Wat kun je doen met één miljoen?

| 14 januari 2021

Het jaar is goed begonnen. Al na één dag was de subsidiepot van 1,1 miljoen euro voor nieuwe elektrische auto’s van 2021 leeg. Deze regeling is in het leven geroepen om een afspraak uit het Klimaatakkoord in te vullen; het financieel stimuleren van elektrisch rijden. Dat is nodig en daar is terecht veel geld voor beschikbaar.

Maar wat levert die subsidie nu precies op?

De 1,1 miljoen euro zorgt ervoor dat in 2021 een luttele 277 particulieren met 4.000 euro gespekt worden bij de koop of private lease van hun nieuwe elektrische auto. Ter vergelijking: in 2020 werden er 17.000 nieuwe elektrische auto’s verkocht of via private lease op kenteken gezet. Dat aantal zal in 2021 zeker nog hoger liggen. Maar de impact die deze regeling daarop heeft is dus verwaarloosbaar. Kortom, zonde van het geld.

Gelukkig is daar de elektrische deelauto!

De transitie naar zero emissie is onomkeerbaar en elektrisch rijden kan inmiddels zelfs al goedkoper dan fossiel rijden. Dus als het stimuleren van elektrisch rijden het doel is, zorg dan dat zoveel mogelijk mensen kunnen profiteren voor wie dit nu nog écht onbereikbaar is 

Gelukkig is daar de elektrische deelauto! Grote én kleine aanbieders gaan overstag omdat de businesscase aantrekkelijker wordt en omdat de vraag ernaar toeneemt. En de voordelen zijn groot. Eén deelauto maakt het autobezit van wel twintig personen overbodig en voorziet op een hele efficiënte manier in een deel van hun mobiliteitsbehoefte. Tel daar meer ruimte in de straten voor groen en ontmoeting bij op en de handen gaan écht op elkaar.

De betaalbaarheid is nog wel een aandachtspunt: het kan én moet beter. Deelauto’s die goedkoper zijn in gebruik zorgen ervoor dat ook gebruikers met een kleinere portemonnee kunnen meeprofiteren. Wat weer resulteert in een hogere bezetting per deelauto en een betere businesscase voor de aanbieder. En dan wordt het echt leuk. De wet van ‘massa is kassa’ treedt in werking: het aantal écht betaalbare elektrische deelauto’s neemt toe en het aantal privé-auto’s en parkeerplaatsen neemt af. Win-win!

En dat het zo werkt leert ons een lokaal gesubsidieerd elektrisch deelautoproject in Waterland. Want daar wordt het tarief van een commerciële aanbieder met één euro per uur verlaagd waardoor het gebruik twee keer zo hoog komt te liggen. En dan hebben we het over Waterland, waar parkeerdruk nog uitgevonden moet worden en de deelauto dus niet eens een echt een probleem hoeft op te lossen.

Door slimmer te subsidiëren kunnen veel meer mensen elektrisch gaan rijden

Dus, wat nou als we die € 1,1 miljoen subsidie stoppen in het subsidiëren van 1,1 miljoen uur aan elektrisch deelautogebruik? Op basis van gemiddelde huidige gebruiksgegevens van MyWheels kunnen daarmee 935 elektrische deelauto’s een heel jaar €1,- per uur goedkoper rondrijden. Met circa twintig gebruikers per auto bereik je dan bijna 19.000 mensen en is de impact veel groter dan van die 277 particulieren die het optiepakket van hun nieuwe auto hebben kunnen upgraden.

Hetzelfde subsidiebedrag kan dus tegelijk voor véél meer mensen een stimulans zijn om elektrisch te gaan rijden én een subsidie voor minder auto’s én meer groen op straat. Doen?

Haye Bijlsma, adviseur bij Over Morgen