Inschrijven voor nieuwsbrief
Woningbouw

Tijdelijke woningbouw is juist aanjager voor gebiedsontwikkeling

Auteur Peter Messerschmidt

17 maart 2023 om 14:15, Leestijd ca. 3 minuten

Met de flexaanpak slaat Apeldoorn meerdere vliegen in een klap. We kunnen snel woningen toevoegen en tegelijkertijd de procedures starten voor de bouw van permanente huisvesting. Dat inspireert en prikkelt marktpartijen, die nodig zijn voor de uiteindelijke bouw van de wijk.

In Apeldoorn geloven we in tijdelijke huisvesting. Samen met marktpartijen werken we aan vijfhonderd tijdelijke woningen op de locatie van een oude forellenkwekerij. Verder bieden we plek aan honderd tijdelijke woningen via de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen van BZK. We hebben al een wijkje met tijdelijke off grid tiny houses staan. Een niche, maar dit kan toch een steentje bijdragen aan het oplossen van het woningtekort.

De grootste ontwikkeling waar we aan werken is Host City. Daarvoor tekende de gemeente een intentieovereenkomst met minister Hugo de Jonge. We gaan samen met BZK en de provincie onderzoeken hoe we snel driehonderd modulaire woningen kunnen plaatsen en plek vrij kunnen houden voor tweehonderd extra tijdelijke eenheden. Daarvoor willen we een wijk hybride inrichten met plek voor reguliere én tijdelijke woningbouw. De vrijgehouden kavels kunnen als buffer dienen voor herplaatsing van tijdelijke woningen uit andere gemeenten. De locatie was in onze omgevingsvisie al bestemd voor een nieuwe wijk met zo’n drieduizend woningen.

Met deze aanpak slaan we meerdere vliegen in een klap. We kunnen snel woningen toevoegen en tegelijkertijd de procedures starten voor de bouw van permanente huisvesting. Dat inspireert en prikkelt marktpartijen, die nodig zijn voor de uiteindelijke bouw van de wijk.

Door de hoge rente en bouwkosten en dalende verkoopprijzen kantelt de markt. En wij willen natuurlijk dat de kwaliteit van bijvoorbeeld de openbare ruimte en de infrastructurele ontsluiting goed is, want de wijk ligt er nog tientallen zo niet honderden jaren. Met Host City laat Apeldoorn zien: wij blijven investeren, doe mee!

Maar we zijn er uiteraard nog niet. De intenties zijn vastgelegd, nu gaan we het komende half jaar de details invullen. Daarbij zijn bijvoorbeeld goede afspraken met de ontwikkelaars een harde vereiste. We moeten ze kunnen garanderen dat de tijdelijke woningen echt tijdelijk zijn en dat zij over vijftien jaar het stokje kunnen overnemen. Ook de aansluiting van de woningen op het elektriciteitsnet en de landschappelijke inpassing zijn aandachtspunten, want de locatie is nu nog een weiland.

Het zijn gewoon hele mooie en goede huizen, waar we trots op kunnen zijn

En als laatste moeten we goed nadenken over wat voor tijdelijke woningen we precies willen en kunnen plaatsen. Er is enorm veel variatie beschikbaar en we willen graag een divers opgebouwde, levendige wijk. We gaan voor een mix van eenpersoonshuishoudens, gezinnen, starters, ouderen, enzovoorts. En dus ook van sociale huur, vrije sector en misschien zelfs koop.

De plannen landen goed in de gemeente, al blijft goed communiceren nodig. Ik probeer voortdurend uit te leggen dat tijdelijke woningbouw slechts een onderdeel van opgaves is. Tijdelijke woningen kunnen de druk op de woningmarkt verlichten, maar wel altijd in samenhang met reguliere bouw en met oog voor kwaliteit.

We spreken dan ook bewust niet van flex. Dat roept bepaalde associaties op, het heeft een slechte reputatie. Mensen denken snel aan veredelde containers bij het woord flexwoningen, terwijl ze voldoen aan het bouwbesluit. Het zijn gewoon heel mooie en goede huizen, waar we trots op kunnen zijn.

Peter Messerschmidt is wethouder in Apeldoorn. Hij is onder andere verantwoordelijk voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

Gerelateerde Artikelen