Yes, we CAS

| 28 januari 2021

Het was een hoopgevend gezicht: bijna alle belangrijke wereldleiders verzameld op één beeldscherm achter premier Rutte tijdens de openingssessie van de Climate Adaptation Summit in Den Haag. Door corona hadden de politici, bankiers en managers van ngo’s niet naar Nederland af kunnen reizen om elkaar te ontmoeten. Maar hun ambities en financiële toezeggingen waren er niet minder om. Aan het einde van het 24-uur durende evenement waren miljoenen dollars extra toegezegd aan klimaatadaptatiefondsen en veel nieuwe samenwerkingsinitiatieven gelanceerd. Als een van de eerste regeringsleiders beloofde Rutte ook dat voortaan de helft van het beschikbare klimaatbudget in Nederland naar adaptatie gaat. 

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat landen investeren om hun infrastructuur of kustbescherming klimaatbestendig maken. Maar de  Global Commission on Adaptation rekende de conferentiegangers voor dat van de jaarlijks noodzakelijke zeventig miljard dollar nog niet de helft in adaptatiemaatregelen wordt gestoken. 95 procent van het wereldwijde klimaatbudget gaat op aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Dat blijft belangrijk maar zelfs als we morgen de uitstoot naar nul weten terug te brengen, stijgt de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer nog decennia door. Geen enkel land ontkomt er dus aan om zich aan te passen aan de gevolgen van extremer weer. De Climate Adaptation Summit kwam geen moment te vroeg.

‘Grote problemen zijn aan te pakken als er maar voldoende urgentie wordt gevoeld’

Hoewel door coronacrisis de conferentiebezoekers niet in de wandelgangen met elkaar konden netwerken, zagen verschillende sprekers in de pandemie ook een kans. De miljarden die regeringen en banken wereldwijd hebben vrijgemaakt om de coronacrisis te bestrijden, laten zien dat grote problemen zijn aan te pakken als er maar voldoende urgentie wordt gevoeld. Bewoners maken bovendien kennis met positieve neveneffecten van strenge overheidsmaatregelen om de crisis in te dammen. Zo konden de tien miljoen inwoners van Jakarta dankzij intensieve reisbeperkingen ineens weer dagen aaneen van een blauwe en schone lucht genieten. Het vergroenen van gebouwen kan duizenden nieuwe banen opleveren, verklaarde de burgemeester van het Britse Manchester vol zelfvertrouwen. Dat is niet onbelangrijk gezien de verwoestende effecten van covid-19 op de wereldeconomie.

Het Nieuw-Zeelandse Christchurch, met een half miljoen inwoners, heeft al enige ervaring met het aanpassen van de stad na een hevige crisis. Na de grote aardbevingen van het afgelopen decennium besloot het lokale bestuur de getroffen wijken en gebouwen op een klimaatbestendige manier op te bouwen. Ze zijn daardoor niet alleen bestand tegen nieuwe aardbevingen maar ook tegen overstromingen en stormen, vertelde de burgemeester op de conferentie. Sowieso maken veel adaptatiemaatregelen als vergroening of de aanleg van OV en nieuwe fiets- en wandelpaden steden aantrekkelijker om in te leven en werken. Wie kan daar nu tegen zijn?

Jaco Boer (@jaco_boer) is zelfstandig publicist