Advertentie
Archief

Gebiedsontwikkeling sterk contextafhankelijk

Auteur ROmagazine.nl

26 november 2014 om 22:35, Leestijd ca. 2 minuten


[caption id="attachment_4834" align="alignright" width="150"]Peter van Rooy Peter van Rooy[/caption]Gebiedsontwikkeling staat voor een proces zonder begin en zonder einde. Personen in meest uiteenlopende rollen stappen erin, leveren bij voorkeur meerwaarde en stappen bewust of onbewust ook weer uit. Het gebied blijft zich dan verder ontwikkelen. Heel anders dan een project met een duidelijk te markeren begin- en eindpunt. Voor het verstaan en voor de effectiviteit van gebiedsontwikkeling is het essentieel om goed zicht te hebben op de maatschappelijke context. Dit is een stuk vruchtbaarder dan continu toevoegen van bijvoeglijke naamwoorden (adaptieve, emergente, integrale, nieuwe, organische gebiedsontwikkeling) of volgnummers (gebiedsontwikkeling 1.0, 2.0, 3.0) of te spreken van gebiedsontwikkeling nieuwe stijl, alsof het om een als project te benaderen proces is. Het zijn uitingen van verlangens om zowel tijd als ruimte in te polderen en om vanuit procesaanpassing de context in de greep te krijgen. Die vlieger gaat helaas niet op. Gebiedsontwikkeling is niet alleen een proces, het is ook nog eens een inherent complex proces met telkens een bijzondere context, situatie, spelers, opgaven, uitdagingen, mogelijkheden, et cetera. Leren van elkaar is uiterst zinvol, maar kopiëren van zogeheten ‘best practices ’ is een illusie. Goede voorbeelden getuigen zonder uitzondering van hard werken en het uitvinden van eigen wielen. In de NLBW Trendbrief Gebiedsontwikkeling en Omgevingswet, die begin december online verschijnt, staan twintig trends die bepalend zijn voor de context van gebiedsontwikkeling. Hierna een trend binnen het thema Natuur. Waar natuur voorheen vooral in het teken stond van behoud van biodiversiteit, staat het in toenemende mate ook voor decor voor ontspanning, beleving, verwondering en inspiratie. Natuur staat voor groen om de hoek, waar het steeds toegankelijk is voor jong en oud en waar festivals en evenementen plaats vinden. Een stap verder gaan grote natuurgebieden (Kempenbroek, Oostvaardersplassen, Veluwe) waar het fietsend en wandelend goed toeven is te midden van planten en dieren en een terras en hotel binnen bereik. Nog een stap verder gaat de ruige natuur van Australië, Groenland of Patagonië waarvoor steeds vaker verre reizen worden gemaakt. In Nederland wordt naar alternatieve wildernisbeleving gezocht, bijvoorbeeld door te duiken (Grevelingen) of naar Engeland te zeilen. Nieuwe vormen van natuurbeleving stellen eisen aan infrastructuur, multimodale ontsluitingen en bovenal een cultuurverandering bij overheden (voorbij confisqueren van de ecologische hoofdstructuur) en natuurorganisaties (voorbij exclusieve toegang tot en kennis van natuur). Peter van Rooy (directeur Accanto & NederLandBovenWater)
Gerelateerde Artikelen
Link gekopieerd naar klembord