveren en nieuwe oplossingen vinden voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Dat maakt ons en jouw werk dynamisch, uitdagend en maatschappelijk relevant. Iedere medewerker draagt daar aan bij vanuit zijn functie en specialisme. Dat doen zij vanuit een inspirerende werkomgeving en met een grote mate van vrijheid, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Ga jij deze uitdaging aan.

De unit Projecten van Waterschap Rijn en IJssel zoekt:
een krachtige Projectmanager HWBP met ruime ervaring in het werken met IPM-teams.

Waarom een Projectmanager HWBP
Voor het landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma gaat Waterschap Rijn en IJssel de komende decennia 10-tallen kilometers dijk versterken. In omvang majeure en inhoudelijk complexe opgaves die per stuk 8 tot 10 jaar doorlooptijd kennen. Projecten van dergelijk statuur zijn nieuw voor ons waterschap en verlangen naast doorontwikkeling van de bestaande organisatie ook andere denkkracht en ervaring, waaronder ervaring in het werken met IPM-teams.

De missie van de unit Projecten
De unit Projecten is binnen Waterschap Rijn en IJssel verantwoordelijk voor alle realisatieprojecten van de programma’s Waterveiligheid, Watersysteem en Afvalwaterketen. Zij levert daarvoor projectleiders, IMP-teams, adviseurs en ondersteuners. De werkzaamheden beslaan de werkvelden civiele techniek, sturing- en elektrotechniek, werktuigbouwkunde, cultuurtechniek, maar ook omgevingscondities als milieu, archeologie en ondergrondse infrastructuur spelen een belangrijke rol. Daarnaast werkt de unit omgevingsgericht, samen met en voor stakeholders en hanteert verschillende samenwerk- en contractvormen.

De unit is georganiseerd rondom haar werkprocessen en ontwikkelt zich continue volgens de meest actuele inzichten. Van de medewerkers wordt daarom een proactieve, zelfsturende houding verwacht, net als een hoge mate van betrokkenheid en flexibiliteit. Werken bij de unit projecten vereist een planmatige werkhouding, veel verantwoordelijkheid en is een prima speelveld om je persoonlijk te ontwikkelen.

Jouw project
Er zijn momenteel 5 kleine en middelgrote HWBP-projecten in voorbereiding. In het voorjaar van 2019 start de eerste grote trajectaanpak en voorverkenning van het dijkvak dat van de Duitse grens tot aan Zevenaar loopt. Een traject van ca. 25 kilometer met een totaal geraamde omzet van €150 miljoen. Dit project ga je vanaf het allereerste moment vormgeven en uitrollen, te beginnen met een trajectaanpak en voorverkenning van ongeveer 2 jaar. Vervolgens volgen (deel)projecten met een verkenning, planuitwerking en realisatiefase. Daarnaast lever je vanuit je ervaring een bijdrage in andere IMP-projectteams en maak je deel uit van het programmateam, dat de benodigde organisatorische ontwikkelingen rond het HWBP-programma regisseert.

De opgave

 • Je bent primair verantwoordelijk voor het bereiken van het projectresultaat (de scope), binnen de meegegeven randvoorwaarden van tijd en geld, maar voor jou is een project pas echt succesvol, als het maatschappelijke waarde toevoegt en alle belanghebbenden tevreden zijn met resultaat en proces.
 • Jij weegt risico’s en kansen af vanuit het belangen van het project, het waterschap én maatschappij.
 • Je begrijpt dat bij een dergelijke opgave grotere aandacht moet zijn voor actuele beleidsthema´s, zoals duurzaamheid en circulaire economie en dat dit impact heeft in alle planfasen, van verkenning tot en met beheer.
 • Je bent je ervan bewust dat de digitale transformatie van vandaag de dag van invloed is op de inhoud, het proces en het samenspel.

Samenwerking

 • Jouw manier van sturen richt zich op het benutten van kansen voor het realiseren van de opgave, waarbij scopewijzigingen aanvaardbaar zijn, als het realiseren van de opgave daarom vraagt. Dat afwegen doe je in samenspraak met je interne opdrachtgever.
 • Bij het maken van afwegingen schakel je continue tussen lijnmanagement, assetmanagement en projectmanagement, omdat jij je beseft dat het object uiteindelijk ook beheerd moet kunnen worden. Voor jou is het project dan ook pas afgelopen als het beheerd kan worden.
 • Samen met de opdrachtgever onderhoud je – wanneer nodig – de contacten met management, directie en bestuur.
 • Jij zorgt ervoor dat het projectteam integraal onderdeel is van het netwerk, waarin het project gerealiseerd wordt.
 • Je stuurt het projectteam volgens het principe van dienend leiderschap – zowel op individueel- als op groepsniveau – en zorgt voor verbinding op inhoud en proces.
 • Bij inhoudelijke knelpunten tussen rolhouders maak jij de keuze tussen voorgelegde opties.
 • Over jou functioneren en je persoonlijke ontwikkeling ben je in gesprek met de manager unit Projecten.

Jouw stijl

 • Denken en handelen vanuit de bedoeling zit in je aard. Je denkt dan ook van buiten naar binnen en bent een verbinder.
 • Je gezagstijl wordt door anderen als opbouwend ervaren.
 • Je bent van nature nieuwsgierig, gericht op ontwikkelen en ontdekken.
 • Je bent wendbaar, creatief en beschikt over een gezonde dosis zelfreflectie en adaptatievermogen.
 • Je vormt eerst een beeld door te luisteren en te vragen, alvorens je oordeelt en beslist.
 • Je bent transparant in wat je doet en weet je besluiten helder toe te lichten en te onderbouwen.
 • Je hebt een proactieve houding en beschikt over een dosis lef, waarbij jij je bewust bent van de grenzen van je invloed.

Wat verwachten wij?

 • Je hebt een wowerk– en –denkniveau.
 • Je hebt ruime werkervaring met het werken in IPMteams in de rol van projectmanager.
 • Je hebt ervaring met het HWBPprojecten of gelijksoortige grootschalige ruimtelijke opgaves.
 • Je hebt een eigen visie op projectmanagement en samenwerking in teamverband en kan deze vertalen naar de praktijk.
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en bent in staat draagvlak te creëren en te overtuigen, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent analytisch, resultaatgericht en anticipeert op toekomstige ontwikkelingen.
 • Je signaleert en draagt bij aan procesverbeteringen op het gebied van de ontwikkeling van de projectorganisatie.

Wij bieden

 • Afhankelijk van de werkervaring wordt het salaris ingedeeld in schaal 12 (maximaal € 5.399,-) conform cao voor de waterschappen (36-urige werkweek).
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden in de vorm van een individueel keuze budget (IKB ongeveer 20% van het salaris).
 • Goede opleidingsmogelijkheden in de vorm van een eigen budget.

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie bel je met Taco Mulder, manager Projecten, via telefoonnummer 06 4608 1452.

Reacties kun je tot 21 maart sturen via het online sollicitatieformulier op onze website onderaan de pagina. Sollicitaties die op een andere wijze binnenkomen worden niet in behandeling genomen.
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 2 april in de middag.

Waterschap Rijn en IJssel hecht grote waarde aan je privacy. Er wordt uiterst zorgvuldig met je gegevens omgegaan. Deze worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Je gegevens worden opgenomen in onze werving en selectie-applicatie. De gegevens van kandidaten die niet geselecteerd zijn worden uiterlijk 4 weken na afwijzing vernietigd. Wanneer wij je gegevens langer willen bewaren, vragen wij hiervoor je expliciete toestemming. Onze uitgebreide privacy verklaring kun je vinden op onze website, www.wrij.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.