Inschrijven voor nieuwsbrief
Advertentie
Archief

ROmagazine nr 11 2014 + Special Agenda Stad

Auteur ROmagazine.nl

03 november 2014 om 22:08, Leestijd ca. 3 minuten


rom11-2014ROm2 Provincie Utrecht beperkt aantal kantoorlocaties STRONG, structuurvisie voor de ondergrond, in volgende fase Van Sociale Zaken naar een sociale zaak Column CA: Verstand van leegstand Ruimtelijk bekeken

Tegenwind op zee

Elk nieuws over windenergie staat garant voor stevige discussie. Maar is de soep zo heet als ie wordt opgediend? De feiten en reacties op een rij Column Maarten Hajer

Kenniswerkers en de stad

De ruimtelijke ongelijkheid in relatie tot de stedelijke structuur van Nederland. Trend

Leegstand op het platteland

Vrijkomend agrarisch vastgoed: sloop of nieuwe vormen van hergebruik met maatschappelijke meerwaarde?

Vinger aan de pols in het landelijk gebied

‘Vastgoed dat nu vrijkomt, is minder aantrekkelijk’

Concentratie en schaalvergroting als logische processen

Sloop en omzetting in nieuwe cultuurgrond kan een oplossing zijn. Nu al eenvoudig beter

Barneveld bouwt met slim gebruik wetgeving

Het geheim: vooroverleg met initiatiefnemers, het planatelier en slim inzetten van planologisch instrumentarium. Interview

‘Corporaties nodig ombetere huurwoningen te bouwen’

Marco Pastors is van ‘aanpakken en doen wat je afspreekt’. Nationaal Programma Rotterdam Zuid met de nadruk op school, werk, wonen. Uitgesproken

Grenzen aan handhavingsbeleid

Het in alle gevallen afzien van handhavend optreden tegen overtredingen met een lage prioriteit is niet toegestaan. Erfgoed en ruimte

Deltawerken inspiratiebron voor integrale gebiedsaanpak

Bij aanpassingen is het van belang om die ruimtelijke kwaliteiten in het nieuwe ontwerp terug te laten komen. Podium

Nieuw bewegen in de duurzame gebiedsontwikkeling

Deze transitie gaat met vallen en opstaan en stelt met name de terugtredende overheid voor de uitdaging om zichzelf drastisch te vernieuwen. Praktijk

Gebiedsontwikkeling met duurzaamheidsvensters

Een instrument en manier van werken om deelnemers in een gebiedsproces te inspireren en de mogelijkheden voor hun eigen gebied in beeld te brengen. Podium

Van aanbodgerichte naar dynamische energievoorziening

Kleinschalige warmtenetten moeten dynamische energievoorzieningen worden, waar burgers zowel energie van kunnen afnemen als energie aan kunnen leveren, stellen Maurits Sanders, Johan Wempe en Margot Sloot.

Special AGENDA STAD: Samen werken aan de stad van de toekomst

Gerelateerde Artikelen