Inschrijven voor nieuwsbrief
Advertentie
Woningbouw Verstedelijking Vastgoed

Schouders eronder!

Auteur Victor Frequin

30 augustus 2023 om 11:53, Leestijd ca. 4 minuten

Er zijn veel redenen waarom iets niet kan. Maar het is de kunst om ervoor te zorgen dat het wel kan. Zelfs de in het slop zittende woningbouw kan daaruit getrokken worden. De schrijvers van dit artikel hebben per saldo zeker vier crises in hun werkzame leven meegemaakt. En de ervaring leert telkens dat diegenen die in de crisis doorpakken de winnaars zijn.

Vanuit de relatief kleine gemeente Ouder-Amstel wordt samen met Amsterdam en andere grondeigenaren keihard gewerkt aan grote woningbouwprojecten. Laten we maar direct zeggen waarop het staat. Er zijn veel redenen waarom iets niet kan. Maar het is de kunst om ervoor te zorgen dat het wel kan. Zelfs de in het slop zittende woningbouw kan daaruit getrokken worden. De schrijvers van dit artikel hebben per saldo zeker vier crises in hun werkzame leven meegemaakt. En de ervaring leert telkens dat diegenen die in de crisis doorpakken de winnaars zijn. 

Waarom zit de bouw/vastgoed eigenlijk iedere tien jaar in een dip? Economen leggen ons dan uit dat er sprake is van een cyclische beweging. Zij kunnen ook altijd de werking van de varkenscyclus goed uitleggen. Maar neem nu eens een sector die het lukt om uit deze ‘hoog-laag’ ontwikkeling te blijven: de pensioensector. Deze lukt het om gedurende 25 jaar een gemiddeld rendement te maken van 7 procent per jaar. 

Het kan dus wel, het door crises heen trekken van de economie. Kunnen we niet benchmarken wat ze daar goed doen en daar lering uit trekken voor onze bouw/vastgoed sector? En dan gewoon doorgaan met woningen bouwen en niet zoals in de vorige crisis daarmee stoppen. Hulp van ‘onze’ pensioenfondsen is sowieso hard nodig!

Er lijkt een grote bereidheid tot investering en financiering – maar dan wel graag zonder te veel risico’s

Ja, het is nu voor veel woningbouwprojecten lastig. Enerzijds is er sprake van een tekort aan bouwmateriaal, stikstofruimte, bouwvakkers, locaties en vooruit dan maar visies. Anderzijds is er een grote behoefte aan betaalbare, duurzame (huur- en koop)woningen, lijkt er een grote bereidheid tot investering en financiering – maar dan wel graag zonder teveel risico’s - en zijn innovaties in de bouw niet aan te slepen. Dat alles tegen de achtergrond van maatschappelijke en bestuurlijke onrust en onduidelijkheid over aangekondigde wetgeving en nieuw beleid. 

Er is sprake van een ingewikkelde tegenstelling in belangen, maar vooral in oplossingen op de korte en lange termijn. Hoe daar uit te komen is niet eenvoudig, maar het zal wel moeten. De roep om eindelijk iets structureels te doen aan de woningnood – of sterker nog woningcrisis – wordt steeds sterker, serieuzer en wordt door feiten gestaafd. Wegkijken of opportunisme is niet langer serieus te nemen.  Verantwoordelijkheid (en risico) nemen wel. En dan liefst in samenhang met aanpalende issues en (dus) samen met relevante partners.

Er is gelukkig ruimte voor lokale initiatieven. Met een standvastig bestuur – inclusief de democratische controle daarop – en met een praktijk- en oplossingsgericht ambtenarenapparaat – al dan niet gesecondeerd door deskundige externe professionals – die samen bereid zijn out-of-the-box te denken en te handelen blijkt het gelukkig nog steeds mogelijk nieuwbouw, transformaties of renovaties te realiseren. Samenwerking met burgers en lokale ondernemers is daarbij geboden, want zij zien (en weten soms) meer dan het gemeentelijk apparaat. En dat is zeker geen schande. Vanuit die gezamenlijkheid blijkt het – met wat creativiteit, geluk en vooral doorzettingsvermogen – mogelijk om voortgang te boeken.

Een belangrijk deel van de bevolking trekt weg uit de Amsterdamse regio omdat ze er niet kunnen (blijven) wonen

Nog even één extra reden om woningen te blijven bouwen. De Rabobank heeft onderzoek gedaan, en blijft dit doen, naar wat er niet goed gaat in de regio Amsterdam. Ondanks nog steeds groeiende economische welvaart, neemt het welzijn af. En dit is vooral terug te voeren naar het gebrek aan (fatsoenlijke) woningen. Een belangrijk deel van de bevolking trekt weg uit de Amsterdamse regio omdat ze er niet kunnen (blijven) wonen. Iedereen kent wel voorbeelden van jonge mensen al dan niet met kinderen die vertrekt. Uiteindelijk zal dit tot neergang, ook in de economie, van de Amsterdamse regio leiden.

Vanuit de relatief kleine gemeente Ouder-Amstel wordt samen met Amsterdam en andere grondeigenaren keihard gewerkt aan grote woningbouwprojecten. 

We eindigen met een paar voorbeelden uit de gemeente waar eén van de schrijvers van dit stuk momenteel wethouder is. Vanuit de relatief kleine gemeente Ouder-Amstel wordt samen met Amsterdam en andere grondeigenaren keihard gewerkt aan grote woningbouwprojecten. Rondom de ring A10 zijn dat: de Werkstad OverAmstel (wonen en werken) en Entrada en ten noordwesten van de ArenA: De Nieuwe Kern. Met behoud van groen en voorzieningen zullen daar al met al ongeveer 10.000 woningen gebouwd worden. Niet eenvoudig maar de mentaliteit en vooruitzichten zijn positief. Het kan en gaat gelukkig lukken. Schouders eronder dus, en zoals zoonlief aan moeder vraagt: ‘mama, is het nog ver naar Amerika?’, antwoordt mama: ‘kop dicht Jantje, doorzwemmen!’

Victor Frequin is wethouder RO en Wonen in Ouder-Amstel (VVD). Hij schreef deze column samen met Robbert Coops, zelfstandig adviseur, Coops Public Affairs

Gerelateerde Artikelen