Archief

De nieuwe Messias

Auteur ROmagazine.nl

25 maart 2015 om 21:16, Leestijd ca. 2 minuten


[caption id="attachment_243" align="alignright" width="150"]Jaco Boer Jaco Boer[/caption] Ik kreeg gisteren een persuitnodiging in de bus voor een bijeenkomst over de particuliere huursector in Nederlandse steden. Platform 31 had het afgelopen jaar met elf gemeenten de belemmeringen voor deze verhuurders op een rij gezet en kwam met aanbevelingen om hun aandeel in de woningmarkt te vergroten. Zo kon het puntenstelsel voor sociale huurwoningen op sommige plekken beter buiten werking worden gesteld. Ook waren er regelvrije zones nodig om beleggers te verleiden om nieuwe woningen te bouwen. Ik moest de uitnodiging twee keer lezen om de boodschap goed tot mij door te laten dringen. Hier werd de particuliere verhuurder op het schild gehesen als de nieuwe Messias die de vastgelopen woningmarkt vlot zou trekken. Alleen deze partij, die nog geen dertig jaar geleden met pek en veren uit de oude stadsbuurten was verdreven, leek de arme stedeling nog aan een fatsoenlijke woning te kunnen helpen. Het was de wereld op zijn kop. In de jaren tachtig hebben de grote steden nog miljoenen uitgegeven om massaal woningen van deze particuliere verhuurders op te kopen. De huizen waren er zo slecht aan toe dat een deel niet meer te redden was. De rest werd doorgeschoven aan de woningcorporaties die ze na een flinke opknapbeurt weer tegen betaalbare prijzen verhuurden. Dankzij dit publieke opkoop- en renovatieprogramma konden wijken als de Amsterdamse Jordaan of het Utrechtse Lombok uitgroeien tot de geliefde woonbuurten van dit moment. Hoe is het mogelijk dat anno 2015 de weldoeners van toen in het verdomhoekje zitten en de nazaten van de huisjesmelkers en pandjesbazen in de watten worden gelegd om starters aan een woning te helpen? Moeten we nu werkelijk het puntensysteem, dat is ingevoerd om huurders tegen inhalige huiseigenaren te beschermen, op het offerblok leggen om de problemen op de woningmarkt te lijf te gaan? Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwde afgelopen jaar nog dat in tien jaar tijd het aantal huurders dat hun woning niet meer kan betalen, is verdubbeld. Misschien moeten de pleitbezorgers van een grotere particuliere huursector dat onderzoek er nog eens op naslaan voordat ze allerlei beschermingsconstructies willen afschaffen. Duik dan meteen even het archief in om er de verslagen van de gemeentelijke projectgroepen uit de stadsvernieuwingsjaren op na te lezen. Dan zie je welke risico’s de steden lopen als het lot van wijken en buurten in handen wordt gelegd van partijen die in de eerste plaats uit zijn op een zo hoog mogelijk rendement. Jaco Boer @jaco_boer
Gerelateerde Artikelen
Link gekopieerd naar klembord