Advertentie
Archief

Omgevingswet voor huiskamergebruik

Auteur ROmagazine.nl

09 juni 2016 om 12:48, Leestijd ca. 3 minuten


[caption id="attachment_15111" align="alignright" width="150"]Peter van Rooy Accanto Peter van Rooy[/caption]

Niet zo heel lang geleden rolden de ene na de andere visie uit gebouwen van overheden. Vaak wel met adviesbureaus op de achtergrond, maar overheden wisten hoe een gebied of een thema er in 2015, 2020, 2030, 2050 of zelfs 2100 uit ging zien. Of er vervolgens iets tastbaars uit voortkwam was maar de vraag.

Niet zelden waren het vrijblijvende visies als resultaten van talloze denkexercities door ambtenaren en adviseurs. Burgers betaalden verplicht belasting voor ringbandjes tot fraai vormgegeven drukwerken. Ik heb een respectabele verzameling in mijn kasten staan. Wie weet nog een keer handig ter inspiratie. De pendule is inmiddels doorgeslagen naar de andere kant. Mark Rutte wil geen visie meer zien. Het openbaar bestuur zit klem tussen populisme in de politiek en technocratie in de ambtenarij. Politieke partijen zakken steeds verder weg in de prut waar zij zichzelf uit zullen moeten trekken. Verschillen zitten in de overeenkomsten en verkiezingen lijken voor de vaak. De dienst wordt uitgemaakt door emergente processen op globale, regionale en lokale schaal. Ook een vorm van democratie. Niet verwonderlijk dat uitgerekend op dit moment in de tijd de burger het heft in eigen handen neemt. Uit onvrede maar ook uit idealisme beginnen steeds meer Nederlanders hun eigen school, dorpswinkel, buurtsuper, energiecoöperatie, voedselnetwerk of vervoersdienst. Ondanks een enorme belastingdruk kloppen zij in afnemende mate aan bij overheden. Overheden zijn er vooral voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Als het digitale traject voor implementatie van de Omgevingswet gaat lukken, kunnen we over pakweg vijf jaar in de huiskamer zien of een initiatief voldoet aan enkele representatief democratisch vastgestelde beleidsprincipes en kan zelfs de omgevingsvergunning online worden geregeld. Google gaat vrijwel zeker de verkeersinformatie overnemen van ANWB en RWS. Van A naar B krijgt betekenis als van Aanleg naar Beheer. Duurzame energie is niet meer te stuiten en elektriciteit zal naar alle waarschijnlijk verder in prijs dalen. Banken zullen dienstverleners worden tussen geldaanbieders en geldvragers. Het zijn onomkeerbare ontwikkelingen waar overheden niet eens achteraan hollen maar door wet- en regelgeving tegenstribbelen. Het tempo van de democratie ligt nou eenmaal stukken lager dan de snelheid van internet. Voorbeelden van gebieden waar initiatieven met elkaar tot wezenlijke veranderingen leiden zijn er. Twente vind ik een inspirerend voorbeeld. Provincie Overijssel heeft dertien initiatieven gesteund, vooral door verbindende ambtenaren vrij te maken. Zo'n ambtenaar is geenszins een ambtenaar in de negatieve connotatie van het woord. Het is een publieke professional die met initiatiefnemers meedenkt alsof het zijn of haar eigen initiatief is. Hij of zij weet de weg in het voor initiatiefnemers publieke moeras, het Huis van Thorbecke van dakkapel tot kelder. Dertien op zich kleine initiatieven tellen op tot een maatschappelijke beweging, die weer talloze nieuwe initiatieven oproept. In Markdal bij Breda zijn particulieren een gebiedsproces gestart om integraal tot realisatie te komen. Beleidssnippers zijn geïnterpreteerd en met elkaar verbonden. Er ligt thans een plan voor bij verantwoordelijke overheden dat het gebied per saldo aanzienlijk vooruit kan helpen. Zowel sociaal, economisch, maatschappelijk als ruimtelijk. Het plan vormt een bouwsteen voor de omgevingsvisie van Brabant. Kan het mooier: particulieren die de fritessnijders van overheden in hun waarde laten en zelf nieuwe aardappels aan overheden aanbieden? Zelforganisatie, zelfredzaamheid, transitie en maatschappelijke vitaliteit zijn trefwoorden in visies van rond de eeuwwisseling. Daarin een vooruitziende blik, want we zitten er nu middenin. Het is een feit dat als feit bijdraagt tot verstomming van het openbaar bestuur. Nu zijn politiek en bestuur aan zet, maar zij zullen het zonder visies van particulieren moeten doen. Daarin spelen zij -ten onrechte- amper nog een rol, dus zelfuitvinding is geboden. Peter van Rooy Directeur Accanto en NederLandBovenWater Klik hier voor meer blogs van Peter van Rooy
Gerelateerde Artikelen
Link gekopieerd naar klembord