Advertentie
Archief

Jongeren, sta op in de RES

Auteur ROmagazine.nl

02 oktober 2019 om 09:16, Leestijd ca. 4 minuten


Dertig regio’s werken komende maanden in stevig tempo aan de Regionale Energiestrategie (RES). iedere regio op zijn eigen manier. Een erg boeiende tijd. Mij valt op dat dit proces vooral bekende deelnemers kent. De gevestigde orde, de koplopers die zich al jaren inzetten voor de energietransitie. Mijn pleidooi is om meer jongeren te betrekken bij de RESsen. Dit zeg ik met diep respect voor de oudere generaties die veel kennis, energie en ervaring meebrengen. Maar deze groep is al goed vertegenwoordigd. Waar zijn de jongeren in processen zoals bij de RES?

Het zijn onder andere de ontwerp- en onderhandelingstafels voor de RESsen waar we samen de leefomgeving van de toekomst bepalen. Het is logisch dat ook de gebruiker van de toekomst hierover mee gaat denken en bepalen. Bovendien groeien de jongeren van nu op in een wereld die continu verandert. Zij hebben geleerd om zich aan te passen. En aanpassen is precies wat een transitie van ons vraagt. Vanuit deze achtergrond zijn jonge transitiedenkers bij de RES hard nodig.

’Jonge transitiedenkers zijn hard nodig’

Wie zijn dan die jongeren, hoor ik u vragen. In mijn opvatting is dat de groep tussen de 12 en 35 jaar oud. Simpel gezegd hebben we het dan over middelbare scholieren, studenten en young professionals. Daar zitten enorme verschillen tussen. De vraag is welke groep jongeren we op welk moment in het proces kunnen betrekken.

Een voorbeeld vanuit de RES regio Arnhem-Nijmegen, waar ik als procesbegeleider bij betrokken ben. Daar nemen studenten en young professionals van gerelateerde opleidingen en organisaties actief deel aan ruimte ateliers. Zij dragen vanuit hun expertise bij aan de inhoudelijke basis van de RES. Ook zijn gemotiveerde jongeren te vinden via landelijke collectieven als de Klimaat en Energie Koepel (KEK) en de circa 65 jongerenorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de Jonge Klimaatbeweging.

Mede naar aanleiding van moties zijn jongeren landelijk al betrokken bij de klimaattafels van het Klimaatakkoord. Nu is het zaak om dit praktisch te organiseren in de dertig RES regio’s. Hiervoor zijn de regio’s aan zet.

’Een ruimtelijk atelier voor middelbare scholieren’

Het betrekken van middelbare scholieren vraagt weer een andere aanpak dan voor de studenten en young professionals. In de RES regio Arnhem-Nijmegen organiseren we binnenkort speciaal voor deze doelgroep een ruimte atelier. Hier gaat het meer om bewustzijn vergroten dan om inbrengen van expertise. Deze generatie komt rond 2030 op de arbeidsmarkt en staat dan aan de lat om de versnelling naar 2050 te organiseren. We kunnen ze daar niet vroeg genoeg op voorbereiden.

Jongeren meenemen in de energietransitie is een noodzakelijke stap en mooie kans. Laten we die kans in de dertig RESsen verzilveren. Maar hoe mobiliseren we deze jongeren?

Elke RES regio organiseert de komende periode tal van avondsessies. Het uitwerken van de ruimtelijke plannen in zoekgebieden voor windturbines en zonnevelden zal deels aan tafel plaatsvinden. Maar de jongeren communiceren en participeren op andere manieren. Wellicht moet er meer ruimte komen om andere media in te zetten als communicatie middelen. Of moet een deel van het ontwerpproces via digitale platforms verlopen. De techniek hiervoor is allang beschikbaar. Ik daag de RES-organisaties uit om de jongeren actief op te zoeken via social media als Instagram en aan te sluiten bij de activiteiten die zij zelf al organiseren. Alleen dan wordt de RES een energiestrategie van ons allemaal.

Rijk van Voskuilen
rijk.vanvoskuilen@overmorgen.nl

Gerelateerde Artikelen
Link gekopieerd naar klembord