Inschrijven voor nieuwsbrief
Advertentie
Gebiedsontwikkeling Omgevingswetgeving Verstedelijking

Gezondheid in de stad: de schakel in duurzame gebiedsontwikkeling

Auteur Sanne Veldhuizen

14 december 2023 om 14:28, Leestijd ca. 2 minuten

Het is een gemiste kans om de gezonde leefomgeving niet direct mee te nemen in gebiedsontwikkelingen

Sanne Veldhuizen is adviseur duurzaamheid bij Arcadis/Over Morgen

De inrichting van onze leefomgeving heeft een grote invloed op onze gezondheid en is belangrijk om gezond gedrag te bevorderen en ziekten te voorkomen. De omgeving kan mensen stimuleren om te bewegen, sociaal contact te hebben en te ontspannen. Dit heeft positieve effecten op zowel de fysieke als mentale gezondheid.

Tijdens een verkenning naar dit thema hebben wij bij Arcadis| Over Morgen zes belangrijke thema's geïdentificeerd die van invloed zijn op een gezonde leefomgeving. Deze thema's omvatten onder andere een groene leefomgeving, actieve mobiliteit, een schone en veilige woonomgeving en toegang tot gezonde voeding. Elk thema bestaat uit verschillende bouwstenen en maatregelen die kunnen bijdragen aan het creëren van een gezonde leefomgeving.

 

‘Gezondheid en duurzaamheid zijn op veel vlakken onlosmakelijk met elkaar verbonden’

Wanneer je naar deze thema’s en bouwstenen kijkt, is snel te zien dat gezondheid en duurzaamheid op veel vlakken onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Duurzame keuzes kunnen bijdragen aan gezondheid en andersom. Zo zorgt een klimaatadaptieve of natuurinclusieve wijk met veel groen ook voor de afname van (hitte)stress. Ditzelfde groen kan ook worden ingezet voor sport, spel en zelfs eetbaar groen. Multifunctioneel groen dus. En verduurzaming van mobiliteit, door elektrificatie en in het ontwerp van een gebied de nadruk te leggen op fietsers en voetgangers (STOMP), draagt ook bij aan het stimuleren van actief vervoer en een schonere lucht.

We staan op dit moment voor de grote uitdaging om de stad leefbaar te houden. Niet alleen moeten er op de korte termijn heel veel woningen bij komen, dat moet ook nog eens grotendeels binnenstedelijk gebeuren. De druk op de al schaarse ruimte is daarmee groot. Een gezonde leefomgeving kan juist dienen als kapstok voor andere opgaven, zoals duurzaamheid en sociaal-maatschappelijke opgaven. Door in een ontwikkeling de koppelkansen tussen deze verschillende opgaven op te zoeken, kunnen we voor bewonersen bezoekers een fijne en gezonde leefomgeving creëren. Essentieel hierbij is om dit in de visiefase al te doen. 

Mijn advies is om duurzame gebieden te creëren die een positieve impact hebben op de gezondheid en het welzijn van de bewoners. Het is een gemiste kans om de gezonde leefomgeving niet direct mee te nemen in gebiedsontwikkelingen. 

Arcadis ? Over Morgen organiseert op 2 november van 13.30 – 18.30 uur een meet-up gezonde stedelijke leefomgeving op de Zeepfabriek in Amersfoort, waarin verschillende sprekers in een aantal sessies ingaan thema’s die vanuit verschillende invalshoeken bijdragen aan de gezonde leefomgeving, denk aan actieve mobiliteit, groen, sociale cohesie. Meld je snel aan via: https://form.jotform.com/232674784720059 of scan de QR-code.

 

Gerelateerde Artikelen