Inschrijven voor nieuwsbrief
Advertentie
Landelijk gebied

Problemen óf kansen in het buitengebied

Auteur Liesbeth Grijsen

26 augustus 2022 om 14:25, Leestijd ca. 3 minuten

Op het platteland komen veel problemen en mogelijke oplossingen voor de uitdagingen van onze tijd samen. Stikstof, de energietransitie, water, biodiversiteit. We moeten vol aan de bak, en wat mij betreft kijken we zoveel mogelijk breed, integraal naar kansen. Laten we de ervaring en kennis benutten die er bij gemeenten, provincies en andere partijen al zijn. Met als doel: zorgen voor een leefbaar Nederland waar het goed wonen en werken is. En blijft.

Alweer acht jaar mag ik wethouder zijn in Deventer. Wethouder van stad én platteland. Want een belangrijke kwaliteit van Deventer is dat de prachtige stad omgeven wordt door een minstens zo mooi buitengebied. Op het Sallandse landschap zijn we heel zuinig, dat willen we voor de toekomst behouden. We gaan daarnaast voor leefbaarheid van ons buitengebied.

Dat stelt ons voor flinke uitdagingen. Ook in het Deventer buitengebied komt veel agrarische bebouwing vrij. Tot 2030 nog ruim 99.000 vierkante meter, berekende Wageningen University & Research. Dat zijn voornamelijk bedrijfsgebouwen. Als we daar niets mee doen, ontsiert dit het landschap. Daarnaast hebben we in het buitengebied te maken met ruim 375.000 vierkante meter asbestverdachte daken die uiteindelijk, liefst zo snel mogelijk, moeten worden verwijderd.

Op het platteland komen veel problemen en mogelijke oplossingen voor de uitdagingen van onze tijd samen

Van deze problemen maakten we, met steun van de provincie Overijssel, een kans. Een kans om de sloop van overtollige schuren, al dan niet met asbestdaken, betaalbaar te houden. En een kans om de kwaliteit en leefbaarheid van ons buitengebied een impuls te geven.

In maart 2019 is de rood-voor-rood regeling, waarbij sloop van een schuur ruimte biedt voor ontwikkeling van één of meerdere woningen of een schuur, aangepast en versoepeld. Landschappelijke inpassing en verbetering is daarbij vereist.

Er wordt getoetst of een initiatief zorgt voor verbeteringen op het gebied van landschap, cultuurhistorie en ecologie. Er is een sloopbank die helpt om vraag en aanbod van sloopoppervlak makkelijker op elkaar af te stemmen. En er is ruimte voor maatwerk als een initiatief niet precies past in de standaardregeling. Dan kijken we of met bijzondere voorwaarden, bijvoorbeeld investering in ruimtelijke kwaliteit (cultuurhistorische waarden, biodiversiteit, aanleg wandelroutes, maatschappelijke of sociale waarde), het initiatief toch is te realiseren.

Altijd is het doel: zorgen voor een aantrekkelijk en leefbaar buitengebied waar het fijn wonen en werken is. Vanuit een goede ruimtelijke ordening, kan erftransformatie alleen wanneer het de bestaande bedrijvigheid in de omgeving niet hindert. Het blijft belangrijk om voldoende ruimte te bieden aan agrarische bedrijven in ons buitengebied.

Het blijft belangrijk om voldoende ruimte te bieden aan agrarische bedrijven in ons buitengebied

We hebben nu een aantal jaren ervaring opgedaan met deze aanpak en we zien dat het werkt. Is het makkelijk? Niet altijd. Een ontwikkelproces doorlopen met een initiatiefnemer voor wie dit geen dagelijkse kost is, vraagt om veel begeleiding. Beëindiging van een agrarisch bedrijf is ook een proces met veel aspecten: financiële, sociale en emotionele. Erfcoaches geven hier de nodige ondersteuning.

Op het platteland komen veel problemen en mogelijke oplossingen voor de uitdagingen van onze tijd samen. Stikstof, de energietransitie, water, biodiversiteit. We moeten vol aan de bak, en wat mij betreft kijken we zoveel mogelijk breed, integraal naar kansen. Laten we de ervaring en kennis benutten die er bij gemeenten, provincies en andere partijen al zijn. Met als doel: zorgen voor een leefbaar Nederland waar het goed wonen en werken is. En blijft.

Liesbeth Grijsen is sinds 2014 wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, Omgevingswet en gebiedsontwikkeling voor Gemeentebelang in de gemeente Deventer en lid van de VNG Commissie Ruimte, Wonen en Milieu.

Gerelateerde Artikelen