Aan de slag met de RES?

| 12 december 2018

 

 

ROm & Stadszaken.nl werkseminar
De energietransitie als regionale opgave

DE LAATSTE PLAATSEN!

Ruimtelijke inpassing en draagvlak zijn cruciale voorwaarden bij de Regionale Energiestrategie (RES). Het kabinet moet dat nu even overlaten aan de regionale overheden, stelt de Flevolandse gedeputeerde Jop Fackeldey nadrukkelijk. Hij is namens de IPO portefeuillehouder voor de energiestransitie en hoofdspreker op het ROm/Stadszaken-seminar over de regionale aanpak van de energietransitie op donderdag 7 februari 2019 om 13.30 uur in Amersfoort.

Daar praten praktijkdeskundigen u bij over de opgave die ons te wachten staat, hoe u energietransitie ruimtelijk kunt faciliteren, en u gaat zelf aan de slag!

PROGRAMMA

De energietransitie als regionale opgave
Bij de RES gaat het om de energievoorziening van de toekomst, maar tegelijk over fundamentele economische en ruimtelijke keuzes. Bovendien sluit de RES aan bij de principes van de Omgevingswet: van onderop, met een grote rol voor participatie. ‘Het is daarom nodig dat het Rijk zich er even niet mee bemoeit en de RES ook daadwerkelijk aan de regio’s laat.’
Maar ook draagvlak en betaalbaarheid zijn van het grootste belang. ‘We kunnen in Nederland geen energie-armoede laten ontstaan.’
Jop Fackeldey, gedeputeerde Flevoland (onder meer voor klimaat, energie, duurzaamheid en energietransitie) en bestuurslid IPO met de portefeuille energie.

Energietransitie en economie gaan hand in hand
Bedrijventerreinen zijn bij uitstek geschikt om concrete stappen te zetten in de energietransitie en tegelijkertijd ook economische kansen te verzilveren. Zaken als grondeigendom, (grote) bedrijven, energieverbruik en -productie, draagvlak en positionering van terreinen komen hier bij elkaar. Buck Consultants (BCI) zal aan de hand van een typologie van terreinen, en concrete voorbeelden daarvan, laten zien wat dit in de praktijk betekent, welke specifieke kansen zich voordoen en hoe je hier als gemeenten en provincies op in kan spelen.

Energietransitie in de omgevingsvisie
Hoe bepalen we in aanloop naar de RES onze eigen positie en strategie? Hoe nemen we onze raad en de burgers mee in de afwegingen die daarbij horen? En hoe verbinden we de energie-opgave met onze andere ruimtelijke opgaven? In Noord-Beveland grijpen de energietransitie en het proces naar de  omgevingsvisie in elkaar. De verantwoordelijk projectleider Tom Vermin laat zien hoe ze dat doen.

Caro Agterberg, vormgever, zal een korte presentatie geven; DutchBlue – een andere kijk op zonnevelden. Zij won vorig jaar met dit project de prijsvraag Energie meets the Arts uitgeschreven door Kunstloc iov de provincie Noord Brabant. Caro Agterberg is afgestudeerd in stedenbouwkundig micro milieu, was even afgedwaald in de architectuur, maar sinds een paar jaar weer terug bij haar passie, de openbare ruimte.

Van visie naar programma – Werken met het Dashboard Energietransitie
Presentatie van en oefenen met het Energietransitie Dashboard (ETD) dat Antea Group samen met Nedgraphics en Imagem heeft ontwikkeld. U krijgt inzicht in de ruimtelijke en technische mogelijkheden voor duurzame energieopwekking in uw gemeente, daarbij rekening houdend met de regio waarin uw gemeente zich bevindt. Met het ETD kunnen we op eenvoudige wijze de impact van mogelijke maatregelen verkennen op het gebied van ruimtebeslag, energie-impact en CO2-reductie. Met het dashboard wordt energietransitie van visie via programma naar uitvoering inzichtelijk en voelbaar gemaakt. Tijdens het werkseminar zit u aan de knoppen!

 

Datum: donderdag 7 februari 2019
Waar: Redactie ROm, Paulus Borstraat 41, Amersfoort (direct achter station Amersfoort)
Voor wie: beleidsmedewerkers en professionals in de ruimtelijke ordening en op milieugebied, bestuurders, ondernemers
Kosten: 50 euro voor abonnees ROm en ander uitgaven van Elba-Rec, 100 euro voor niet-abonnees

Aanmelden: via deze link