Inschrijven voor nieuwsbrief
Advertentie
Infrastructuur en mobiliteit Energietransitie Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkelaars verenigt u!

Auteur Ruben Visser

29 september 2023 om 08:33, Leestijd ca. 3 minuten

Het vakgebied van gebiedsontwikkeling kan wel een impuls gebruiken op zijn kennisinfrastructuur. Laten we delen wat we hebben uitgevonden. En daarmee onze gebiedsontwikkelingen versnellen. Gebiedsontwikkeling is óók ploeteren, samenwerken, besluiten nemen, gunnen en durven.

Gebiedsontwikkeling is een prachtig, dynamisch werkveld. Al ruim vijftien jaar geniet ik van het creëren van fijne en duurzame leefomgevingen. Toch borrelen er soms vragen bij me op. Raken we niet verstrikt in de stapeling van ambities? Durven we nog wel met lef besluiten te nemen? Is het wel haalbaar om die grote aantallen woningen te realiseren? Staat er voldoende talent klaar voor de toekomst? 

Het zijn vragen die ook om mij heen worden gesteld en waarop ik niet losjes een positief antwoord kan geven. Het zijn ook vragen waarin we met z’n allen kunnen vastdraaien. Aan ons de taak om dat juist niet te doen, maar de stap vooruit te zetten en de vragen te zien als aanmoediging voor meer uitvoeringskracht bij gebiedsontwikkeling.

Als professionals in het vakgebied gebruiken we vaak de meest prachtige termen in gebiedsvisies en ontwikkelstrategieën. Elke gebiedsontwikkeling moet bij voorkeur een natuurinclusieve, mobiliteitsarme, energieneutrale, beweegvriendelijke, duurzaam gezonde, klimaatadaptieve, betaalbare, circulaire, welvaartsverrijkende leefomgeving opleveren. Ronkende taal, prachtige beelden. Maar in mooie woorden en plaatjes kun je niet wonen. Gebiedsontwikkeling is óók ploeteren, samenwerken, besluiten nemen, gunnen en durven. De laatste tijd mooi samengevat in de term uitvoeringskracht. 

Om misverstanden te voorkomen: uitvoeringskracht is meer dan capaciteit bijschakelen in de vorm van menskracht. Capaciteit die überhaupt nauwelijks beschikbaar is. Uitvoeringskracht betekent ook het slim en doelmatig inzetten van wat we al eerder hebben bedacht. Iets waar we als gebiedsontwikkelaars door de drang naar maatwerk niet altijd goed in zijn. Doelmatig inzetten van expertise en kwaliteiten vraagt om een andere wijze van samenwerken. Samenwerken op individuele opdrachten én op het breed delen van expertise, instrumenten en best practices. Waarom heeft elke financial in de gebiedsontwikkeling nog zijn eigen rekenmodel? Waarom is er nog geen kennisplatform voor gebiedsontwikkelings-instrumenten? Waarom hebben we geen nationale academie voor talentontwikkeling in gebiedsontwikkeling?

Het zijn de ambitie, de plek en de mensen die voor maatwerk zorgen

Ik hou van innoveren en pionieren, echt waar; de transities van overmorgen verbinden aan het nu. Maar ik geniet er nog meer van als wat is uitgevonden en zich heeft bewezen vaker wordt toegepast. Maatwerk in gebiedsontwikkeling zit niet zozeer in de aanpak of de inzet van instrumenten. Het zijn de ambitie, de plek en de mensen die voor maatwerk zorgen. 

Het vakgebied van gebiedsontwikkeling kan wel een impuls gebruiken op zijn kennisinfrastructuur. Laten we delen wat we hebben uitgevonden. En daarmee onze gebiedsontwikkelingen versnellen.

Uitvoeringskracht is overigens niet alleen iets voor de korte termijn. De komende decennia is Nederland echt nog niet afgebouwd. Dat betekent dat we komende generaties praktijkgericht moeten opleiden en trainen. De ervaring die talent opdoet, wordt nu vaak gekleurd door de keuze voor de eerste baan. Of dat nu bij een ontwikkelaar, woningcorporatie, gemeente of adviesbureau is. Tegelijkertijd wordt het succes in gebiedsontwikkelingen mede bepaald door het vermogen om je te verplaatsen in de andere belangen, deze te verbinden en daarop samen te werken. Misschien is het inderdaad wel tijd voor een “academie gebiedsontwikkeling” waar talent door de hele keten werkt. Samen ontwikkelen van duurzame uitvoeringskracht voor de toekomst van ons prachtige vakgebied. Gebiedsontwikkelaars verenigt u!

 

Gerelateerde Artikelen