Archief

Niet in pasklare toekomsten denken

Auteur ROmagazine.nl

19 december 2013 om 13:26, Leestijd ca. 1 minuut


Verschenen in ROm 12, 2013
Bij het rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en bedrijven wordt al veel gedaan aan regeldrukvermindering, ruimte voor initiatief en vormen van burgerparticipatie die bijdragen aan werkelijk gedragen besluiten over ingrepen in de leefomgeving. In een parallel spoor naast de ontwikkeling van de Omgevingswet stimuleert de interdepartementale programmadirectie Eenvoudig Beter die ontwikkeling actief via het werkprogramma ‘Nu al Eenvoudig Beter’. In de interviewbundel 15 X Nu al Eenvoudig Beter, vernieuwers in de leefomgeving vertellen vijftien wethouders, projectleiders en betrokken buitenstaanders hoe zij aankijken tegen en omgaan met vernieuwing in beheer en ontwikkeling van de leefomgeving. Een paar krenten uit de pap in deze voorpublicatie.
Download de PDF
Gerelateerde Artikelen
Link gekopieerd naar klembord