Archief

Tweedeling op de woningmarkt

Auteur ROmagazine.nl

15 december 2014 om 09:45, Leestijd ca. 2 minuten


7 vragen aan 14 kopstukken over wonen in de 21ste eeuwTer gelegenheid van het afscheid van Marlies Pernot als algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis verscheen afgelopen zomer een bundel interviews met veertien hoofdrolspelers op de woningmarkt. Dat de condities waaronder die markt functioneert nog lang niet gezond zijn wordt dagelijks pijnlijk duidelijk in de praktijk. Sommigen onder hen vrezen zelfs dat er sprake is van een toenemende tweedeling waarbij het contrast tussen arme en welvarende wijken steeds groter wordt. Een oplossing daarvoor zou de bevordering van het eigen woningbezit kunnen zijn, zoals door de geportretteerde Karel Schiffer (Nationale Hypotheek Garantie) en Peter Boelhouwer (hoogleraar Technische Universiteit Delft) wordt bepleit. Het dit jaar gesloten akkoord wonen 4.0 waarin woningeigenaren en –huurders, corporaties en makelaars lieten zien eensgezind te kunnen zijn, zou daarvoor een nieuwe basis opleveren. Anderen vrezen dat er mede op sociaaleconomische gronden tweedelingen ontstaan op het gebied van werkgelegenheid, energie, politieke betrokkenheid of gezondheid. ‘Aan de ene kant het meer welvarende gedeelte van de natie. Dat heeft zonnepanelen op het dak en een elektrische auto op de oprit. Aan de andere kant de mensen die zich dat alles niet kunnen veroorloven en bij wie de energierekening een steeds groter beslag gaat leggen op het huishoudbudget’, aldus hoogleraar Simone Pront-van Bommel. Optimistischer is directeur-generaal Wonen en Bouwen, Mark Frequin, die een integrale aanpak voorstaat. ‘Als je louter naar woningen kijkt, worden soms alleen maar stenen gezien. Maar je moet kijken naar het geheel, niet alleen naar de woning, maar ook naar de leefomgeving. Waar gaan mensen wonen en waarom?.’ Rob Mulder (2014): 7 vragen aan 14 kopstukken over wonen in de 21ste eeuw, ISBN 9789052410005, Vereniging Eigen Huis, Amersfoort (zie ook www.eigenhuis.nl/7-14-21)
Gerelateerde Artikelen
Link gekopieerd naar klembord