Adv: Werken voor het Versnellingsteam Woningbouw in Eindhoven

| 24 november 2021

Eindhoven heeft een enorme woningbouwopgave. In de komende vijf jaar willen we samen met o.a. woningbouwcorporaties, initiatiefnemers in de stad en ontwikkelaars tot een versnelling van de woningbouw komen. We willen zeker 13.000 nieuwe woningen realiseren in de bestaande stad, dat maakt deze opgave extra uitdagend.

Om één en ander te realiseren wordt er een versnellingsteam woningbouw samengesteld. Dé uitdaging voor het versnellingsteam woningbouw is om zo snel mogelijk tot omgevingsvergunningen te komen. Het team zal zich focussen op een aantal aangewezen woningbouwprojecten, waarbij versnelling, verdichting en bijvoorbeeld de toepassing van geïndustrialiseerde bouwconcepten, zoals de standaard sociale huurwoning belangrijke doelstellingen zijn. De kwaliteit om projecten maximaal aan te jagen vinden wij net zo belangrijk als duurzaamheid, water of ruimtelijke inpassing.

Het versnellingsteam krijgt een hoge mate van vrijheid om doortastend en vernieuwend op te treden bij de realisatie van de projecten. Dat vraagt om een team met lef dat niet schuwt om buiten gebaande paden te werken, waarin samenwerking, focus, innovatieve oplossingen en daadkracht hand in hand gaan.

De kern van het versnellingsteam bestaat uit een projectmanager, een stedenbouwkundige, een plan- en privaatjurist, een planeconoom en een casemanager vergunningen. Een aantal van deze functies moeten worden geworven.

Ten behoeve van sollicitanten en informanten wordt er op 9 december een (digitale) informatiebijeenkomst gehouden met een (virtuele) tour van 19.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur. Meer informatie op: Team Woningbouwversnelling | WerkenvoorEindhoven