Inschrijven voor nieuwsbrief
Advertentie
Verstedelijking

Een grote vangst

Auteur Jop Fackeldey

17 juni 2022 om 12:35, Leestijd ca. 2 minuten

‘Geef een mens een vis en hij eet één dag. Leer een mens vissen en hij eet een leven lang.’ Met het programma Stedelijke Transformatie leren we mensen vissen. Samen met de TU Delft werken we aan een opleiding over binnenstedelijke gebiedstransformatie. Voordat die loopt en effect heeft, zijn we een paar jaar verder. Tot die tijd moeten we aan de slag blijven. Leren vissen duurt even. De kwestie is dus hoe ervoor te zorgen dat we ondertussen niet van de honger omkomen.

Mensen moeten gebiedstransformaties voor elkaar krijgen. Van planvorming tot uitvoering. De mens staat steeds centraal in gesprekken over succesfactoren bij gebiedstransformaties. Een doorzetter, verbinder of juist een expert zorgt voor tempo. Miscommunicatie of capaciteitstekort zorgt voor vertraging. Het tekort aan mensen, kwantitatief en kwalitatief, is de grootste zorg bij veel projecten, blijkt uit een eerdere monitor van ons programma. Dat wordt telkens bevestigd.

We hebben niet zomaar nieuwe mensen beschikbaar, ook al leiden we ze nu op

In de tussentijd zorgen we voor een aangename visplek, om in de beeldspraak te blijven. Investeer dus in de menselijke relaties. Een gezamenlijke excursie of een borrel helpt om de lol erin te krijgen; het is het aas om de vis te vangen. Ook blijkt een lange betrokkenheid van mensen telkens een troef. Zorg er dus voor dat het werk aantrekkelijk is en blijft. Dat kan in de arbeidsvoorwaarden, maar ook door als organisaties samen te werken. Bijvoorbeeld door uitwisseling. Goede initiatieven op dit gebied zijn ‘Werken in Haaglanden’ of ‘Starters in Gelderland’.

Er zijn al wel opleidingen die delen van de binnenstedelijke gebiedstransformaties dekken. Denk aan de MCD, de ASRE, de Leergang Projectontwikkeling bij de NEPROM of de NRP Academie. Kansen om mensen op een goede manier bij te scholen. Je leert daar ook vissen, maar het is net een andere manier van vissen.

Stem de beschikbaarheid van vissers en viswater op elkaar af. Zorg als overheid ook voor het stellen van prioriteiten. De ambtelijke capaciteit heeft grenzen. Doe niet alles half, maar doe een aantal dingen goed. Juist het geven van die aandacht zorgt voor doorzettingskracht. En werk daarbij zoveel mogelijk via een duidelijk stramien. Het zogenaamde Plaberum van de gemeente Amsterdam geeft bijvoorbeeld duidelijk aan welke stappen en de besluiten nodig zijn voor ontwikkelingen; voor een goede vangst dus.

Laat tot slot als overheid de markt excelleren: benut de competenties. Gemeente Leeuwarden en BPD werken bijvoorbeeld nauw samen in het opstellen van een visie voor het Spoordok. In Zwolle heeft een aantal marktpartijen op verzoek van de gemeente de eerste stappen voor een visie gemaakt. Op die manier benutten we elkaars kracht! En dan kunnen we – terwijl we werken aan de langetermijnoplossing – toch ook op korte termijn een visje verschalken en voor de lange termijn werken aan een heel grote vangst.

Jop Fackeldey is voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie, een samenwerking tussen Rijk, provincies, gemeenten, ontwikkelaars, bouwers en investeerders. Hij schrijft in ROm een maandelijkse column over de urgentie, knelpunten en oplossingen.

Gerelateerde Artikelen