Archief

Scoren met klimaat

Auteur ROmagazine.nl

20 september 2018 om 08:45, Leestijd ca. 2 minuten


Zat u afgelopen donderdag ook met spanning op nieuws van het Planbureau voor de Leefomgeving te wachten? Even opfrissen: vóór de zomer maakte Ed Nijpels ons op basis van voorlopige afspraken aan de klimaattafels duidelijk wat er allemaal moet gebeuren om de CO2-uitstoot terug te dringen en de afspraken uit Parijs na te komen. De lijst aan maatregelen was niet gering. En toen ook nog bleek dat de industrie als grootste vervuiler alleen met veel subsidie zijn morele verplichtingen na wilde komen, was het chagrijn in de kranten en sociale media compleet. Met de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting was toch al de indruk ontstaan dat het kabinet het bedrijfsleven te veel in de watten legt ten koste van de gewone burger. En nu eisten de grootste vervuilers ook nog eens dat hun investeringen door diezelfde burger worden gecompenseerd. De doorrekening van de voorlopige afspraken door het PBL had duidelijkheid moeten brengen over de effectiviteit en de kosten van alle maatregelen. Maar zo vlak voor Prinsjesdag wilde het kabinet liever geen risico lopen met nieuws dat het begrotingsfeestje kan verstoren. Minister Wiebes weet ook wel dat de zonnige koopkrachtplaatjes die zijn collega-minister deze week presenteert, verbleken bij de bedragen die burgers de komende jaren kwijt zijn aan de klimaataanpak. De publicatie van het PBL werd dan ook opgeschort met de smoes dat Nijpels er nog eens goed naar wilde kijken. Kosten energietransitie hadden het begrotingsfeestje kunnen verstoren Aan het uiterste rechterspectrum van de Tweede Kamer lopen de oppositiepartijen zich intussen warm voor een fel en populistisch debat over de (on)zin van allerlei klimaatmaatregelen. De afgelopen dagen heeft ook het CDA zich bij die criticasters gevoegd. Met opmerkingen over bakfietsende Groen Linksers die verantwoordelijk zouden zijn voor al die nare en dure plannen, wakkert partijleider Buma de polarisatie over het klimaatbeleid verder aan. Van een partij die de mond vol heeft van goed rentmeesterschap is die houding op zijn zachtst gezegd nogal merkwaardig en politiek opportunistisch. Over de enorme bedragen die in het Deltaprogramma worden uitgetrokken om Nederland droge voeten te houden, hoor je hem niet klagen. Maar warmtepompen en zonnepanelen zijn blijkbaar andere koek. Terwijl juist het klimaatprobleem vraagt om eenzelfde nuchtere en pragmatische aanpak als onze waterveiligheid.   Jaco Boer @jaco_boer        
Gerelateerde Artikelen
Link gekopieerd naar klembord