Advertentie
Archief

De RES als springplank

Auteur ROmagazine.nl

12 mei 2020 om 16:28, Leestijd ca. 2 minuten


Dertig RES-regio’s werken al ruim een jaar aan de concept RES. 1 juni was de deadline. Die is verschoven naar 1 oktober vanwege corona. Er is hard en vol ambitie gewerkt. De benodigde 35 TWh is met twee derde van de RES'en gepubliceerd al ruim behaald. Gelukkig maar, want ook hiermee zijn we er nog niet. Tijd voor een korte reflectie. Niet te lang, want we moeten snel door.

Landelijk hebben al duizenden experts, bestuurders, bewoners, netbeheerders en andere stakeholders aan de RES gewerkt. Toch blijft dit nog een donkergroen kliekje. De believers, de early adapters. Begrijp mij goed, ik heb enorm respect voor al deze mensen. Ik hoor zelf ook bij die groep. Deze fase is echter nu wel bijna afgerond. Het is tijd voor verbreding. Het is tijd om er een breed maatschappelijk gesprek van te maken. Niet om alles opnieuw op de tekentafel te leggen. Wel om afspraken te maken over lokaal profijt, gebiedsfondsen, versterking van andere thema’s op plekken waar windturbines en zonnevelden komen en om goed naar elkaar te luisteren. We kunnen niet tot 1 oktober wachten met dit plannen en iedereen uitnodigen. Over Morgen begint nu.

'Het is tijd om van de RES een breed maatschappelijk gesprek van te maken'

De RES is in de beginfase erg belangrijk, maar is slechts een opstapje. Het lijkt mij verstandig om een route uit te stippelen met een sterke focus op voldoende resultaat voor de doelstellingen van 2030. Tot en met 1 juli 2021 werken we aan de definitieve RES 1.0. Als de RES klaar is krijgen veel Omgevingsvisies een update. Er volgen programma’s of omgevingsplannen om vergunningen te kunnen verlenen. Ook wordt de RES MER-proof gemaakt. Er volgen gebiedsgerichte aanpakken waarin we dwars door alle sectorale grenzen heen gaan. Ook zullen uitdagingen in wet- en regelgeving getackeld moeten worden. Na de RES 1.0 is er nog grofweg 9,5 jaar over om dit allemaal te regelen.

Laten we met alle ervaringen van de concept RES onder de arm doorpakken naar het vervolg. Uiteraard na een welverdiende zomervakantie (in eigen land?). Laat de RES meer zijn dan een plan. De transitie vraagt om visie en visie vraagt om daadkracht. Van een afspraak in het Klimaatakkoord over de RES naar een droom voor jouw regio om waar te maken voor 2030.

Rijk van Voskuilen

Gerelateerde Artikelen
Link gekopieerd naar klembord