Advertentie
Archief

Regeltjes

Auteur ROmagazine.nl

30 januari 2012 om 17:15, Leestijd ca. 2 minuten


Luchtkwaliteit, natuurverbindingszones, bouwregels, energieprestatienormen; de discussie in het ruimtelijk beleid komt telkens op hetzelfde neer: de knellende regels. Ze zitten in de weg waar economische groei en ruimtelijke ontwikkeling gewenst is, ze houden op en leiden tot frustraties.
Er loopt een rode draad tussen de lobby van bouwend Nederland, een paar jaar geleden, tegen de strenge eisen op het gebied van luchtkwaliteit, en de ingezette koers van staatssecretaris Henk Bleker in het natuurbeleid. Het zijn logische reacties op de rigide aanpak van de ongebreidelde en schadelijke gevolgen van de vooruitgang.

De in beton gegoten milieunormen en het actieve natuurbeleid, waarmee Nederland ooit een van de pioniers in Europa was, zijn verworden tot een verlammend en bureaucratisch stelsel van regels en procedures. Dat moest een keer fout gaan, en niet zozeer omdat we als nijver volkje het ondernemen nou eenmaal in onze genen hebben. Nee, het gaat fout omdat het handhaven van de strikte regels een doel op zichzelf is geworden, en de organisaties, die zich ermee bezighouden, er een uitermate groot belang bij hebben dat zaken blijven gaan zoals ze gaan.

Natuurlijk is de verontwaardiging groot, als blijkt dat economische motieven prevaleren boven leefkwaliteit en soortenbescherming. De vraag is wel of die verontwaardiging voortkomt uit oprechte zorg over onze eigen gezondheid en die van de natuur, of uit onuitgesproken eigenbelang. De ‘korenwolf’ is een metafoor geworden voor de wijze waarop je ongewenste plannen kunt torpederen. De milieu- en natuurorganisaties hebben daar al dan niet actief aan bijgedragen en van geprofiteerd. Wat ze zichzelf kunnen verwijten, is dat ze te lang hebben gedreven op het succes.

Het is de kunst om de ‘tegenstander’ de hand te rijken in een tijd dat je de bovenliggende partij bent. Het compromis proberen te vinden tussen economische belangen en die van de leefkwaliteit, de bandbreedte zoeken, die de regelgeving biedt en anders ervoor zorgen dat die onderhandelingsruimte er komt. Henk Bleker mag dan in kringen van natuurbeschermers bekend staan als ‘cowboy’ en ‘afbreker’, Melanie Schultz bij actiegroepen en milieu organisaties als ‘asfaltboerin’, feit is wel dat ze de zaak in ruimtelijk Nederland opschudden. Ze dwingen met hun beleid tot nadenken en een constructievere opstelling. Om dat te zien, hoef je geen liberaal, christendemocraat of populist te zijn.

Marcel Bayer is hoofdredacteur van ROm en docent journalistiek
Gerelateerde Artikelen
Link gekopieerd naar klembord