Archief

Minister van VRO zal de M van milieu nog node missen

Auteur ROmagazine.nl

06 januari 2022 om 13:01, Leestijd ca. 4 minuten


Wie met het kabinet Rutte IV vooruitkijkt naar de toekomst, kan voorspellen dat Hugo de Jonge als de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) de M van milieu straks node gaat missen. Een goede milieukwaliteit en een gezonde leefomgeving zijn daarbij immers vaak net zo belangrijker als duurzame energie en klimaatmaatregelen.

'Klimaatverandering is dé uitdaging voor onze generatie', zo staat in het Coalitieakkoord 2021-2025. Daar zullen velen het mee eens zijn. Behalve dat we onze energievoorziening moeten verduurzamen om klimaatverandering tegen te gaan, zullen we weerbaarder moeten worden bij klimaatverandering. 'We moeten ons maximaal inspannen om ons land en onze planeet leefbaar en bewoonbaar te houden', aldus het coalitieakkoord.

Tegelijkertijd is 'wonen in een goed, duurzaam en betaalbaar huis in een leefbare wijk een eerste levensbehoefte'. Ook daar zullen velen het mee eens zijn. Vraag is echter wat dan prioriteit heeft wat betreft duurzaamheid? Een binnenkort in ROmagazine te verschijnen enquêteonderzoek geeft antwoord. Vooral ook een goede milieukwaliteit van bodem, water, lucht etc. omwille van een gezonde leefomgeving is belangrijk en een gezonde en veilige inrichting van de leefomgeving.

Wanneer geen onderscheid wordt gemaakt naar wie de enquête invulde, dan scoren schone energie en aanpassing aan klimaatverandering het hoogst. Direct daarna volgen een goede milieukwaliteit van bodem, water, lucht etc. omwille van een gezonde leefomgeving en een gezonde en veilige inrichting van de leefomgeving. Opvallend is echter dat die laatste twee hoger scoren dan energie en klimaat wanneer gemeenten, projectontwikkelaars en (ontwikkelende) bouwers om hun mening wordt gevraagd. En wat daarbij ook opvalt is dat sociaaleconomische aspecten hoog scoren in termen van een inclusieve woonomgeving. Beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen en toegang tot voorzieningen behoren immers ook tot de duurzaamheid. Ze maken de top 5 compleet.

Welgeteld vier keer komt de term ‘milieu’ voor in het coalitieakkoord, driemaal in relatie tot ‘milieucriminaliteit’


Voor de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen en de leefbaarheid van de wijk, zo lijkt het, is in het coalitieakkoord voldoende aandacht. Voor milieu daarentegen nauwelijks. Welgeteld vier keer komt de term ‘milieu’ er in voor, drie maal in relatie tot ‘milieucriminaliteit’ en één keer als het gaat om de negatieve effecten van de luchtvaart op mens, milieu en natuur. Maar dus niet in relatie tot onze woonomgeving en de kwaliteit van bodem, water, lucht en dergelijke of geluid en externe veiligheid. Toch allemaal onderwerpen waar we in Nederland allesbehalve goed op scoren en waarvoor strengere Europese normen in het verschiet liggen. Naarmate de verstedelijking in ons land voortschrijdt worden ze ook steeds belangrijker.

Maar misschien is dat wat wordt bedoeld met dat 'de minister voor VRO een regiefunctie heeft voor het ruimtelijk beleid, zowel ten aanzien van verstedelijking als ten aanzien van andere opgaven met een sterke ruimtelijke component'. Hugo de Jonge, als nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO), doet er daarom goed aan straks ook de M van milieu aandacht te geven, meer dan nu het geval lijkt. De 14 verstedelijkingsgebieden en de kansrijke spoor- en kanaalzones die het nieuwe kabinet nu in gedachten heeft vragen daar om.

Door Bas van de Griendt, oprichter en eigenaar van Stratego Advies. In 2019 publiceerde hij een onderzoek over de Sustainable Development Goals en de vastgoedsector. Het nu verrichte enquêteonderzoek is daar een vervolg op om te komen tot een lokale SDG-agenda voor de gebouwde omgeving en een handreiking voor de praktijk hoe daar mee om te gaan.

Gerelateerde Artikelen
Link gekopieerd naar klembord