Advertentie
Archief

Overheidsparticipatie voorbij faciliteren

Auteur ROmagazine.nl

31 augustus 2015 om 08:31, Leestijd ca. 2 minuten


[caption id="attachment_4834" align="alignright" width="150"]Peter van Rooy Peter van Rooy[/caption]De term ‘faciliterende overheid’ is in ras tempo sleets geworden en wordt niet zelden geassocieerd met gedesoriënteerde labbekakkers zonder meerwaarde. En zonder meerwaarde doe je in deze tijd van zelforganisatie op zijn minst tijdelijk niet mee. Was in de tijd van het centrale paars onder Kok nog sprake van overheidsdominantie, in het interbellum onder Balkenende rukten zowel burger- als overheidsfrustratie op. Het decentrale paars onder Rutte kiest voor infrastructuur voor steeds verdergaande uitbesteding. Voor het Knooppunt Hoevelaken gaat het zelfs om uit te besteden planvorming voorafgaande aan ‘design and construct’. Verdere ruimtelijke ontwikkeling wordt vooral overgelaten aan provincies en gemeenten. Als die uit onbenulligheid, onkunde of gebrek aan ruggengraat het rijk volgen en faciliteren in termen van het openen van een website, gaat het mis. Er zijn immers taken en verantwoordelijkheden die inherent publiek van aard zijn. Daarvoor wegkijken en daardoor ontwikkelingen frustreren getuigt van macht over de onmacht. Dan liever helemaal inpakken en ruimtelijke ordening overlaten aan advocaten en rechters. Voorbij de huidige desoriëntatie gloort overheidsparticipatie. Het vereist omdenken en omdoen maar genereert wel breed maatschappelijk gewaardeerde meerwaarde. Overheden doen er weer toe als deel van regionale en lokale netwerken van partners, met bijzondere en complementaire mogelijkheden. Het huidige mentaal kleineren van overheden kantelt naar erkenning van en respect voor invulling van de nieuwe rollen. Een Nederlands voorbeeld van overheidsparticipatie pur sang, dat tot ver buiten onze landsgrenzen wordt bewonderd, is een proces in de Overdiepse polder. Bewoners en ondernemers vreesden hun overheden maar vonden in hen dienstbare partners om hun toekomst veilig te stellen. Het proces is opmerkelijk scherp opgetekend met pijnlijke momenten en namen en rugnummers van bekende en minder bekende Nederlanders, maar altijd vanuit lerend perspectief voor andere praktijken. Een bewoner biedt het boek op 9 september aan Melanie Schultz aan. Zolang de voorraad strekt is het boek te bestellen op www.nederlandbovenwater.nl. Peter van Rooy
Gerelateerde Artikelen
Link gekopieerd naar klembord