Advertentie
Archief

Biobased: natuurlijk lijmen!

Auteur ROmagazine.nl

18 maart 2022 om 11:22, Leestijd ca. 3 minuten


Nederland staat voor belangrijke opgaven in de fysieke leefomgeving. Naast de kolossale opgave voor de woningbouw moeten we acht miljoen huizen isoleren. Daar bovenop komt nog een enorme hoeveelheid bedrijfsgebouwen en kantoren die we toekomstbestendig moeten maken. De CO2 en stikstof moeten drastisch omlaag.

Om dit allemaal te kunnen bereiken, ontkomen we er niet aan om zaken met elkaar in verband te zien en zo de juiste dingen op een slimme manier uit te voeren. Om onze doelen te behalen moeten we dus integraal te werk gaan. Alleen is dit makkelijker gezegd dan gedaan.

Afgezien van de complexiteit is de urgentie nog uitdagender. De klimaatcrisis dwingt ons namelijk om direct in actie te komen. Net zoals de woningbouwopgave. We hebben nú extra huizen nodig. De stikstofuitstoot moet nú omlaag. Biodiversiteit moet nú worden hersteld. Ons grondstoffenverbruik moet nú verminderen. En we weten allemaal dat het eigenlijk al vijf over twaalf is, om de druk nog maar even verder op te voeren.

Maar hoe pakken we alles in samenhang aan zodat acties elkaar versterken in plaats van tegenwerken?

Neem de acht miljoen in het kader van de energietransitie te isoleren woningen. Dit kunnen we met goed fatsoen niet meer doen met materialen die eindig of schaars zijn, dat staat lijnrecht tegenover onze doelstellingen rondom circulariteit en grondstoffenverbruik. En dan hebben we straks fantastisch geïsoleerde huizen maar geen grondstoffen om überhaupt nog te bouwen. We willen juist materialen gebruiken die we opnieuw kunnen gebruiken als de levensduur van het gebouw eindigt.

Maatschappelijke opgaven verbinden die tot nu toe haaks op elkaar lijken te staan


Gelukkig bestaat er een natuurlijke lijm tussen alle opgaves: namelijk biobased (ver)bouwen ofwel bouwen gebaseerd op de natuur met natuurlijke levende materialen. Het mooie hiervan is dat het enorm veel nieuw perspectief en kansen biedt. Biobased bouwen maakt het mogelijk om maatschappelijke opgaven te verbinden die tot nu toe haaks op elkaar lijken te staan: de noodzaak om op een duurzame manier nieuwe woningen te realiseren met oog voor een gezonde leefomgeving. Met daarnaast een rijke biodiversiteit en een kwalitatief hoogwaardig landschap met veel lagere emissies van stikstof en broeikasgassen.

Met biobased bouwen voorkomen we een enorme hoeveelheid CO2-uitstoot, want de bouwsector is een van de grootste CO2-vervuilers. Zo denkend is de woningbouwopgave opeens niet meer een probleem, maar een katalysator voor circulair en biobased bouwen en een kans om duurzaamheid fysiek te integreren in onze leefomgeving, met een nieuw perspectief op nieuwe verdienmodellen door boeren biobased producten te laten verbouwen.

Allereerst vangen de gewassen CO2 op. Bovendien veroorzaakt biobased verbouwen veel minder stikstofuitstoot en heeft daarmee positieve impact op de biodiversiteit en lucht-, bodem- en waterkwaliteit. Afgezien van al die direct meetbare voordelen brengt het ons weer in direct contact met de natuur met als extra positieve effecten je geluksgevoel en gezondheid.

Niet enkel snel en veel huizen realiseren, maar tegelijkertijd de milieu-impact drastisch verminderen, hernieuwbare grondstoffen gebruiken en nieuwe verdienmodellen voor boeren ontwikkelen; dan kunnen we niet snel genoeg beginnen.

Door Malu Hilverink, adviseur bij Over Morgen. Deze column staat in ROm maart 2022.

Gerelateerde Artikelen
Link gekopieerd naar klembord