Advertentie
Archief

Implementatie Omgevingswet amper in startblokken

Auteur ROmagazine.nl

24 maart 2016 om 12:10, Leestijd ca. 3 minuten


[caption id="attachment_4834" align="alignright" width="150"]Peter van Rooy Peter van Rooy[/caption]

Niemand weet hoe ons land er in 2050 uit ziet, maar dat er megaveranderingen op stapel staan voelt vrijwel iedereen aan. Een trektocht in een mogelijk niet eerder zo dynamische tijd verhoudt zich slecht met ruimtelijke visies voor jaartallen die vijftien, vijfentwintig of vijfendertig jaar verder in de tijd liggen.

Toch is er behoefte aan enige houvast, al was het maar om te komen tot volhoudbare en kosteneffectieve investeringen. De worsteling met ruimte in de tijd is niet nieuw maar thans hoogst actueel en urgent. Zie het Manifest2040 (Wij maken ruimte), de omgevingsvisies van vrijwel alle overheden, de investeringsbeslissingen van multinationals, de oriëntaties van ondernemers en particulieren. In een tijd van horizontale sturing en een individuele cultuur richten overheden zich voor de leefomgeving in toenemende mate op kerntaken in de sfeer van vergunningverlening, toezicht en handhaving en op overheidsparticipatie. Dit laatste staat voor helpen het goede te doen met het oog op volhoudbare maatschappelijke meerwaardecreatie. Meebewegen zonder in alles mee te gaan en zorgen dat ook zwijgende, minder mondige en minder vermogende mensen kunnen deelnemen. De publieke ruimte is niet voor niets publiek: noch met (verbaal) geweld noch met geld mag die worden geconfisqueerd. Inhoudelijk is sprake van megaopgaven en procedureel voltrekt zich een megaoperatie. We staan in de startblokken maar weten we ook hoe te starten? Mocht sprake zijn van een leefomgevingrevolutie, dan geldt die niet in de laatste plaats voor het proces. Hiermee doelend op de cultuur van werken, omgaan met nieuwe verhoudingen, met nieuwe rollen, met nieuwe posities van volksvertegenwoordigers, met de kracht van sociale media, met onzekerheden, met risico's en met fouten. Want wie de hemel op aarde wil creëren door onzekerheden uit te sluiten, riskeert de hel van onvrijheid en wederzijdse beheersing. Voor de noodzakelijke procesrevolutie bestaat geen handboek of alomvattende cursus van liefst één dag. Met de dagelijkse manier van werken staan we nog amper in de startblokken van de implementatie van de Omgevingswet. Onderzoek van NederLandBovenWater geeft als algemeen beeld dat successen van gebiedsontwikkeling nog sterk van toevalligheden afhankelijk zijn. In zekere zin is dat een gegeven maar ontwikkelingen binnen het systeem van organisaties kunnen het toeval wel helpen. Een systeem dat is gericht op dienstbaarheid, open staat voor gebiedsurgenties, in staat is tot maatwerk, het recht op falen weet te motiveren en volhoudbare initiatieven van derden minstens zoveel aandacht weet te geven als eigen initiatieven is een zo vruchtbaardere bodem dan een systeem van afwentelen van verantwoordelijkheden en het schoonhouden van sectorale paadjes in de hoop zo als organisatie te overleven en bestaande baantjes in stand te houden. Naast systeemontwikkelingen is het vermogen van individuen om bestaande kennis eigen te maken en op eigen wijze toe te passen bepalend voor de afhankelijkheid van toevalstreffers. Zie www.nederlandbovenwater.nl voor het boek Overheidsparticipatie: Gebiedsontwikkeling en Omgevingswet. Peter van Rooy Directeur Coöperatie NederLandBovenWater    
Gerelateerde Artikelen
Link gekopieerd naar klembord