Inschrijven voor nieuwsbrief
Advertentie
Beleidsnota’s Ruimtelijke economie

Kiezen voor een andere economie

Auteur Jaco Boer

12 februari 2024 om 13:49, Leestijd ca. 2 minuten

Het wordt interessant te zien hoe een nieuw kabinet om zal gaan met het advies van de staatscommissie die omwille van de demografische ontwikkeling en (arbeidsmigranten)migratie in ons land aandringt op scherpere economische-strategische keuzes.

Half januari publiceerde de staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 zijn eindrapport. De conclusies waren niet mals. Als we onze welvaart op het huidige, hoge peil willen houden, zullen we volgens de commissieleden de migratie moeten beperken. Anders is het niet mogelijk om iedereen op termijn in Nederland een fatsoenlijke woning, zorg, onderwijs en sociale zekerheid te garanderen. 

Het was opvallend dat de breed samengestelde commissie in de media man en paard noemde en geen toekomst in Nederland meer zag voor economische sectoren die sterk afhankelijk zijn van goedkope arbeidsmigranten. In plaats van kassen, distributiecentra en slachthuizen zou het kabinet in haar economische strategie moeten inzetten op sectoren die minder ruimte vragen en minder negatieve effecten op de samenleving hebben. 

Mainports voorbij

Het is niet de eerste keer dat er vanuit commissies of adviesraden wordt gepleit voor andere economisch-strategische keuzes. Zo wees de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) er al in 2016 op dat het mainportbeleid van achtereenvolgende kabinetten zijn langste tijd had gehad. 

De volgende premier heeft meer affiniteit met een restrictieve bevolkingspolitiek dan het ongebreideld laten groeien van de economie

Door klimaatverandering, technologische innovaties en een verandering van mondiale routes voor lucht- en scheepvaart is het verslepen van mensen en goederen niet langer een garantie voor een bloeiende economie. Investeer in een veilige en open digitale infrastructuur, stimuleer datagedreven kennis en innovatie, was het dringende advies van de Rli.

Nieuwe politieke realiteit

Het is niet vreemd dat een premier die een hekel heeft aan visie en liever niet ingrijpt in de markt, weinig heeft gedaan met zo’n advies. Maar de politieke situatie is inmiddels radicaal veranderd. Rutte is op weg naar de uitgang en zijn mogelijke opvolger heeft meer affiniteit met een restrictieve bevolkingspolitiek dan het ongebreideld laten groeien van de economie. Het wordt daarom interessant te zien hoe een nieuw kabinet om zal gaan met het advies van de staatscommissie die aandringt op scherpere economische-strategische keuzes. 

Worden sectoren die de samenleving in bredere zin meer kosten dan opbrengen eindelijk beteugeld via belastingmaatregelen en harde ruimtelijke keuzes? Of blijft het pappen en nathouden omdat BBB en VVD de machtige lobbyisten uit de landbouw- en distributiesector niet voor het hoofd willen stoten? De uitkomst van die discussie bepaalt hoe ons land er over 25 jaar uit zal zien: met nog meer dozen in het weiland en overvolle wegen of steden waar (digitale) kennis en advies voor toegevoegde waarde zorgt. 

 

  

Gerelateerde Artikelen