Auteur-archief: ROmagazine

Gemeente Utrecht
Senior Manager Projectbeheersing

Wil jij werken op het snijvlak van politiek strategisch en uitvoerend niveau? Wij zoeken een senior manager projectbeheersing voor onze grote infrastructurele projecten!

Senior Manager Projectbeheersing
32-40 uur | Utrecht

Wie zijn wij
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.

De provincie vervult op deze opgave zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.

Binnen het domein Mobiliteit zijn er 8 teams, jij komt te werken bij team Control en Beheersing. Wij ondersteunen het management en collega’s van andere teams bij de uitvoering van projecten, programma’s en bedrijfsmatige activiteiten.

Wat ga je doen
Als senior manager projectbeheersing ben je verantwoordelijk voor het integrale beheersproces van grote, complexe mobiliteitsprojecten. Je focus ligt op de processen scope, tijd, geld, risico, planning, informatie en documentatie in alle verschillende projectfases.

De infrastructurele projecten waar jij je op richt zijn omvangrijk, multidisciplinair en beeldbepalend. Ze kenmerken zich door een grote technische en veiligheidskritische component, een groot bestuurlijk afbreukrisico en een grote impact op de omgeving. Kenwoorden voor je functie zijn: professioneel, voorspelbaar, betrouwbaar, proactief, onafhankelijk en kritisch.

Je bent een kritische en onafhankelijke sparringpartner voor de projectmanager, de opdrachtgever, opdrachtnemer en de andere IPM rolhouders als het gaat om projectbeheersing en -sturingsaspecten. Je bent medeverantwoordelijk voor het projectresultaat en eindverantwoordelijk voor de beheersing van de projecten.

Het is cruciaal dat je het einddoel van het project begrijpt. Kennis en ervaring met fysieke realisatieprojecten is dan ook zeer gewenst.

Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Coördinatie projectbeheersingsteam welke ingericht en ingezet wordt naar gelang de behoefte van de projecten,
 • Het doen beheersen van kostenramingen, planning, scope en risico’s van de projecten,
 • Het integraal samenbrengen van alle projectbeheersing aspecten,
 • Analyses uitvoeren op basis van integrale inzichten,
 • De informatiebeheersing en financiële supervisie van de projecten. De scope en opdrachten van de projecten te bewaken en wijzigingsprocedures te begeleiden,
 • Het mede opstellen / actueel houden van de projectplannen,
 • Het opstellen en laten vaststellen van faseovergangsdocumenten,
 • Het in beeld brengen van risico’s op projectniveau (tijd, geld, scope etc), hierbij speciale aandacht voor risico’s op basis van  de raakvlakken tussen de deelprojecten onderling en de organisatie,
 • (Doen) toetsen van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem en de interne processen van de projecten,
 • Het adviseren m.b.t. ontvangen offertes, VtW’s, termijnstaten,,
 • Het collegiaal afstemmen met de MPB’ers van andere projecten en richting geven bij het verder ontwikkelen van de integrale projectbeheersing,

Wat verwachten wij
Voor deze functie zoeken wij een collega met de volgende achtergrond:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Minimaal 10 jaar werkervaring met grote projecten;
 • Ervaring met infraprojecten en werken binnen een IPM team;
 • Ervaring met scope en raakvlakmanagement;
 • Kennis en ervaring met RAW, UAV, UAV-GC contracten;
 • Afgeronde relevante projectmanagementopleiding (bv IPMA) is een pré.

Daarnaast beschik jij over de volgende eigenschappen:

 • pragmatisch,
 • analytisch sterk,
 • organisatievermogen,
 • vasthoudend bij weerstand,
 • klant- en resultaatgericht,
 • communicatief vaardig en proactief,
 • onafhankelijk durven opstellen binnen het projectteam,
 • kunnen schakelen tussen hoofdlijnen en details.

Wat bieden wij
Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen – vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder.

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om flexibel en naar eigen vermogen te werken.

De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd.

Naast uitdagend werk en leuke collega’s bieden we jou:

 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar voor 32-40 uur per week met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd; 
 • een salaris van maximaal € 5.708,87 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur p.w. (schaalniveau 12);
 • een Individuele Keuze Budget van 22,37% bovenop je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd; 
 • 18 vakantiedagen én een ruime ATV-regeling met max. 25,5 extra vrije dagen op basis van een fulltime dienstverband;
 • een goede pensioenopbouw;
 • een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per vijf jaar; 
 • de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via het cursusaanbod bij de UtrechtAcademie.

Geïnteresseerd in deze vacature?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cock van Dijk, teamleider, telefoon 06 52 76 94 75.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Marian Schinkel, adviseur werving & selectie, telefoon 06 40 46 73 93 of mail matchpoint@provincie-utrecht.nl

Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.

Solliciteren
Ben je geïnteresseerd? Reageer dan vóór 16 november 2021 via de sollicitatiebutton.

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om naar deze functie te solliciteren.

Bekijk ook onze andere vacatures op het gebied van Mobiliteit!

Wij vragen van iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Integriteit komt terug in het sollicitatiegesprek.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Trefwoorden: senior manager projectbeheersing, management, projectbeheersing, wo, raakvlakmanagement, RAW, UAV, projectmanagement, leidinggevend, vacature Utrecht, gemeente Utrecht, fulltime, parttime

Zo kunnen klimaatpsychologen de energietransitie versnellen: ‘Kijk niet alleen technisch maar zeer zeker ook psychologisch’

Duurzame energie wordt steeds zichtbaarder in de ruimtelijke omgeving. Denk aan meer windmolens, zonneparken, warmtenetten, CO2-opslag, en verduurzaming van zowel huizen en bedrijven als industrie. Hoe kun je burgers en bedrijven daarin meenemen? Gerdien de Vries van de TU Delft breekt een lans voor de inzet van meer klimaatpsychologen in het overheidsbeleid.

Door Harmen Weijer

Gerdien de Vries doet al jaren onderzoek naar gedragsaspecten en psychologische factoren bij klimaat- en energietransitiebeleid. In 2010 promoveerde ze op de communicatie rondom het CO2-opslag project in Barendrecht. ‘Daar viel ik met de neus in de boter. Want een van mijn doelen is dat klimaat- en energieproblemen niet alleen met technologie opgelost kunnen worden. Psychologie moet wat mij betreft aan de gereedschapskist worden toegevoegd om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat mensen drijft om wel of niet voor duurzame energie te kiezen.’

Zoals in het geval van haar promotieonderzoek, waarbij het ging om CO2-opslag in Barendrecht. Een consortium – met Shell als grootste multinational – wilde in lege gasvelden bij Barendrecht CO2 opslaan om aan klimaatdoelen te voldoen. Dat sloeg in als een bom bij de inwoners van Barendrecht.

‘Wat ik heb onderzocht en dus heb kunnen concluderen, is dat op een juiste manier communiceren zeer veel uitmaakt in dit soort projecten. Niet alleen hoe er wordt gecommuniceerd, maar ook door wie en hoe dat wordt ervaren door inwoners. Mensen in Barendrecht zullen informatie over CO2-opslag van Shell anders interpreteren dan mensen in bijvoorbeeld Brabant. Ook is de interpretatie anders als de boodschap bijvoorbeeld van de lokale overheid komt of van je eigen omgeving.’

Belangrijke rol voor klimaatpsycholoog

Veel gemeentelijke en provinciale overheden hebben nog regelmatig moeite om de boodschap over bijvoorbeeld meer windenergie goed bij omwonenden over te brengen. Een klimaatpsycholoog zou in dat voortraject een belangrijke rol kunnen spelen om te voorkomen dat het kind met het badwater wordt weggegooid, meent De Vries.

‘We hebben inmiddels een set aan perspectieven, theorieën en onderzoeksmethoden ontwikkeld, die bij dit soort projecten goed gebruikt kunnen worden. Zo zijn we nu betrokken bij de ontwikkeling van zogeheten airborne windenergie, beter bekend als energieopwekkende vliegers. De faculteit Lucht- en Ruimtevaart van de TU Delft is daarmee bezig en wij helpen hen door inzicht te geven in wat mensen van deze technologie zouden kunnen vinden. We vragen dit bijvoorbeeld aan mensen, maar we kijken ook naar andere windprojecten en hoe de plannen hiervan zijn gevallen bij omwonenden.’

Deze manier van samenwerken is al een vooruitgang op hoe het voorheen ging, stelt De Vries. ‘Nu werken we hierin samen, waar voorheen iedereen in zijn eigen ‘silo’ zat: ingenieurs, overheden, psychologen. Door samen te werken en dezelfde taal te spreken kunnen energietransitieprojecten sneller uitgevoerd worden. Dat willen we immers graag: de energietransitie versnellen. Daarom zou ik overheden ook willen aanraden: kijk breder naar je onderzoekspalet, niet alleen technisch maar zeer zeker ook psychologisch.’

Eerdere ervaringen meegenomen

Een van de psychologische effecten die vaak bij duurzame energieprojecten optreden, is dat de ervaring van inwoners met bijvoorbeeld de gemeente op een geheel ander vlak vrijwel altijd wordt meegenomen in het nieuwe project. ‘Neem Barendrecht weer: hier hadden de inwoners het gevoel alsof ze in het afvoerputje van Nederland woonden, want de chloortrein van de Rotterdamse haven naar Duitsland reed ook al door de stad, zo was de tendens. Zoiets kan net de druppel zijn om een ander project niet te accepteren.’

Maar dan terug naar de vraag: hoe kun je burgers meenemen in de energietransitie? Een van de ontdekkingen die De Vries heeft deed tijdens haar onderzoeken is dat veel mensen duurzame maatregelen nemen een hoop gedoe vinden. ‘Ik noem dat de ‘gedoe-factor’, en ik geef overheden mee dat ze het de mensen zo gemakkelijk mogelijk moeten maken, zodat die gedoe-factor richting nul gaat. Dat kan door die veranderingen te faciliteren of door dat heel natuurlijk in het gewenste gedrag te laten meenemen, keuzearchitectuur of nudgen heet dat. Uiteraard moet dat wel in de goede balans zijn, dus geen manipulatie. En hoe belangrijk ik mijn werk ook vind, alleen inzetten op klimaatpsychologie en nudgen is ook niet goed. Het moet echt een samenwerking zijn.’

Dit alles is nodig omdat klimaatverandering voor velen nog echt een ver-van-hun-bed-show is, vooral omdat het niet iets is dat ons direct raakt, stelt De Vries. ‘Zoals wel het geval is bij de corona-pandemie de afgelopen anderhalf jaar. Klimaatverandering is een ‘wicked problem’, waardoor het voor mensen heel makkelijk is om op anderen te vertrouwen of te ontkennen. We willen ook een fijn leven leiden, en als dat dan moeilijker wordt gemaakt, gaat men niet snel omschakelen.’

Internationaal rapport over gedragsinzichten
Dr. Gerdien de Vries is de Nederlandse wetenschapper die betrokken is bij het IEA Platform over gedragsinzichten rondom verduurzaming. Eerder dit jaar is een rapport opgeleverd, dat de gedragsfactoren bespreekt die een belemmering vormen voor energiebesparend gedrag, voor het gebruik van energie-efficiënte, schone energietechnologieën en voor duurzame mobiliteitsopties. Dit is uitgevoerd in opdracht van het Internationaal Energieagentschap (IEA). Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO heeft geholpen via MVI-e (Maatschappelijk Verantwoord Innoveren – Energie van de Topsector Energie) door dit onderzoek te financieren. Verder is er gebruik gemaakt van de kennis van het Behavioural insight team van zowel RVO als de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Buitenlandse Zaken.

Inspiratie voor binnendorpse verdichting

Het realiseren van meer woningen binnen de provincie Utrecht is noodzakelijk om aan de toenemende woonvraag te kunnen voldoen. De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) van de Provincie Utrecht ziet dit het liefst binnen de rode contouren van de gebouwde omgeving gebeuren. Naast binnenstedelijk verdichten is ook inbreiding in dorpskernen wenselijk en noodzakelijk om aan de enorme behoeften aan woningen te voldoen. Drie Jonge Onderzoekers hebben een inspiratiedocument gemaakt.

Door Maarten Koese. Dit artikel staat in ROm 10, oktober 2021. ROm is het maandelijkse vaktijdschrift voor de fysieke leefomgeving en is gratis voor ambtenaren in dat domein. Neem een thuisabonnement.

Bij binnenstedelijk verdichten denken velen aan hoge, hypermoderne woontorens in onze steden. Binnendorps verdichten krijgt veel minder aandacht, omdat men verdichting ziet als een bedreiging voor de dorpse identiteit en ervan uitgaat dat er in en rondom dorpen nog genoeg ruimte is voor uitbreiding. In een dichtbevolkte provincie als Utrecht is dit echter een misvatting: inbreiding in dorpskernen is wenselijk en noodzakelijk om aan de enorme behoefte aan woningen te voldoen. Het gaat hier niet alleen om overloop vanuit de stad, maar ook om woonbehoefte vanuit de dorpen zelf. Met binnendorpse verdichting is er ook ruimtebesparing mogelijk, zo blijkt uit het inspiratiedocument dat drie Jonge Onderzoekers van de PCL hebben samengesteld. Zij hebben daarin negen verschillende voorbeelden van binnendorps verdichten in Nederland uitgelicht en geanalyseerd.

Efficiënt ruimtegebruik

Uit de voorbeelden in het inspiratiedocument blijkt dat binnendorps bouwen niet ten koste hoeft te gaan van openbare ruimte, door te bouwen op plekken van bestaande gebouwen of terreinen die geen functie meer hebben, zoals oude scholen of voormalige bedrijventerreinen. In sommige gevallen worden voormalige industriële of militaire gebouwen getransformeerd. De extra openbare ruimte die door dit efficiënte ruimtegebruik overblijft, is voor bijvoorbeeld natuur of recreatie te gebruiken. Bovendien draagt binnendorpse verdichting bij aan levendigheid, de nabijheid van voorzieningen en efficiënt gebruik van infrastructuur binnen dorpen.

In hun analyse hebben de Jonge Onderzoekers gekeken naar de bijdrage van de projecten aan uitbreiding van de woningvoorraad en doorstroming op de woningmarkt, de duurzaamheid van de woningen, het sociale karakter van het project en de kwaliteit van de openbare ruimte. Het zoeken naar geschikte locaties voor meer woningen gaat immers steeds vaker vergezeld van deze aanvullende doelen. Juist bij dorpskernen is het van groot belang om duurzaamheid, kwaliteit van de openbare ruimte en beoogde toekomstige bewoners mee te nemen omdat elk project relatief veel impact heeft op het hele dorp.

Belangenafweging

Uit het onderzoek blijkt dat het perfecte voorbeeld van binnendorps verdichten nog niet bestaat, maar dat er zeker projecten zijn die inspiratie kunnen bieden. Er zijn goede ervaringen en er zijn aspecten die beter kunnen. Aandachtspunt is volgens de Jonge Onderzoekers van de PCL onder meer het realiseren van voldoende groen en water en tegelijkertijd het waarborgen van de betaalbaarheid van woningen.

Voldoende groen en water, en de betaalbaarheid aandachtspunten


De onderzochte voorbeelden laten zien dat bij projecten waarbij duurzaamheid en klimaatadaptatie voldoende aandacht krijgen de gerealiseerde woningen vaak relatief duur zijn. Zo is er bij het ontwikkelen van het Defensie-eiland in Woerden gedacht aan duurzaam materiaalgebruik, goede isolatie en energiebesparende maatregelen in de woningen. Daarnaast krijgt klimaatadaptatie prioriteit, met verminderde verharding en veel water rondom het project. Daar staat tegenover dat de prijzen van de particuliere koopwoningen bij dit project kunnen oplopen van 510.000 tot wel 925.000 euro.

Om Defensie-eiland in Woerden duurzaam aantrekkelijk te maken is de auto zoveel mogelijk geweerd uit het straatbeeld. Het eiland beschikt daarnaast over diverse recreatieve wandel- en fietsroutes, de woningen zijn energiezuinig, hebben een hoge isolatiewaarde, pv-panelen en een zonneboiler. De stadswoningen op Noord zijn opgeleverd met een opgetilde tuin met teelaarde voor waterbering, geluiddemping en een prettige groene beleving voor insecten, vogels en bewoners. Beeld Blauwhoed

Het realiseren van groen blijkt vaak als eerste het onderspit te delven wanneer er andere, vaak financiële of ruimtelijke, belangen spelen. Een voorbeeld hiervan is de Lentehof in Lopik, waarbij sociale huurappartementen zijn gerealiseerd voor ouderen en mensen met een zorgindicatie. Door ouderen actief bewust te maken van de mogelijkheid om naar een passendere woning te verhuizen, bevordert het project doorstroming in het dorp. De Lentehof is energiezuinig en voorzien van zonnepanelen. In de beperkt beschikbare buitenruimte is er echter weinig groen gerealiseerd en is de voorkeur gegeven aan parkeerplaatsen. Dit belemmert de klimaatadaptiviteit van het project.

Klimaatongelijkheid

Voor de toekomstbestendigheid en leefbaarheid van woningbouwprojecten is het belangrijk dat er genoeg groen wordt gerealiseerd. Groen in de buurt heeft een belangrijke functie in het opvangen van extreme weersomstandigheden, zoals extreme hitte of hevige regenval, die door een veranderend klimaat steeds vaker zullen voorkomen. Zo onderschrijft Sandra Lenzholzer, hoogleraar landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit, het belang van groen in de bebouwde omgeving. Stenen houden warmte vast overdag en stralen die ’s nachts weer uit. Dit zorgt ervoor dat de warmte blijft hangen in wijken met veel stenen. Groen op strategische plekken kan hiervoor een oplossing zijn. Bovendien zorgt groen voor een betere gezondheid en een hoger welzijn van de bewoners.

Het realiseren van groen blijkt minstens zo belangrijk bij woningen in het goedkopere segment of bij sociale huur. Als er geen groen wordt gerealiseerd bij goedkopere of sociale huurwoningen, heeft dit tot gevolg dat het rondom die woningen heter is bij extreem hoge temperaturen en dat er sneller sprake is van wateroverlast bij hevige regen. Op deze manier ontstaat klimaatongelijkheid. Als hier geen aandacht aan wordt besteed, zullen mensen met minder geld de gevolgen van een veranderd klimaat een stuk harder gaan voelen. Met name in minder welvarende buurten is een slechtere gezondheid en een lager welzijn een probleem, dat door middel van groen verkleind zou kunnen worden.

Ruimtelijke inpassing

Een ander belangrijk punt bij binnendorpse verdichting is de aansluiting bij de ‘dorpse identiteit’, die vaak sterk aanwezig is en wordt gewaardeerd in kleinere gemeenschappen. Deze dorpse identiteit zorgt ervoor dat mensen graag in een specifiek dorp willen wonen, waardoor de noodzaak tot inbreiding toeneemt. Het inspiratiedocument laat zien hoe het mogelijk is om met respect voor het dorpse karakter toch een impuls te geven aan de verruiming van de woningvoorraad. Ten eerste is het ruimtelijke aspect van belang. Zo moeten projecten goed in de dorpse omgeving passen, door een beperkte hoogte of een goede aansluiting met de openbare ruimte. De Poortdijk in IJsselstein is daarvan een voorbeeld, waarbij op het terrein van een oude school woningen komen voor ouderen, jongeren en mensen met een zorgindicatie. In het ontwerp zijn schuine hoeken en terug liggende verdiepingen verwerkt, zodat het gebouw goed past in de omgeving en visueel minder grootschalig lijkt.

Inspiratie

Aansluiting bij de dorpse identiteit heeft ook een sociale kant. Met gemeenschappelijke ruimtes, een gedeelde tuin of specifieke voorzieningen wordt de sociale cohesie sterker. Zo is bij de Lentehof in Lopik een atrium met binnentuin voor bewonersactiviteiten gekomen, inclusief terras en een kiosk. Zo sluit het project goed aan bij het karakter van een klein dorp als Lopik. Een ander voorbeeld is het Sluiseiland in Vianen, waarbij de openbare ruimte als een park is ingericht dat bezoekers uitnodigt om zich per voet of fiets te verplaatsen. Op deze manier is het project aantrekkelijk voor bewoners, maar ook voor andere inwoners in het dorp.

Sluis-eiland in Vianen in aanbouw waar de openbare ruimte als een park wordt ingericht. Beeld Maarten Koese

Al met al is binnendorps verdichten een veelzijdig onderwerp dat raakt aan een breed scala aan thema’s: klimaatadaptatie, omvang en variëteit van de woningvoorraad, doorstroming, duurzaamheid, het sociale karakter en de openbare ruimte. In het inspiratiedocument komen al deze thema’s aan bod. De onderzoekers zijn het perfecte voorbeeld nog niet tegengekomen. Desondanks hebben de verschillende voorbeelden elk hun eigen sterke punten waar inspiratie uit te halen valt. Om dorpen voor iedereen prettig leefbaar te houden, ook in de toekomst, is het belangrijk om aandacht te besteden aan de bijdrage van projecten aan de woningvoorraad, duurzaamheid, het sociale karakter en de openbare ruimte.

Over de PCL
De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) is de onafhankelijke adviescommissie die Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten gevraagd en ongevraagd adviseert over onderwerpen die de kwaliteit van de leefomgeving aangaan. De PCL adviseert integraal en op hoofdlijnen en richt zich op de samenhang tussen de verschillende maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. De PCL heeft een wettelijke basis in de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer.

Over de Jonge Onderzoekers
De PCL bestaat inclusief de voorzitter uit tien leden. Daarnaast maakt steeds een aantal Jonge Onderzoekers gedurende een periode van zes tot twaalf maanden deel uit van de PCL. Dat zijn meestal net of bijna afgestudeerden.

Over het inspiratiedocument
Het inspiratiedocument Binnendorps Verdichten is te vinden op www.provincie-utrecht.nl.

Gedonder in de glazen: een lange zware stom op de woningmarkt

In de zeventiende eeuw hadden we het donderglas, een voorloper van de barometer. Te hoge druk zag je meteen. En kon zo maar leiden tot ongelukken. Nou dat ongeluk hebben we inmiddels al jaren op de woningmarkt. De prijzen stijgen en drukt de vloeistof inmiddels het donderglas uit. Een steeds grotere groep mensen heeft moeite om een betaalbare woning te vinden. Op het moment dat je een smalle beurs hebt en geen bestaande woningbezitter bent, is het haast onmogelijk om een huur- of koopwoning te krijgen. Tijd om buiten de gebaande paden te denken. Uiteraard na het uitkammen van die gebaande paden: goede afspraken tussen corporatie, ontwikkelaars, gemeenten en beleggers op gebieds- of gemeenteniveau is een basisvoorwaarde om betaalbare woningen te realiseren.

Wees gerust, dit zal geen oproep worden om terug te gaan naar de premiewoningen. Misschien drukverlagend, maar dat leidt weer tot andere ongelukken. Die zijn eind jaren tachtig niet voor niets afgeschaft. Ook moeten we realistisch blijven. We hebben te maken met een overspannen markt. En bij marktwerking betekent dit tot op zekere hoogte een stijging van de prijs. Net als met de luchtdruk en het weer. Het venijn zit in die ‘zekere hoogte’. De vloeistof spuit uit het donderglas op de woningmarkt. Veroorzaakt door bijvoorbeeld de lage rentestand of de leencapaciteit. En misschien wel de belangrijkste drukverhoger: sparen geeft geen rendement. Woningen zijn ineens een investeringsgoed. Niet zoveel aan te doen. Maar we kunnen wel wat.

We hebben een barometerbrigade nodig

Betaalbaarheid kun je als criterium opnemen bij subsidies of andere steun, zoals dat bij Woningbouwimpuls gebeurt. Een bijdrage kan op gebiedsniveau, maar ook op pandniveau. Het idee van erfpacht, gefinancierd door de overheid, komt bij een brainstorm snel naar boven. Maar betekent dat ook niet dat kopers minder kunnen lenen? Beter idee: iedereen die een eerste woning koopt, krijgt een gift of een variant op een achtergestelde lening. Die gift is dan bijvoorbeeld uit de overwaarde bij een volgende verkoop terug te betalen. Er zijn vast creatievere oplossingen.

In Nederland ligt de nadruk sterk op kopen. Het eigenwoningbezit is in landen als Duitsland of Denemarken veel lager. Moeten we huren niet veel aantrekkelijker maken? Een huurmarkt is wat makkelijker te reguleren dan een koopmarkt. En ook met huurtoeslagen bij middeldure huur kan je de druk verminderen. Of met fiscale maatregelen: belastingaftrek bij procentuele hoge woonlasten. En misschien wel de makkelijkste: breng de woonlasten omlaag. Isoleren van woningen zorgt ervoor dat de energielasten fors naar beneden kunnen. Daarmee bereiken we ook nog andere doelen.

We hebben een barometerbrigade nodig. Een team van specialisten dat modellen bedenkt op wat voor manier de barometerdruk voor woonlasten verminderd kan worden. Met adviezen voor het rijk, voor ontwikkelaars, beleggers en andere financiële spelers op de woningmarkt. Wie durft?

Door Jop Fackeldey. Fackeldey is voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie, een samenwerking tussen Rijk, provincies, gemeenten, ontwikkelaars, bouwers en investeerders. Hij schrijft in ROm een maandelijkse column onder de titel Over steden over de urgentie, knelpunten en oplossingen.

Hightech en sociaalruimtelijke segregatie: omarm de economische dynamiek van de stad

In de eerste maanden van de coronacrisis werd de economie van Amsterdam hard geraakt. De werkgelegenheid in de creatieve beroepen en in de commerciële dienstverlening nam sterk af. Door de financiële hulpprogramma’s in Nederland was de situatie veel minder zorgwekkend dan in bijvoorbeeld New York. Maar het was flink schrikken.

Dat die banen onder druk stonden in de stad kwam natuurlijk doordat deze banen er in de stad ook daadwerkelijk zijn. In de krimpregio’s werd de economie minder hard getroffen omdat dit type banen er ook niet is. De bereikbaarheid van banen in de krimpregio’s was vóór corona al ruim een decennium zorgwekkend.

Uiteindelijk veerde de hoofdstedelijke economie weer op, vooral een gevolg van de diversiteit ervan en het aantrekken van arbeidsmigratie, voornamelijk expats.

In Amsterdam zijn 78.000 mensen werkzaam in de hightech. Ruim 40 procent van de werkgelegenheid komt voor rekening van het totaal aantal startups. En dat niet alleen: deze ontwikkeling zorgt voor (banen)groei, ook in de minder geschoolde beroepen.

De aanvragen van expats om zich in Amsterdam te vestigen zijn (administratief) niet te verstouwen. En dan hebben we het nog niet eens over de ontoegankelijke woningmarkt. Een groeiend aantal vacatures in de commerciële dienstverlening als de horeca wordt niet ingevuld. De vraag naar hooggeschoolde en laaggeschoolde arbeid is oververhit.

De stedelijke economie is in en, vooralsnog ook na corona, een banenmotor

Kortom, de stedelijke economie is, vooralsnog ook na corona, een banenmotor. Zeker, er dreigt een tweedeling tussen de goedverdienende hoogopgeleiden en de minder verdienende, soms zelfs uitgeperste werknemers in de laaggeschoolde dienstverlening. De ‘goede banen voor de middenklasse verdwijnen’ door automatisering, aldus de Amerikaanse MIT-econoom David Autor in NRC (24 september 2021).

Kunnen we hier iets aan doen? Volgens Autor voor een deel wel. Je kunt industriepolitiek voeren. De overheid investeert in kansrijke industriële innovaties op de juiste plek. Een bedrijf als Tesla is voor een groot deel gefinancierd door overheidsinvesteringen. Dat levert veel hoogwaardige werkgelegenheid op en banen in toeleveringsbedrijven.

Maar wordt de ongelijkheid dan niet nog groter? Nee, zegt Autor. “Als je banen ziet die schadelijk zijn of die slechte arbeidsperspectieven bieden, dan kan dat. Je kunt als overheid strengere arbeidsvoorwaarden opleggen”. Dan daalt het aantal slechte banen door kwaliteitsverbetering en door innovatie. Over werk dat nog ongevoelig is voor automatisering, zoals werk in de horeca, zorg en onderwijs – werk waar momenteel in Nederland hoge werkdruk gepaard gaat met lage en zelfs dalende beloning – dat werk, zegt onder andere Richard Florida in The New Urban Crisis, moet ‘middenklasse-allure’ krijgen wat betreft beloning en ontwikkelperspectieven. Dat is simpelweg een kwestie van politieke ambitie en allocatie van belastingopbrengsten. Het rendement daarvan is in een kenniseconomie net zo belangrijk als het aanleggen van wegen in het industriële tijdperk. Finland en Singapore zijn gidslanden in deze, net zoals ze dat zijn wat betreft de kwaliteit van het onderwijs, naast beloning en waardering. Loop niet te hoop tegen het feit dat het aantal banen voor hoogopgeleiden stijgt, maar loop te hoop tegen het feit dat slecht onderwijs en ruimtelijke segregatie jongeren de kans ontneemt een hogere opleiding te volgen of af te ronden.

We moeten investeren in infrastructuur, openbaar vervoer voorop, die trek naar de stad stimuleert


Daarmee belanden we in de ruimtelijke sector. Clustering is de sleutel tot economische groei en sociale gelijkheid. Ik onderstreep graag de woorden van Richard Florida: “To solve a crisis this deep and systematic, we must put cities and urbanism at the very center of our agenda for economic prosperity”!

Dat betekent dat we moeten investeren in infrastructuur, openbaar vervoer voorop, die trek naar de stad stimuleert, en niet het vertrek eruit bevordert via snelwegen en suburbanisatie. Dus gemengd bouwen in hoge dichtheden rond knooppunten van openbaar vervoer. Dat brengt banen ‘dichterbij’ en voorzieningen nabij, wat upward mobility, sociale en economische emancipatie versnelt. Monofunctionele woongebieden, met name de naoorlogse, waar werk en voorzieningen ver weg zijn, verworden tot probleemcumulatiegebieden, waar sprake is van opeenstapeling van laag geschooldheid, vroegtijdige schoolverlating, werkloosheid, daling van koopkracht, etnische concentratie, zwarte scholen, criminaliteit en gezondheidsproblemen. Die statistieken zijn niet te weerleggen.

Nabijheid, interactie en diversiteit zijn de sleutelbegrippen voor het ontwikkelen van emancipatorische buurten. Harvard-socioloog Robert Sampson roept op tot “affirmative action for neighborhoods to ensure that each and every neighborhood offers its residents access to economic opportunity and upward mobility”. Dat moeten we ons niet alleen in de oortjes knopen, maar dwingt ons om per direct over te gaan tot actie.

Nabijheid, interactie en diversiteit dwingen ook tot het bouwen van meer betaalbare huurwoningen in de stad


Nabijheid, interactie en diversiteit dwingen ook tot het bouwen van meer betaalbare huurwoningen in de stad. Uit onderzoek blijkt dat huurders dichter bij hun werk wonen en meer gebruik maken van het openbaar vervoer. Volgens Florida is negatieve inkomstenbelasting voor minder koopkrachtige huishoudens een werkbaar instrument, net als het verstrekken van woonvouchers voor ‘essentiële beroepsgroepen’ in onderwijs, zorg en andere dienstverlening. Subsidieer huurwoningen in plaats van koopwoningen. Dat is een politieke keuze en kwestie van allocatie van belastingopbrengsten.

Wat we niet moeten doen is de huidige economische dynamiek als zondebok voor segregatie aanwijzen, creatieve kenniswerkers als elitaire hipsters wegzetten, en expats de toegang tot de Nederlandse steden ontzeggen. Dat zou de ongelijkheid alleen maar versnellen en versterken.  

Jos Gadet, hoofdplanoloog bij Gemeente Amsterdam en publicist 

Provincie Utrecht
Projectleider Verkenning en Studie

Zorg jij voor de beste wegen en fietspaden voor de inwoners van regio Utrecht?

Voor de afdeling Mobiliteit, team Projectmanagement P3 is de provincie Utrecht op zoek naar een:

Projectleider Verkenning en Studie
36-40 uur | Utrecht

Wie zijn wij
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.

De provincie vervult op deze opgave zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.

Projecten worden uitgevoerd in 3 fasen: verkenning, voorbereiding en realisatie. Iedere fase heeft een eigen projectleider. Deze projectleiders werken gedurende het gehele project samen aan het proces van de start tot de realisatie. Bij de grote projecten wordt in teamverband gewerkt volgens het IPM-model.

Wat ga je doen
Jij houdt je als projectleider verkenning en studie bezig met het beter maken van wegen, fietspaden, bruggen, viaducten en vaarwegen. Jij pakt voor deze mobiliteitsprojecten de verkenning en studiefase op.

Het merendeel van de verkenningen wordt uitgevoerd op basis van een trajectaanpak. Bij een trajectaanpak wordt het onderhoud van een traject gebruikt als aanleiding om ook eventuele aanvullende knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid op te lossen. Daarbij beoordeel jij of ruimtelijke ontwikkelingen van invloed zijn op de doorstroming van provinciale wegen en de leefbaarheid voor de omgeving. Je verkent welke oplossingen daarvoor bedacht kunnen worden.

Jouw eindproduct is een goed onderbouwd en afgewogen uitvoeringsbesluit dat voorgelegd gaat worden aan het provinciebestuur. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uit te voeren studies en onderzoeken en hanteert daarvoor de bestaande processen en formats.

Wat verwachten wij
Voor deze functie zoeken wij een collega met de volgende achtergrond:

 • Je hebt een opleiding op hbo- of wo-niveau, bij voorkeur in de verkeerskunde.
 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het leiden van verkenningen, onderzoeken en/of verkeerskundige studies.
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, bent gericht op samenwerking, hebt oog voor de omgeving en bent vaardig in het aangaan en onderhouden van relaties.
 • Ervaring bij of met een gemeente, een provincie of het Rijk is een pré.

Daarnaast ben jij in staat om:

 • Projectmatig te werken en daarbij op te treden als projectleider.
 • Heldere adviezen te formuleren (in woord en geschrift).
 • Bestuurders te adviseren en statenvragen te beantwoorden.
 • Proactieve houding te hebben en zelf-organiserend te zijn.
 • Zelfstandig te opereren én teamspeler te zijn.
 • Te werken met zorg voor kwaliteit.
 • Breder te opereren dan alleen infrastructuur en mobiliteit.

Wat bieden wij
Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen – vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder.

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om flexibel en naar eigen vermogen te werken.

De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd.

Naast uitdagend werk en leuke collega’s bieden we jou:

 • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar voor 32-40 uur per week met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd; 
 • Een salaris van maximaal € 5.008,99 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur p.w. (schaalniveau 11);
 • Een Individuele Keuze Budget van 22,37% boven op je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd; 
 • 18 vakantiedagen én een ruime ATV-regeling met max. 25,5 extra vrije dagen op basis van een fulltime dienstverband;
 • Een goede pensioenopbouw;
 • Een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000, – per vijf jaar; 
 • De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via het cursusaanbod bij de UtrechtAcademie.

Contactinformatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met André Struijs, teamleider PP3, telefoon 06 18 52 00 85.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Marian Schinkel, adviseur werving & selectie, telefoon 06 40 46 73 93 of mail matchpoint@provincie-utrecht.nl.

Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.

Solliciteren
Ben je geïnteresseerd? Reageer dan voor 16 november 2021 via de sollicitatiebutton.

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om naar deze functie te solliciteren.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Projectleider, verkenning, studie, fulltime, Utrecht, HBO, WO, verkeerskunde, onderzoek, gemeente, provincie, ervaren, projectmanagement

Gemeente Noordoostpolder
Verkeerskundige

Gemeente Noordoostpolder wil een prettige leefomgeving bieden aan haar inwoners, ondernemers en recreanten. Na de eerste inrichting midden vorige eeuw zijn we toe aan een nieuwe ontwikkeling van onze fysieke leefomgeving. Met aandacht voor de wensen van nu en respect voor het verleden. Dit geldt ook voor het wegenbeheer en verkeer. Hierdoor is er een vacature ontstaan voor een 

Verkeerskundige 
32-36 uur | Emmeloord 

Dit ga je doen
Evenementen, bouwprojecten, verkeersveiligheid en bereikbaarheid, dit zijn een paar van de aspecten waar je mee te maken krijgt als verkeerskundige. Je werkt de verkeersveiligheids- en bereikbaarheidsopgaven uit en je formuleert oplossingen op geconstateerde grotere en kleinere knelpunten en verbeterpunten. Daarnaast pak je de meldingen geheel zelfstandig op die via de Meldingen openbare ruimte (MOR) worden doorgezet en welke betrekking hebben op  wegenbeheer en verkeer. 

Je komt met breed gedragen oplossingen voor meldingen van inwoners over verkeerssituaties in hun buurt, stemt deze af en zorgt ervoor dat ze worden uitgevoerd.  Dit doe je in samenwerking met de toezichthouders en vakspecialisten van het cluster Wijkbeheer, waarbij je gebruik maakt van hun praktijkervaringen en de signalen die zij uit de samenleving ontvangen.

Verder verricht je diverse verkeerskundige werkzaamheden, waaronder het voorbereiden van verkeersmaatregelen en advisering over onder andere omleidingen, bewegwijzering en bereikbaarheidsregie. Je ziet snel resultaat van je werk en hebt veel contact met in- en externe partijen. Intern bijvoorbeeld met je eigen collega’s van Ingenieursbureau, Ruimtelijke Ontwikkeling en Wijkbeheer. Voorbeelden van externe partijen waar je mee samenwerkt zijn de wijkplatforms, dorpsbelangen en belangengroeperingen zoals de LTO, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland.

Dit breng je mee

 • Je hebt een relevante opleiding op HBO-niveau op het gebied van verkeerskunde en/of wegbeheer.
 • Je bent een netwerker die makkelijk schakelt met anderen, of het nu gaat om collega’s, externe partijen of inwoners.
 • Je denkt in mogelijkheden en kansen en durft verbetervoorstellen aan te dragen.
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je bent een teamspeler.
 • Je vindt het geen probleem om buiten reguliere kantoortijden te werken om bijvoorbeeld informatieavonden voor buurtbewoners bij te wonen.

Dit is het cluster
De functie is ondergebracht binnen het cluster Ingenieursbureau. Dit cluster heeft ongeveer 35 medewerkers. De visie van het Ingenieursbureau is ‘samen werken aan uw leefomgeving’. Het Ingenieursbureau wil van betekenis zijn voor de inwoners door met en voor hen verantwoordelijkheid te nemen voor hun fysieke leefomgeving. Als Ingenieursbureau ontwikkelen we ons zo flexibel mogelijk. We maken optimaal gebruik van kennis, expertise en capaciteit van externe partijen. Wij regisseren de infraprojecten als spin in het web tussen bestuur, beleid, inwoners, ondernemers, externe adviesbureaus en aannemers.

Dit bieden wij

 • Ruimte voor groei en ontwikkeling.
 • Een salaris van maximaal € 4.048,- bruto per maand (schaal 9) bij een fulltime dienstverband. Goede arbeidsvoorwaarden volgens de cao Gemeenten waaronder een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% vrij te besteden aan extra inkomen, verlof of studie.
 • Onze organisatie kent 21 verlofdagen bij een fulltime dienstverband. Het IKB bied je de mogelijkheid om maximaal 4 weken bij te kopen.
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werk.
 • Een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar; deze kan na 1 jaar omgezet worden in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Variabele werktijden onafhankelijk van plaats en tijd, dus ook mogelijkheden om thuis te werken.
 • Deelname aan pensioenregeling van het ABP.

Wil je meer weten over deze functie?
Gerrit Taal, Coördinator Realisatie en Beheer bij het Ingenieursbureau, kan je alles vertellen over deze functie. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 48 13 46 45.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Hilja van der Meer, adviseur HR, via telefoonnummer 06 13 32 42 91.

Herken jij jezelf in bovenstaande vacature en is jouw interesse gewekt? Reageer dan snel!
Stuur je cv en motivatie uiterlijk 3 november via de sollicitatiebutton

Sollicitatiegesprekken zijn gepland op 15 november.
Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.
Voor deze functie vragen wij een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Werken voor de Noordoostpolder
Werken bij de lokale overheid is leuk; zeker bij de gemeente Noordoostpolder. Hier kun je je hart ophalen. Want je kunt werken voor een gemeente die volop in ontwikkeling is. Die nog dichter bij de samenleving wil staan en bewust verbinding zoekt met haar inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. En die jou daarvoor de ruimte geeft. Natuurlijk, rekening houden met de regels hoort daarbij, maar dat kan op een flexibele manier. Zo spelen we (pro)actief in op wat er leeft onder onze inwoners, samenwerkende partners en bedrijfsleven. Dit vraagt van jou de nodige vaardigheden. Goed kunnen samenwerken en een gezonde dosis creativiteit en lef zijn hiervan treffende voorbeelden. Vanzelfsprekend voel je je verantwoordelijk voor de dienstverlening aan onze inwoners en bedrijfsleven.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

Trefwoorden: verkeerskundige, wegbeheer, verkeerskunde, gemeente, vacature Emmeloord, hbo, fulltime, parttime, overheid

Akro Consult
Vastgoedjurist

Akro Consult is een procesmanagement- en kennisbureau voor vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Al ruim 30 jaar werken wij aan projecten die bijdragen aan een duurzame en hoogwaardige inrichting van Nederland. Nederland staat voor grote ruimtelijke maatregelen. In bestaand stedelijke gebied zijn er belangrijke vernieuwings- en verduurzamingsopgaven. De komende decennia moeten een miljoen woningen worden gerealiseerd in Nederland. Het betreft opgaven en gebieden waar veel belangen spelen en waar rekening moet worden gehouden met complexe situaties. Voor onze opdrachtgevers, waaronder overheden, woningcorporaties, zorginstellingen, projectontwikkelaars, beleggers en bouwbedrijven werken wij aan gecompliceerde projecten op het snijvlak van publieke en private investeringen. 
 

Akro Legal is een label van Akro Consult. Akro Legal ondersteunt onze opdrachtgevers met project- en resultaatgerichte juridische dienstverlening. De contracten en adviezen van Akro Legal worden opgesteld met gevoel voor de praktijk, een frisse blik en met oog voor de toekomstige samenwerking tussen partijen.

Akro Legal zoekt een: 
pragmatische Vastgoedjurist
(32/40 uur per week)

Wat is je toegevoegde waarde?

 • Je ziet de kern of essentie van een juridisch vraagstuk en kunt goed verbanden leggen. Je schakelt gemakkelijk en bent niet snel onder de indruk van complexe vraagstukken. Sterker nog, het daagt jou uit om te zoeken naar de passende oplossing.
 • Je hebt bij voorkeur affiniteit met marktselectie en aanbestedingen; van juridische advisering over de strategie en aanpak tot en met het opstellen van de bijbehorende overeenkomsten. 
 • Je bent strategisch sterk en in staat denkbeelden en ideeën helder te verwoorden. 
 • Je begrijpt dat juridische teksten leesbaar en bruikbaar moeten zijn in de praktijk. 
 • Je geniet van een dynamische en informele werkomgeving en houdt ervan om met anderen samen te werken. “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” is een uitdrukking die jou op het lijf geschreven is.
 • Je vindt het leuk om bij te dragen aan de groei van Akro Legal. Jouw ondernemerschap draagt daaraan bij. 

Wat vragen we van jou?

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding Nederlands Recht, bij voorkeur met een privaatrechtelijke master en/of accent in het aanbestedingsrecht of een afgeronde universitaire opleiding Notarieel Recht. 
 • Je hebt 2-5 jaar werkervaring, bij voorkeur in vastgoed-/gebiedsontwikkeling. Je ontwikkelt je graag verder in tot de verbeelding sprekende vastgoed- en gebiedsontwikkelingen. 

Wat mag je van ons verwachten?

 • Je vindteen uitdagende baan binnen de vastgoed- en adviessector waarin je alle ruimte krijgt om je talenten in te zetten en je verder te ontwikkelen door te werken aan uitdagende juridische projecten.
 • Je werkt met een team van professionals die weten waar ze het over hebben. 
 • Passend bij jouw achtergrond en ervaring doen we je een goed aanbod. 

Solliciteren?
Stuur je c.v. en motivatie per e-mail naar sollicitatie@akroconsult.nl. Wil je eerst meer informatie dan kun je bellen met Hélène Schepens (06 51958670) of Paul van Dijk (06 10485465). Meer informatie over Akro Consult, vind je op de website https://akroconsult.nl

Rijksoverheid
Landschapsarchitect / landschapsontwerper

Rijksvastgoedbedrijf

Functieomschrijving
De buitenruimtes van kazerneterreinen, justitiële inrichtingen en rijkskantoorcomplexen in Nederland. Daar ga jij als landschapsarchitect of –ontwerper in Utrecht mee aan de slag. Samen met een groep van buitenruimtespecialisten adviseer je over de ontwikkeling, transformatie én instandhouding van onze rijksvastgoedcomplexen.

Dit doe je binnen interdisciplinaire projectteams van het Rijksvastgoedbedrijf en het adviesteam van de sectie Stedelijke Inrichting. Jij stuurt collega’s aan, waarbij je inspireert, verbindt én enthousiasmeert. Het werkpakket? Dat is erg gevarieerd. Zo analyseer je de opdrachten en vertaal je deze naar de markt, begeleid je processen rond nieuwbouwopgaven en maak je inrichtingsplannen. En ontwerp je onderscheidende buitenruimten die goed aansluiten bij de gebruikers van het complex. Daarbij hoort ook het esthetisch toetsen van gerealiseerd werk.

Verder zet je buitenruimten binnen en buiten het Rijksvastgoedbedrijf op de agenda en draag je actief bij aan de ontwikkeling van het team. Zo deel je jouw specialistische kennis, signaleer en implementeer je nieuwe ontwikkelingen en zoek je naar oplossingen voor project- en procesoverstijgende dilemma’s.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo-master of wo-opleiding in landschapsarchitectuur afgerond.
 • Je hebt minimaal vijf jaar werkervaring als landschapsarchitect en aantoonbare ervaring met hoogstedelijke opgaven.
 • Je hebt ervaring met het coördineren van werkzaamheden binnen een vakinhoudelijk team.
 • Je hebt ervaring met het werken in discipline-overstijgende teams.
 • Je hebt inzicht in en ervaring met processen en dilemma’s rond de ontwikkeling en instandhouding van buitenruimten.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het werk binnen een overheidsorganisatie.

Verder heb je de volgende competenties:

 • Je kunt goed zelfstandig werken en werkzaamheden organiseren en coördineren.
 • Je werkt graag samen, luistert naar anderen en voelt goed aan wat zij nodig hebben.
 • Je hebt een analytisch en onderzoekend talent.
 • Je kunt jouw ideeën goed omzetten in woord én beeld.
 • Je hebt oog voor dilemma’s en kansen. Zowel ruimtelijk, functioneel als procesmatig.
 • Je bent betrokken bij mens, maatschappij en de buitenruimtedisciplines.
 • Je hebt een duidelijke visie, die je ook durft uit te dragen.

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau: schaal 12
Maandsalaris: Min €3.842 – Max. €5.710 (bruto)
Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Contractduur: 4 jaar
Minimaal aantal uren per week: 32
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De sollicitatiegesprekken vinden via videobellen plaats. Word je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek? Dan ontvang je hiervoor een instructie.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
 • Voor de uitoefening van je werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf word je gevraagd om mee te doen aan een veiligheidsonderzoek. We gaan ervan uit dat je daaraan meewerkt.
 • We stimuleren duurzaamheid en reizen zoveel mogelijk met het openbaar vervoer (ov). Je krijgt daarom van ons een ov-kaart voor woon-werkverkeer en dienstreizen. Voor locaties die niet goed bereikbaar zijn met het ov kun je gebruikmaken van een bedrijfsauto.
 • We werken onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat. Je hebt daarom de mogelijkheid om soms op een andere locatie of thuis te werken. Samen met het clusterhoofd bepaal je hoe je hier invulling aan geeft.

Solliciteren?
Rijksvastgoedbedrijf nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Gemeente Laarbeek
Adviseur Grondzaken

Ben jij iemand die affiniteit heeft met gebiedsontwikkeling? En ben je iemand die graag projectmatig werkt? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Binnen het team Ontwikkeling van de afdeling Leefomgeving is een vacature ontstaan voor de functie van:
Adviseur Grondzaken
36 uur per week

De organisatie 
De gemeente Laarbeek is een organisatie die midden in de samenleving staat en zich medeverantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van leven en werken van inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente. We hebben een professionele en resultaatgerichte organisatie waarop onze inwoners graag een beroep doen, die partnerschap aangaat waarmee het bestuur samen kan bouwen aan een toekomstbestendig en duurzaam Laarbeek. We spelen adequaat in op ontwikkelingen in de samenleving en verbeteren voortdurend. Laarbeek is een gemeente waar medewerkers trots op zijn en met plezier werken. Als antwoord op de toenemende woningbouwvraag heeft de gemeente zich tot doel gesteld 300 extra woningen te bouwen. Daarom heeft deze dynamische gemeente dringend behoefte aan versterking op het gebied van ruimtelijke vraagstukken en procedures. 

De afdeling 
De afdeling Leefomgeving is breed georiënteerd en bestaat uit de teams Ruimtelijke en Economische ontwikkeling, Duurzaamheid en Communicatie. Er werken op dit moment 23 professionals die landelijk beleid, vragen uit de samenleving en ambities van college en raad vertalen in lokaal beleid en concrete projecten. We zoeken graag samenwerking met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en buurgemeenten. Daarbij kijken we steeds wat de best passende rol voor de gemeente is. Wij werken integraal, proactief en projectmatig en inwonersparticipatie staat centraal. Dat willen we de komende jaren verder versterken. 

De functie 
Als Adviseur Grondzaken ga je aan de slag met de ruimtelijke opgaven die zich binnen Laarbeek voor doen en ben je medeverantwoordelijk voor het realiseren van gebiedsontwikkelingen in de breedste zin van het woord. Door middel van een integrale benadering weeg je lokale en politieke belangen mee in jouw werk. 

De nadruk ligt daarbij op projectmanagement voor woningbouw en (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen. Veelvoorkomend is het de verantwoordelijkheid voor de voortgang, financiën, kwaliteit en risicomanagement. 

Dit weet je te combineren met de taken die uitgevoerd moeten worden op het gebied van grondzaken. Je werkzaamheden zijn hierbij zeer divers; Je bent zowel adviseur als uitvoerder binnen Grondzaken, je bent aanspreekpunt in brede zin voor zowel burgers, bedrijfsleven als college. 

Profiel 

 • Jij werkt in het middelpunt van een politiek-bestuurlijke omgeving en de praktijk. Je zoekt de verbinding, je bent zeer communicatief en hebt een brede blik. Je houdt van creatief denken, buiten de gebaande wegen opereren en samenwerken. 
 • Je bent flexibel en nieuwsgierig. Daarnaast vind je het ook leuk om bezig te zijn met projectregie van gebiedsontwikkelingen. Het schakelen tussen de 3 niveaus: operationeel, tactisch en strategisch gaat je makkelijk af. 
 • Je kunt zelfstandig werken, maar weet als geen ander dat integraal werken bij dit soort projecten van groot belang is en je hebt dit daarom hoog in het vaandel staan. 

Wat zijn je taken? 
Binnen projectleiderschap: 

 • Je voert de projectleiding van kleine tot middelgrote complexe projecten. 
 • Je stuurt projectteams met verschillende expertises aan bij gebiedsontwikkelingen in verschillende fasen; 
 • Je bent de verbindende factor tussen opdrachtgever, de interne organisatie, het bestuur, de politiek en de samenleving; 
 • Je weet hoe je doelstellingen vertaald naar een Projectplan zonder het politiek en bestuurlijke krachtenveld uit het oog te verliezen; 
 • Je weet hoe je op de juiste wijze een prijs/kwaliteit onderhandeling moet voeren; 
 • Je bewaakt afspraken en termijnen, de kwaliteit en beheerst de financiële aspecten van de projecten;
 • Je bent het vaste aanspreekpunt voor projectontwikkelaars, inwoners en collega’s. 

In de rol van adviseur. 

 • Het proactief verkopen en kopen van bouwkavels binnen de gemeentelijke projecten en aanspreekpunt voor de klant tijdens het gehele verkooptraject; 
 • Behandeling en afhandeling van interne- en externe verzoeken voor gebruik van gemeentegrond, verzoeken tot verjaring, pacht en andere kwesties rondom eigendom; 
 • Het opstellen en (notarieel) afwikkelen van overeenkomsten; 
 • Het uitzetten van adviesaanvragen bij andere vakdisciplines en interne adviseur voor projectleiders en andere vakdisciplines; 
 • Het opstellen van (integrale) adviezen voor het college van burgemeester en wethouders en het maken van raadsvoorstellen; 
 • Contractbeheer lopende overeenkomsten. 

Wie ben jij? 

 • Je beschikt over een HBO+ werk- en denkniveau, blijkend uit opleiding en/of ervaring op het terrein van de ruimtelijke ordening; 
 • Ervaring in projectmatig werken; 
 • Een opleiding en/of enige ervaring op het gebied van vastgoed / grondzaken heeft een duidelijke voorkeur; 
 • Je hebt overzicht in je werk en stimuleert/bewaakt dat ook voor anderen.; 
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving en ontwikkelingen daarin; 
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden; 
 • Gevoel voor bestuurlijke afwegingen, belangen en politieke verhoudingen is een pré; 
 • Een enthousiaste, leergierige en flexibele werkhouding; 

Gewenste Competenties: 

 • Klantgericht 
 • Samenwerken 
 • Verbindend 
 • Overzichtsvermogen/helikopterview
 • Probleemanalyse 
 • Politieke sensitiviteit 
 • Lef en Durf 

Wat bieden wij? 
Een team waar met veel plezier en de nodige humor hard wordt gewerkt aan een betere leefomgeving. Ruimte voor persoonlijke groei, in de vorm van mogelijkheden tot opleiding en begeleiding. Inpassing vindt plaats in functieprofiel Beleidsadviseur A, functieniveau 10 (= maximaal € 4.494,- bruto maandsalaris (prijspeil 1-10-2020) op basis van 36 uur). Uitloopschaal 11 is van toepassing (maximaal € 5.169,- bruto (prijspeil 1-10-2020) op basis van 36 uur). Het generieke functieprofiel met de daarbij behorende competenties vind je in de bijlage. 

Naast genoemd bruto maandsalaris krijg je 17,05% van jouw salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten of je bruto maandloon kunt verhogen. Verder biedt de gemeente naast een aantrekkelijk werkklimaat aandacht voor loopbaanontwikkeling, flexibele werktijden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Wij bieden daarnaast een thuiswerkregeling aan, wanneer dit voor de functie passend is. 

Solliciteren? 
Je kunt tot en met 31 oktober 2021 solliciteren via onze sollicitatiepagina.

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je terecht bij Annette Verschuren, manager afdeling Leefomgeving, tel. 0492-469700. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Dave Wilbers, P&O consulent, tel. 0492-378550. 

Assessment 
Testen op geschiktheid voor de functie maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.