Inschrijven voor nieuwsbrief
Energietransitie Landelijk gebied

‘Knetterrechts’ provinciebestuur in Flevoland begint (nog) geen ruimtelijke revolutie

Auteur Jaco Boer

13 oktober 2023 om 13:58, Leestijd ca. 3 minuten

Flevoland had deze zomer met het bestuursakkoord tussen BBB, VVD, PVV, ChristenUnie en SGP een primeur. Nooit eerder kreeg Nederland een provinciaal bestuur met zo’n uitgesproken christelijk en rechts-populistisch profiel.

Waar Duitsland al op zijn kop staat als in een uithoek van het land een AfD-burgemeester wordt gekozen, verliep in Nederland de installatie van de nieuwe coalitie tamelijk geruisloos, op enkele tweets van verontwaardigde en prominente VVD’ers en ChristenUnie-leden na. Is die mediastilte terecht en hoeven we van de nieuwe bestuurders weinig politiek vuurwerk te verwachten? Of voltrekt zich in Nederlandse jongste provincie een stille revolutie die ook effect zal hebben op de Haagse politiek en haar ruimtelijk beleid? 

Geen nieuwe windparken op land  

Laten we eens naar het coalitieakkoord kijken. In de bijlage van dat document staat dat reeds vastgesteld en in gang gezet provinciaal beleid in principe wordt uitgevoerd. Maar dat geldt alleen als het onomkeerbaar is. In andere gevallen geven de bestuurders zichzelf het recht een nieuwe richting in te slaan. Maar gebeurt dat ook? 

Bij de energietransitie – één van de politieke strijdpunten bij uitstek – is daar nog weinig van te merken. Zo willen de nieuwe bestuurders een stop op de bouw van nieuwe windmolenparken op land. Maar die was al eerder door het vorige provinciebestuur afgesproken. Sterker: het aantal windturbines in de provincie neemt al jaren af, omdat kleinere molens worden vervangen door grotere exemplaren die meer stroom opwekken. 

‘Flevoland met bijna 600 turbines de onbetwiste koploper in windenergie’

Toch blijft Flevoland met bijna 600 turbines de onbetwiste koploper in windenergie. Bijna een kwart van de Nederlandse landcapaciteit wordt hier opgewekt. De bestuurders kondigen weliswaar een onderzoek aan naar kleine kernreactoren maar dat is meer voor de bühne. In de komende tien jaar levert dat nog geen extra kilowattuur op. 

Bouwen in de stad

Een ander heet hangijzer op ruimtelijk gebied is het terugdringen van de stikstofuitstoot door de agrarische sector en de inrichting van het platteland. 

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het nieuwe bestuurscollege kondigt aan dat het zich aan de landelijke stikstofdoelen zal houden. 

‘De coalitie niet meer meewerken aan nieuwe landschapskunst’

Wie op dit onderwerp een hard en tegendraads geluid had verwacht, komt bedrogen uit. Dat het buitengebied open moet blijven en nieuwe woningen in de ogen van het provinciebestuur alleen in de steden en dorpen mogen komen, kan zelfs op bijval van progressieve oppositiepartijen rekenen. Een eerder proefballonnetje van de PVV voor de bouw van een nieuwe stad naast Almere – Eemvallei Stad – is door de andere partijen vakkundig afgeschoten. 

Een van de weinige, opzienbarende standpunten over het buitengebied is de aankondiging dat de coalitie niet meer mee zal werken aan nieuwe landschapskunst. Maar daarmee haal je de Haagse politiek voor het landelijk gebied niet onderuit.      

Wachten op Den Haag

Bij de installatie van de nieuwe gedeputeerden constateerde de fractievoorzitter van D66 al opgelucht dat er van het gevreesde afbraakbeleid in het coalitieakkoord weinig is te merken. Andere oppositiepartijen verweten de nieuwe bestuurders zelfs een gebrek aan daadkracht en heldere keuzes. 

Het ziet er voorlopig dus niet naar uit dat in Flevoland de revolutie uitbreekt en op belangrijke ruimtelijke dossiers het beleid 180 graden draait. De gedeputeerden volgen eerder slaafs de kaders die het kabinet heeft uitgezet en verzetten daarbinnen hooguit wat accenten. Natuurlijk: wat er nog niet is, kan wel komen als ook in Den Haag de wind uit een andere, meer conservatieve hoek gaat waaien. Of dat gebeurt, weten we pas volgend jaar als na de landelijke verkiezingen (hopelijk snel) een nieuw kabinet wordt geïnstalleerd. Voor een echte bestuurlijke revolutie is het voorlopig dus wachten op Den Haag.  

@jaco_boer

 

   

Gerelateerde Artikelen