Advertentie
Archief

Verbinding onderstroom met bovenstroom

Auteur ROmagazine.nl

30 oktober 2015 om 09:43, Leestijd ca. 2 minuten


[caption id="attachment_4834" align="alignright" width="150"]Peter van Rooy Peter van Rooy[/caption]Gebiedsontwikkeling als term dateert van het begin van deze eeuw. Op papier zijn er meer dan duizend voorbeelden van. In de praktijken wellicht enkele honderden. Echte kanjers hooguit enkele tientallen. We weten wat in elk geval niet werkt en waarmee de kans op succes aanzienlijk te vergroten is. Niemand heeft nog een excuus voor aanrommelen, veelal met de portemonnee van anderen. Toch gebeurt het nog al te vaak. Natuurlijk, ieder individu heeft het recht om eigen wielen uit te vinden, maar wegkijken van bestaande en beschikbare kennis is op zijn minst onhandig. Bij falen krijgt het systeem van organisaties steevast de schuld. Wilma Mansveld heeft hier een punt maar ook zij heeft nagelaten onmiddellijk op de onmogelijke condities te wijzen. Je kunt een organisatie immers niet zowel publiek als privaat benaderen. Daarover struikelt iedereen. Willen we het systeem van (grote) organisaties ontvankelijker maken voor de onderstroom binnen dezelfde organisaties en daarbuiten, zijn krachtige verbindingen tussen onderstroom en bovenstroom noodzakelijk. Nog meer excentrische jubelpraktijken zoals Overdiepse polder gaan hier als zodanig niet bij helpen. We kennen het patroon: tegenstribbelen, vervolgens meestribbelen, dan confisqueren en uiteindelijk publicitair uitmelken. Zo gaan we tot 2050 de wateropgave (Deltaprogramma 35 miljard), energieopgave (SDE 40 miljard), infrastructuuropgave (MIRT 100 miljard), et cetera niet kosteneffectief realiseren. We laten dan enorme kansen liggen en kunnen een positie als wereldlaboratorium voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling vergeten. Bij belangstelling van vijf tot zes partijen krachtig in te zetten op de brug tussen experimenten en systemen, opdat nieuwe routines ontstaan, gaat in 2016 een nieuw programma van NederLandBovenWater van start. Alle kennis van de afgelopen decennia wordt ingezet om van Nederland wel het beoogde wereldlaboratorium te maken. De nieuwe trendbrief die eind november verschijnt sorteert voor op wat het vraagt van zowel overheden als private en particuliere initiatiefnemers. De trendbrief is geënt op concrete praktijken in Brabant en Overijssel en roept op tot uitvinding van nieuwe rollen in een netwerksamenleving. De trendbrief verschijnt op www.nederlandbovenwater.nl Peter van Rooy
Gerelateerde Artikelen
Link gekopieerd naar klembord