Inschrijven voor nieuwsbrief
Archief

Een goed voornemen om te versnellen

Auteur ROmagazine.nl

21 januari 2022 om 11:11, Leestijd ca. 3 minuten


Als het gaat over de binnenstedelijke gebiedstransformaties, liggen termen als versnellen en opschalen bij iedereen op het puntje van de tong. We weten al een aantal jaar dat we moeten opschalen, maar dat blijkt niet eenvoudig. De opgave is ook enorm complex en blijft in de komende jaren onverminderd groot. U kunt helpen met een goed voornemen: investeer vooral in uzelf om zelf een sleutel tot versnellen in handen te hebben. En neem dat niet alleen één keer per jaar of vaker voor, maar doe het ook.

We willen versnellen. Maar wat is dat precies? Versnellen is: “de snelheid der beweging doen toe­nemen”. Je gaat dus wel harder, maar ben je dan ook eerder bij het gewenste doel? Nee dus, alleen als je samen versnelt gaat dat werken. Voorbeelden genoeg. Het veranderen van bouwprocessen, door bijvoorbeeld meer geïndustrialiseerd te bouwen. Goed en duidelijk inzicht over geldende wet- en regelgeving. Vergunningen snel verlenen. Heldere afspraken maken met elkaar over de verant­woordelijkheden bij een gebiedsontwikkeling. Snel openheid over financiële zaken geven. Het blijkt dat er niet één ei van Columbus is om snel tot woningbouwontwikkeling te komen. Sterker nog: er is niet één route die leidt tot een goed resultaat. De complexiteit van de binnenstedelijke gebieds­trans­formaties kent vele actoren en verschillende omstandigheden. Dat zorgt ervoor dat de mensen die hieraan werken samen zorgen voor een goed resultaat bij ontwikkelingen. Uit evaluaties en gesprek­ken blijkt vaak dat kundige mensen die goed samenwerken zorgen voor doorbraken en doorzettings­kracht. Je gaat dus sneller met mensen met verstand van zaken en de juiste competenties.

Gun uzelf een goed voornemen, help de gebiedsontwikkelingen vooruit en ga op bijscholing!


Dat geldt voor mensen die nieuw in het vakgebied zijn en voor mensen die al in het vakgebied werken. We hebben te maken met steeds nieuwe ontwikkelingen. In verschillende vakgebieden is het verplicht om je gedurende het jaar te laten bijscholen. Denk aan artsen of advocaten. Ik wil niet zover gaan om het te verplichten binnen de gebiedstransformaties. Iedereen zou die verplichting eigenlijk zelf moeten voelen. Maar het geeft wel aan: leren loont. Dat blijkt ook altijd als mensen opleidingen, cursussen of bijscholing hebben gevolgd: ze zijn enthousiast. Het is wel een paradox: het kost op de korte termijn meer tijd. En die tijd is nu al zo kostbaar. Uit een eerder onderzoek dat we uitvoerden, bleek dat gesprek aan capaciteit van medewerkers een groot probleem is. Maar ook de kwaliteit staat onder druk, bleek uit hetzelfde onderzoek. Om te voorkomen dat we in de toekomst voor nog grotere problemen komen te staan, is het goed nu te starten met verdere ontwikkeling. Want over de hele route gezien ga je dan sneller!

Welke opleiding? Dat kunnen er veel zijn. En er is misschien niet één opleiding die volledig dekkend is. Vanuit het programma Stedelijke Transformatie werken we in elk geval aan een apart opleidingsaanbod, zodat u vanaf volgend jaar specifiek een opleiding kunt volgen. Maar er zijn nu al voldoende opleidingen, trainingen en bijeenkomsten waar u tot die tijd specifieke kennis kunt bijspijkeren. Gun uzelf een goed voornemen, help de gebiedsontwikkelingen vooruit en ga op bijscholing! Mist u iets specifieks in de opleidingen? Laat het weten. Want samen geen we sneller!

Door Jop Fackeldey, voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie, een samenwerking tussen Rijk, provincies, gemeenten, ontwikkelaars, bouwers en investeerders. Hij schrijft in ROm een maandelijkse column over de urgentie, knelpunten en oplossingen.

Gerelateerde Artikelen