Wijziging van de regelgeving omtrent vergunningvrij bouwen voorgesteld

| 14 mei 2014

Drie jaar na de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is een voorstel tot wijziging van het systeem van vergunningvrij bouwen, zoals opgenomen in het Besluit omgevingsrecht, voorgelegd aan de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening. De voorgestelde wijzigingen zullen de mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen enerzijds uitbreiden, en anderzijds beperken…

> http://bloggebiedsontwikkeling.nl/blog/1wijziging-van-de-regelgeving-omtrent-vergunningvrij-bouwen-voorgesteld/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *