Inschrijven voor nieuwsbrief
Advertentie
Veiligheid Natuurontwikkeling Gebiedsontwikkeling Omgevingswetgeving

Elanor Boekholt-O'Sullivan, plv. DG Beleid bij de bestuursstaf van het Ministerie van Defensie

‘Het zou heel ongepast zijn om dat wat wij vragen vanzelfsprekend te vinden’

Apache-helikopter. Meer oefenen vraagt meer 'geluids'ruimte. Beeld Ministerie van Defensie
Auteur Marcel Bayer

10 juni 2024 om 14:33, Leestijd ca. 3 minuten


‘Onze grootste directe ruimtevraag is dat we plek nodig hebben om te oefenen op land, op het water en in de lucht. Daarnaast is er behoefte aan een grote, nieuwe kazerne, uitbreiding van munitieopslag en nog veel meer.'

Apache-helikopter. Meer oefenen vraagt meer 'geluids'ruimte. Beeld Ministerie van Defensie

Voor ROm juni 2024, een themanummer bij de Dag van de Ruimte donderdag 30 mei jl., interviewden we zes DG's van verschilende departementen over de ruimteclaims vanuit hun beleidsectoren en de keuzes die daarbij nodig zijn. Aflevering 3: Elanor Boekholt-O'Sullivan, plv. DG Beleid bij de bestuursstaf van het Ministerie van Defensie in de rang van luitenant-generaal

In ons Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD) hebben we onze ruimtebehoefte uitgewerkt en aangegeven welke locaties we daarbij in het vizier hebben. Die ruimtebehoefte is het minimale wat we nodig hebben. In december is de zogenaamde Notitie reikwijdte en detailniveau van het NPRD besproken in de ministerraad. We onderzoeken de verschillende opties momenteel en tegelijkertijd liep er tot eind februari een eerste participatieronde over die nota. 

Megakazerne en oefenruimte

Defensie heeft na decennialang bezuinigen nogal wat oude kazernes die nog niet zijn afgestoten en leeg staan, maar die ruimte is bij lange na niet voldoende. Want veel gebouwen zijn verouderd en verbouwen is niet altijd functioneel. Zowel organisatorisch als qua infrastructuur en ruimtebeslag heeft concentratie van bepaalde activiteiten voordelen. 

Zo is een van de behoeften uit het NPRD het concentreren van eenheden in het midden van het land. Dat kan door een nieuw, grote kazerne te bouwen. Maar het is duidelijk dat zo’n grote nieuwe kazerne op één plek weerstand kan oproepen bij de omgeving, of dat nou Ermelo of Stroe is, waar we al zitten, of een compleet nieuwe als bijvoorbeeld bij Zeewolde. Net als de oefenruimte die we nodig hebben voor onze helikopters en F-35 jachtvliegtuigen. Als je in de aanvliegroute van onze militaire vliegvelden woont, kan ik mij voorstellen dat je daar niet blij van wordt.’

Boekholt-O'Sullivan: '2.248 zienswijzen, over vooral de nieuwe grote kazerne en de geluidshinder'. Beeld Ministerie van Defensie 

‘In de 2.248 zienswijzen die wij hebben binnengekregen zijn de nieuwe grote kazerne en de geluidshinder door meer vliegen met afstand de twee onderwerpen waar mensen zich zorgen over maken, en met name in Noord-Brabant en Gelderland. We nemen die zienswijzen en de resultaten van de onderzoeken mee in de alternatieven waar het kabinet eind dit jaar dan over gaat besluiten.’

Transparantie

‘Het zou heel ongepast zijn om dat wat wij vragen vanzelfsprekend te vinden. Natuurlijk zien we veiligheid en defensie zelf als randvoorwaardelijk voor alles wat we in deze samenleving doen, maar we zien ook dat er heel veel andere ruimtevragers zijn. En we hebben rekening te houden met legitieme zorgen en belangen van mensen. Daarom zitten we op DG-niveau bij elkaar, om beleid samen af te stemmen en keuzes voor te leggen aan het kabinet.’

‘Ook wij hebben rekening te houden met legitieme zorgen en belangen van mensen’

‘We houden vast aan de spelregels bij de ruimtelijke ordening en kunnen niet anders dan voor lief nemen dat procedures soms lang duren. Het is aan de politiek om te bepalen of en hoe er een uitzondering op die spelregels moet worden gemaakt, bijvoorbeeld dat de stikstofbeperkingen voor ons even niet gelden of dat we voorrang moeten krijgen bij bouwactiviteiten. 

Niemand heeft een glazen bol over wat er in de toekomst daadwerkelijk gebeurt. Mocht onverhoopt toch onze veiligheid in gedrang komen, dan is het in ieder geval heel goed dat we elkaar kennen uit de structurele overleggen die we nu hebben en weten wat we moeten doen.’ 

Gerelateerde Artikelen