Advertentie
Archief

Veranker erfgoed in het collegeakkoord!

Auteur ROmagazine.nl

25 maart 2022 om 15:37, Leestijd ca. 4 minuten


De verkiezingen zijn meer dan een week geleden, de stemmen zijn geteld, het onderhandelen is begonnen. De politieke partijen zijn dus nú met elkaar in gesprek om afspraken te maken waar de komende tijd voor hun gemeente het geld en de meeste aandacht naar toe zal gaan. Dit momentum wil ik aangrijpen om de oproep van het erfgoedpamflet te herhalen en op deze manier extra kracht bij te zetten.

In de aanloop naar de stembus hoorden we maar weinig over erfgoed. Er zijn tenslotte veel andere grote onderwerpen die vaak meer urgentie hebben en dus aandacht vragen. Maar drie koepelorganisaties en twee onderwijsinstellingen uit het erfgoedveld hebben hun krachten gebundeld en een pamflet opgesteld. De Federatie Instandhouding Monumenten, Erfgoedplatform van Kunsten ’92, GA-Platform Restauratie, Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen en de Erfgoed Academie roepen samen op om erfgoed te verankeren in de nieuwe gemeentelijke collegeakkoorden.

Erfgoed maakt uw gemeente leefbaar en aantrekkelijk. Grijp uw kansen!


Dit pamflet laat gemeentelijke politici zien welke rol erfgoed kan spelen bij de grote uitdagingen die in de komende bestuursperiode op gemeenten afkomen. Zoals de aanpak van de klimaatcrisis, de verduurzaming van onze samenleving en de woningopgave. De kansen voor erfgoed op een rij:

  1. Basis op orde: investeer in kennis, kunde en capaciteit
  2. Benut bestaande gebouwen voor woningopgave – maak een kansenkaart voor monumenten
  3. Gebruik de rijke sporen uit het landschap- verbindt stad en land via een landschapsbiografie
  4. Ondersteun lokale cultuur, creatie en consumptie
  5. Zet erfgoed in als gids voor klimaatadaptatie, verduurzaming en energietransitie
  6. Bevorder de leefbaarheid van het platteland

Erfgoed is dus bij uitstek een beleidsterrein dat bijdraagt aan het welzijn van inwoners, aan economische innovatie en aan een interessant leef­ en vestigingsklimaat. Hoe je deze maatschappelijke meerwaarde van het erfgoed kunt inzetten en benutten blijkt uit de vele inspirerende voorbeelden en instrumenten waar het pamflet naar verwijst.

Het pamflet maakt nog een keer heel goed duidelijk dat erfgoed niet alleen een intrinsieke waarde heeft, maar ook een belangrijke bijdrage levert aan de omgevingskwaliteit en zorgt voor sociale cohesie in de samenleving. Daarnaast kan erfgoed bij ruimtelijke ontwikkelingen een inspiratiebron zijn en zorgen voor een herkenbare omgeving. Erfgoed verbindt en kan een belangrijke rol spelen bij burgerparticipatie, democratisering en een gedeelde visie op de toekomst. Kortom, door erfgoed te koppelen aan andere maatschappelijke opgaven kan het bijdragen aan de ambities van het nieuwe gemeentebestuur.

Erfgoed is een cadeau uit het verleden dat waarde toevoegt aan ons dagelijks leven


Erfgoed is overal om ons heen. Iedereen beleeft ons erfgoed dagelijks op allerlei manieren. Deze sporen uit het verleden zijn dragers van onze identiteit; ze vertellen verhalen en geven betekenis aan een plek. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer er vanuit de kracht van ons erfgoed gewerkt wordt aan een waardevolle leefomgeving dit in grote mate bijdraagt aan de kwaliteit van wonen, verblijven, werken én aan ons gevoel van verbondenheid en geluk!

Dus beste politici: Benut de kansen die erfgoed biedt en laat zo het erfgoed de komende bestuursperiode van grotere betekenis zijn voor uw gemeente!

Door Hanneke Masselink-Duits. Zij is erfgoedadviseur bij The Missing Link met als missie het vergroten van de bewustwording van de waarde en de kracht van erfgoed.

  • Lees hier de aankondiging in de Erfgoedstem en lees hier het hele erfgoedpamflet.
  • Meer ervaringsdeskundigheid over erfgoed in wordt gedeeld door en voor (nieuwe) raadsleden in deze podcast
Gerelateerde Artikelen
Link gekopieerd naar klembord