Gemeente Harderwijk
Vergunningverlener WABO

| 31 juli 2017

Vergunningverlener WABO

32 – 36 uur | Harderwijk

De organisatie

Om in te kunnen spelen op de nieuwe rol van de overheid binnen onze samenleving zet Harderwijk in op een ‘kleinere’, flexibele overheid die de samenleving faciliteert in plaats van reguleert. Deze overheid functioneert in netwerken met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden. Vier thema’s staan daarbij centraal:

 • Minder binnen, meer buiten: de grenzen tussen binnen en buiten vervagen: actieve samenwerking met partners binnen en buiten de gemeente.
 • We zijn steeds op zoek naar onze toegevoegde waarde: de gemeente maakt steeds de afweging óf, welke en hoe zij een rol speelt. Actief burgerschap krijgt de ruimte.
 • We denken en werken in netwerken: ons doen en laten vindt plaats in netwerken samen met andere partijen, zowel binnen de Harderwijkse samenleving als in de regio tussen gemeenten.
 • We spelen flexibel in op ontwikkelingen: onze organisatie blijft gezien alle ontwikkelingen continu in beweging en bewandelt nieuwe paden. We zijn flexibel, zoeken voortdurend naar de ‘andere manier’ en zijn bereid tot het aangaan van experimenten.

De organisatie bestaat uit 4 domeinen (het Stadsbedrijf, Bestuur & Organisatie, Samenleving en Ruimte). Een deel van de bedrijfsvoeringstaken is ondergebracht in het samenwerkingsverband Meerinzicht, waarin Harderwijk, Ermelo en Zeewolde participeren. Meer achtergrondinformatie over de gemeente Harderwijk vind je op www.harderwijk.nl.

Het domein

Binnen het domein Ruimte werken ruim 60 medewerkers aan de ontwikkeling van Harderwijk tot een aantrekkelijke stad waar het prettig wonen, werken en verblijven is. In het domein is de expertise op het gebied van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, economie, duurzaamheid, bouwzaken en inrichting van de openbare ruimte samengebracht.

Binnen het domein Ruimte wordt gewerkt in een teamgerichte structuur, waarbij medewerkers zoveel mogelijk samen in het team verantwoordelijkheid nemen voor het teamresultaat. De teams zijn samengesteld rondom een logisch pakket van samenhangende activiteiten:

 • team Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid
 • team Economie, Mobiliteit een Bouwzaken

De functie

De Vergunningverlener WABO is in de rol van bouwplantoetser het eerste aanspreekpunt voor alle typen van WABO gerelateerde zaken en is verantwoordelijk voor het gehele proces rondom de afhandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen, inclusief termijnbewaking. In het kader van de nieuwe omgevingswet zal de rol van Vergunningverlener WABO transformeren naar die van omgevingscoach.

Taken zijn:

 • Begeleiden en verrichten van specialistische werkzaamheden in het kader van de WABO en WRO waaronder het behandelen en toetsen van aanvragen Omgevingsvergunningen en meldingen voor o.a. de activiteiten Bouwen, Planologisch Gebruik en Brandveilig Gebruik.
 • Beoordelen of aanvragen in aanmerking komen voor een afwijking conform artikel 2.12 van de WABO en begeleiden van de afwijkingsprocedure. Bewaken van, en informeren over de voortgang en afdoening van vergunningaanvragen, planologische procedures en informatieverzoeken.
 • Beoordelen van principeverzoeken van particulieren en bedrijven voor uiteenlopende ruimtelijke ontwikkelingen.
 • In het kader van de nieuwe Omgevingswet in toenemende mate fungeren als omgevingscoach: signaleren en bevorderen van mogelijkheden voor actieve burgerparticipatie met betrekking tot bouwkundige en planologisch behoeften en initiatieven. Optreden als adviseur en verbinder van belanghebbenden.
 • Overleg voeren met belanghebbenden en inwoners aangaande vergunningaanvragen en ruimtelijke ontwikkelingen.
 • Adviseren van het gemeentebestuur over vergunningverlening en over uitvoering van de omgevingswet.
 • Binnen interne en externe werkgroepen inbrengen van bouwkundige en vergunning technische expertise; afstemmen van een integrale aanpak met interne vakdisciplines en externe platforms

Het profiel

Je beschikt over een opleiding bouwkunde op Hbo-niveau en hebt met succes de opleiding ABW1 en ABW2 afgerond. Uitgebreide kennis op het gebied van bouwfysische toetsing is een pre. Je hebt actuele kennis van en ervaring met omgevingsrecht en andere relevante wetten. Je beschikt over enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie. Het is een pre als je kunt omgaan met Centric OVX.

Daarnaast zijn de volgende kennis en vaardigheden van belang:

 • goede adviserende en analytische vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
 • goede verbindende kwaliteiten, durven aanspreken en lef
 • creatief in het overbruggen van tegengestelde belangen
 • goed kunnen plannen en organiseren
 • goed kunnen samenwerken
 • visie en originaliteit – goed buiten de kaders kunnen denken
 • omgevingsbewust
 • klant- en resultaatgericht
 • organisatie- en politiek sensitief
 • je denkt in kansen en niet in bedreigingen.

Wij bieden

De functie vergunningverlener WABO (handhaver en toezicht F) is gewaardeerd in schaal 9. Wij bieden een salaris van minimaal € 2.527,- en maximaal € 4.127,- voor zeer ervaren kandidaten (uitloopniveau).

Informatie

Informatie wordt verstrekt door Richard Peters (teamleider Ruimte), telefoonnummer 0341- 411373.
De selectiegesprekken zijn gepland op:
1e ronde: 7 september 2017
2e ronde: 14 september 2017

Sollicitatie

Je kunt tot 25 augustus 2017 solliciteren via de sollicitatiebutton.

De sollicitatieprocedure

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.