Waarom de Omgevingswet dus géén Wabo wordt

| 29 juni 2016

Robert ForkinkDe pessimisten zagen hem al aankomen, voor de optimisten kwam het als een onaangename verrassing: de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot het voorjaar van 2019. Vier maanden uitstel slechts, maar toch een vertraging die knaagt. Want, hebben we dit al niet eens eerder meegemaakt?

De vergelijking met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is inderdaad snel gemaakt. En die Wabo zijn veel gemeenten niet vergeten. Het veelvuldige uitstel degradeerde de Wabo destijds tot een running gag: “Ken je die grap van de Wabo die per 2008 ingevoerd werd…?” Niet de beste start voor een wet zou je zeggen…

Wabo-teneur  hangt in de lucht

Met het aangekondigde uitstel van de Omgevingswet, hangt die Wabo-teneur opnieuw in de lucht. Ik proef haar bij de gemeenten die zich al voorbereiden op de komst van de Omgevingswet:

Het zal toch niet, hebben we straks veel energie gestoken in een wet die maar niet van de grond komt.

En eerlijk is eerlijk, het Wabo-scenario zou een domper zijn voor die gemeenten die de Omgevingswet al als een stip op de horizon hebben gezet.

Omgevingsvisie

Zo zie ik in meerdere gemeenten al werkgroepen ontstaan rondom de invulling van omgevingsvisies en –plannen. Een goede zaak. Want dit is een klus is waarmee je niet vroeg genoeg kunt beginnen. Neem de omgevingsvisie, ik ken gemeenten die nog in de lichtzinnige veronderstelling zijn dat dit een doorvertaling is van de huidige structuurvisie. Niets is minder waar: de omgevingsvisie is niet alleen een strategische visie, maar veel meer een driedimensionale visie waarin verschillende perspectieven bijeen komen, zowel horizontaal als verticaal.

Start nu met integrale afwegingen en digaloog

Dit vraagt bijvoorbeeld om een gezamenlijke benadering van afdelingen die nu nog vanuit eigen beleidsplannen werken. Hoe verbind je die en hoe ga je met elkaar vanuit dezelfde doelstellingen werken? Dit vereist integrale afwegingen én dialoog tussen afdelingen die tot voor kort maar bar weinig van elkaars plannen wisten. Zeker in de grotere gemeenten vergt dit tijd. En dan heb ik het hier alleen nog maar over de horizontale integraliteit. De verticale integraliteit (van beleid naar uitvoering) is wellicht een nóg grotere uitdaging!

Het ICT-vraagstuk

Het blijft de vraag of dit uitstel geen voorbode is voor meer vertragingen. Er wacht ons immers nog een enorm ICT-vraagstuk: destijds de bottleneck bij de invoering van de Wabo. Hoewel er achter de schermen hard aan de ICT wordt gewerkt, is er voor gemeenten inderdaad weinig zicht op hoe dit voor hen gaat uitpakken. Eén ding is wel zeker: ICT gaat geld kosten. En ik zou elke gemeente adviseren om hier alvast een voorschot op te nemen door de nodige budgetten te reserveren.

Nu doorpakken

Of het dan tóch niet slimmer is om pas op die Omgevingswet-trein te springen wanneer die werkelijk het perron nadert? Die Omgevingswet komt hoe dan ook en de impact ervan is vele malen groter dan de Wabo. Afwachten is daarom niet aan te bevelen. Integendeel, die vier maanden uitstel zouden wat mij betreft juíst een aansporing moeten zijn om vooral door te pakken. Of anders geredeneerd: dankzij het uitstel zijn er (waarschijnlijk) vanaf nu nog 37 maanden te gaan. Het geeft gemeenten de broodnodige tijd om hun zaken goed te regelen.

Robert Forkink
Antea Group

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *