Inschrijven voor nieuwsbrief
Archief

Het roer is om

Auteur ROmagazine.nl

22 december 2021 om 23:06, Leestijd ca. 3 minuten


We hebben er lang op moeten wachten maar afgelopen week publiceerde het oude/nieuwe kabinet dan toch zijn regeerakkoord. Voor de ruimtelijke sector is het alsof er een aardverschuiving heeft plaatsgevonden. Na jaren van publieke druk komt er weer een minister die zich over de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening mag buigen. Alleen al met de terugkeer van deze in liberale kringen verguisde begrippen wordt een dikke streep onder het recente verleden gezet. De markt is niet langer heilig voor dit kabinet.

De vernieuwing gaat nog verder. Zo wordt de verhuurdersheffing ingeruild voor prestatieafspraken met corporaties over woningbouw, verduurzaming en niet te vergeten leefbaarheid – ook die taak komt weer terug in het takenpakket van de volkshuisvesters nadat deze er enthousiast door minister Stef Blok uit was geschrapt.

De corporaties mogen weer volop woningen voor middeninkomens bouwen, want de marktoets wordt gedurende de kabinetsperiode buiten werking gesteld. Om middengroepen te beschermen, worden vrije huren boven de liberalisatiegrens bovendien aan banden gelegd. En er komt meer ruimte voor wooncoöperaties en alternatieve woonvormen die door bewoners zelf worden ontwikkeld. Last but not least moet de woningbouw in een hogere versnelling komen door belemmerende regelgeving weg te nemen, meer druk achter het aanwijzen van locaties te zetten en miljarden euro’s te investeren in nieuwe infrastructuur rond nieuwbouwlocaties en het afdekken van onrendabele toppen bij binnenstedelijke herontwikkeling.

De markt is niet langer heilig voor dit kabinet


Tot zover het goede nieuws, want ik maak mij ook zorgen. Voor het realiseren van alle woningbouwplannen moeten namelijk ook de stikstofproblemen in de landbouw en bij Schiphol worden opgelost. Maar daar geeft het kabinet niet thuis. Natuurlijk: er komt een miljardenfonds om boeren uit te kopen, maar veel druk lijkt er niet op hen te worden uitgeoefend. Laat staan dat er vluchten in de Haarlemmermeer worden geschrapt. En waar halen we al die bouwvakkers, gemeenteambtenaren en projectmanagers vandaan die de woningen gaan realiseren?

Ook voor het bereikbaar houden van steden zet het kabinet niet echt door. Akkoord: het taboe op rekeningrijden is eraf. Dat mocht ook wel nu zelfs de BOVAG meer ziet in het betalen naar gebruik dan in het bezit van een auto. Maar het instrument wordt niet ingezet om het tijdelijke tekort aan wegcapaciteit in de spits op te lossen. Overal in de wereld wordt het marktmechanisme ingezet om economische centra bereikbaar te houden, maar voor de VVD is dat nog een stap te ver.

Ik wil de kerststemming met zoveel mooie cadeautjes onder de boom niet bederven, maar één kapot lampje kan de hele kerstverlichting buiten werking stellen. Bij ruimtelijke opgaven bepaalt vaak de zwakste schakel of een ambitie wel of niet kan worden uitgevoerd. Ik wens het nieuwe kabinet voor 2022 daarom bezinning én veel dadendrang toe op deze losse eindjes.

Door Jaco Boer, publicist

Gerelateerde Artikelen