Inschrijven voor nieuwsbrief
Advertentie
Vergroening Gebiedsontwikkeling Woningbouw

Contourenplan Gnephoek vastgesteld door gemeenteraad Alphen

Impressie gebiedsplan Gnephoek, ingepast in het groenblauwe netwerk. Beeld Gemeente Alphen aan den Rijn
Auteur ROmagazine.nl

13 oktober 2023 om 11:46, Leestijd ca. 2 minuten


Precies één jaar na het advies van voormalig deltacommissaris Wim Kuijken over de ontwikkelingsmogelijkheden van de Gnephoek, heeft de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn op donderdag 12 oktober jl. ingestemd met het Contourenplan Gnephoek als kader voor de verdere planvorming.

Impressie gebiedsplan Gnephoek, ingepast in het groenblauwe netwerk. Beeld Gemeente Alphen aan den Rijn

In het Contourenplan staan de antwoorden op vragen van de provincie Zuid-Holland. Bijvoorbeeld waar de bodem geschikt is om te bouwen; hoe en op welke plekken de natuur en het watersysteem kunnen worden verbeteren en hoe het gebied goed bereikbaar wordt voor het verkeer. De gemeente heeft dit plan geschreven op basis van onderzoeken die zijn uitgevoerd door onafhankelijke experts. Het Contourenplan wordt nu aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. 

Natuur én wonen als ambitie

Wethouder Gerard van As (Wonen) is blij met deze volgende stap in het proces. ‘In Alphen aan den Rijn en de regio willen steeds meer mensen wonen, werken en recreëren. De afgelopen jaren heeft de gemeente de vraag naar nieuwe woningen, werkplekken en voorzieningen binnen de grenzen van de stad op kunnen lossen. Maar de ruimte om dit te blijven doen, raakt op. Daarom is samen met overheids- en marktpartijen onderzocht of Alphen aan den Rijn zich aan de noordwestrand van de stad in de polder Gnephoek verder kan ontwikkelen waarbij het verbeteren van de natuur en het uitbreiden van de stad samen kunnen gaan. Dit blijkt zo te zijn.’

'Naast de aandacht voor landschappelijke kwaliteiten is het ons als marktpartijen samen met de gemeente gelukt om straks 60 procent betaalbare woningen te realiseren'

Vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is aangegeven dat voor de ontwikkeling van de Gnephoek een rijksbijdrage in de rede ligt. Als dit rond is en de provincie van mening is dat de kwaliteit van de plannen goed is, kunnen we verder. Dan werken we het Contourenplan verder uit in een Masterplan Gnephoek. Daarin beschrijven we onder andere wat voor buurten en woningen er in de Gnephoek komen, hoe het gebied in de toekomst met openbaar vervoer bereikt kan worden, hoe de nieuwe natuur kan worden aangelegd en hoe belangrijke, historische gebouwen in en rondom het gebied hun plekje behouden. Hoe de Gnephoek in de toekomst eruit komt te zien, moet dus nog vorm krijgen.

Oog voor natuur en ecologie

Patrick Joosen, directeur BPD, licht namens de marktpartijen toe dat om aan de enorme behoefte van betaalbare woningen te kunnen voldoen, het onvermijdelijk is dat we kijken naar locaties waar op een zorgvuldige manier aan “de randen van de stad” gebouwd kan worden. ‘Belangrijk is daarbij dat we dit doen met oog voor de natuur en ecologie, en dat we in onze ontwerpen ook ruimte bieden aan het landschap. Met de vaststelling van het contourenplan voor de Gnephoek is een belangrijke stap gezet voor een natuurinclusieve ontwikkeling. Naast de aandacht voor landschappelijke kwaliteiten is het ons als marktpartijen samen met de gemeente ook gelukt om straks 60 procent betaalbare woningen te realiseren. Dit zijn woningen in het sociale huursegment, maar ook het middensegment met huur- én koopwoningen.”

Gerelateerde Artikelen