Advertentie
Archief

ROmagazine nr. 3 2012

Auteur ROmagazine.nl

31 januari 2012 om 20:38, Leestijd ca. 2 minuten


ROm2
- Cultureel erfgoed, kennis en creativiteit
- Omgevingsdiensten krijgen langzaam vorm
- Aanmelding vijfde tranche Chw-projecten
- De kracht van gezamenlijk gevoelde urgentie
- De Vrije Ruimte
- Buitenplaatsen snakken naar consistent beleid
- Column: De omgevingsmanager


Ruimtelijk bekeken
Nieuwe markt voor betaalbare vrije sector huurwoningen
De bouw van dit middensegment kan ruimtelijke projecten op gang helpen

Rollen omgedraaid na een halve eeuw New Towns
Ondernemers en bewoners nemen zelf initiatief om de straat, buurt en stad te verbeteren.

Trend

Versterking concurrentiepositie met sectorspecifiek regionaal beleid
Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant

Investeren in de wijkeconomie
Van ondergeschoven kindje tot speerpunt bij stedelijke vernieuwing

Uitgesproken
Woningbehoefte moet worden aangetoond

Bruggenbouwers

René Peusens
‘Resultaat laten zien, daar ben je toch projectleider voor’

Valkuilen in het ruimtelijk bestuursrecht
Termijnen en verzenden stukken
Aflevering 1: de nachtmerrie van iedere ro-ambtenaar en planjurist

Praktijk

Groningen City of Talent
Met BOUWJONG! wil de jongste stad van Nederland talent aantrekken en vasthouden

Creating Class
Met een samenhangende aanpak talenten en vakmanschap de wijkbewoners mobiliseren

Duurzaam ontwikkelen en bouwen

Leren van duurzame steden
Jan Rotmans: ‘Nederland heeft een fl inke achterstand in te halen’

Klimaatbeleid Overijsselse gemeenten
Sectorale aanpak nog altijd troef, RO aan de zijlijn

Podium
Leuker platteland struikelt op toetsers
Multifunctionele landbouw wil kans op toekomst

RO-beroepsgroepen
VVM

ROm Snippers
Agenda, recensies
Gerelateerde Artikelen
Link gekopieerd naar klembord