Inschrijven voor nieuwsbrief
Archief

Alles wat u moet weten over de bruidsschat van de Omgevingswet

Auteur ROmagazine.nl

19 juli 2018 om 09:48, Leestijd ca. 2 minuten


Bij invoer van de Omgevingswet geeft het Rijk een bruidsschat, regelgeving over 600 andere over te hevelen regels. Klinkt ingewikkeld, maar het valt mee. De VNG maakte een serie informatieve filmpjes, die precies uitleggen hoe de vork in de steel steekt.
De Vereniging Nederlandse Gemeenten maakte een serie van vier filmpjes over de bruidsschat, gepresenteerd door Sarah Ros. Onder de naderende Omgevingswet wordt regelgeving van het Rijk overgeheveld naar decentrale overheden. Het gaat om locatiespecifieke of locatieafhankelijke regels, bijvoorbeeld over geluid en geur voor horeca. Op deze manier krijgen decentrale overheden meer beleidsvrijheid. In totaal gaat het om 600 regels. Om de transitie van de oude naar de nieuwe situatie soepel te laten lopen stelt het Rijk de ‘bruidsschat’ in, ook zo benoemd in de Invoeringswet van de Omgevingswet. De bruidsschat is een set regels over de invoer van de gedecentraliseerde wetgeving. De regels worden verdeeld over het gemeentelijke omgevingsplan en de waterschapsverordening. Na het instellen van het omgevingsplan of de waterschapsverordening komt de bruidsschat te vervallen. Het is dus een tijdelijke maatregel. In de onderstaande filmpjes van de Vereniging Nederlandse Gemeenten wordt het precies uitgelegd. Door de bruidsschat krijgen gemeenten en waterschappen de tijd om zelf een afweging over deze onderwerpen te maken. Ook wordt een rechtsvacuüm voorkomen. De decentrale overheden kunnen de regels uit de bruidsschat vanaf dag één van de Omgevingswet aanpassen of laten vervallen, binnen de kaders van de Omgevingswet. Vrijblijvend is de bruidschat niet. Het is, zoals Ros het in het eerste filmpje mooi verwoordt, ‘een gedwongen huwelijk.’ Voor de provinciale omgevingsverordening is geen bruidsschat nodig. Met de provincies is afgesproken dat zij hun omgevingsverordeningen klaar hebben bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. Vlog 1: Sarah Ros: 'Op zoek naar de bruidsschat' Vlog 2: Aan de slag met de bruidsschat Vlog 3: Voorbeelden uit de bruidsschat Vlog 4: Werken met de bruidsschat
Ook interessant: 'Omgevingswet 2021 stap dichterbij na akkoord ministerraad'
 
Gerelateerde Artikelen