Auteur-archief: ROmagazine

Gemeente Sliedrecht
Projectleider Civiel

36 uur

Waarom zou je moeten kiezen voor de functie van projectleider Civiel  bij de gemeente Sliedrecht?

 1. Als je mee wilt helpen aan de grote ambities die de gemeente Sliedrecht heeft te realiseren.
 2. Als je ruimte wilt om je te ontwikkelen op inhoudelijk gebied en op coördinerend gebied. Bij ons heb je volop de ruimte om hierin de volgende stap te maken.
 3. Als je voldoening haalt uit communicatie en participatie met interne en externe stakeholders om te komen tot een mooi projectresultaat.

Wat ga je doen als Projectleider Civiel?

 • Als Projectleider ben je verantwoordelijk voor integrale projecten op civieltechnisch vlak in zowel de plan-, voorbereidings- als uitvoeringsfase;
 • Je geeft leiding aan grote wijkgerichte vervangingsprojecten;
 • Binnen de projecten draag je zorg voor de voortgang, kwaliteit, communicatie en financiën. Je werkt hierin nauw samen met zowel interne als externe partners en krijgt daarbij de ruimte om zelf vorm te geven aan de projecten;
 • Je bent verantwoordelijk voor de advisering richting het bestuur;
 • Op termijn zouden we graag zien dat je een coördinerende rol krijgt bij de voortgangsrapportage beheerprojecten en de planning & control cyclus. Er is voldoende ruimte om jezelf hierin te ontwikkelen en we zullen je daarin volop ondersteunen.

Wat neem je mee?

 • Je beschikt over hbo werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding op het gebied van Civiele Techniek of een ander toepasselijk gebied.
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring binnen het vakgebied.
 • Je beschikt over kennis van of hebt feeling met projectmatig werken, bestekadministratie, RAW-systematiek, UAV en UAC-GC.
 • Als persoon ligt je kracht in je verbindende vaardigheden. Je bent communicatief vaardig en schakelt makkelijk met bewoners, collega’s en wethouder.
 • Je bent resultaatgericht, hebt een commerciële instelling hebben, en je vindt het leuk om je te ontwikkelen.

Waar kom je te werken?
Binnen het team Projecten werken we met circa. 15 collega’s aan ruimtelijke projecten en aan beheer projecten. De beheerprojecten komen voort uit het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) dat ieder jaar bij de begroting wordt vastgesteld. Hierbij gaat het voornamelijk om beheer en onderhouds projecten van wegen en riolering. Daarnaast kunnen projecten voor de civiele projectleiders ook voortkomen uit ruimtelijke projecten. Voorbeelden hiervan zijn de projecten Burgemeester Winklerplein, Sliedrecht Buiten, uitbreiding Begraafplaats en de inrichting van de openbare ruimte rond jongerencentrum Elektra. Tot slot zijn er ook nog structureel terugkerende werkzaamheden die worden opgepakt door de civiele projectleiders, zoals asfaltonderhoud, elementenonderhoud, het afkoppelen van riolering en de inspectie en reiniging van riolering.

Bij ons in Sliedrecht
Sliedrecht is een dorp met ruim 25.000 inwoners en ligt aan één van de drukst bevaren rivieren van Nederland, de Beneden Merwede. Er is veel ondernemerschap, van oudsher in de maritieme sector. De gemeente Sliedrecht werkt op bestuursniveau nauw samen met de omliggende Drechtsteden, maar heeft door de jaren heen haar eigen karakter weten te behouden. Sliedrecht is een zelfstandige gemeente. Groot genoeg voor voorzieningen en bedrijvigheid op stadsniveau, maar klein genoeg voor dat eigen dorpse karakter. Sliedrecht zet sterk in op de veranderende rol van de overheid: de samenleving staat centraal. Dat betekent dat primair gedacht wordt vanuit maatschappelijke vraagstukken en opgaven (buiten). De concrete doelstellingen en de wijze waarop het college van B&W invulling geeft aan deze nieuwe rol stelt hoge eisen aan de ambtelijke organisatie. Dit geldt ook voor de projecten.

Wat biedt de Gemeente Sliedrecht jou?
Wij bieden je een uitdagende baan voor 36 uur per week binnen een interessante overheidsorganisatie die in ontwikkeling is. De salarisindicatie bedraagt maximaal €5169,- (schaal [11], Car/Uwo) op basis van een 36-urige werkweek.

Je hebt bij ons uitstekende arbeidsvoorwaarden op het gebied van flexibele werktijden, pensioen, reiskosten, verlofregelingen en studiefaciliteiten (denk hierbij aan een uitgebreid trainingsaanbod gericht op onze communicatieprofessionals). Daarnaast beschik je als medewerker over een Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie uren van te kopen.

Wil je meer weten hoe is het om te werken voor de gemeente Sliedrecht klik dan op deze link!

Solliciteren of meer weten?
Wil jij impact hebben in de samenleving? Je kunt direct online solliciteren via onze sollicitatiepagina. Voor meer informatie over de functie en de procedure kan je contact opnemen met Jeroen Botman, Recruiter, via 06 48425873.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Projectleider, Projectmanager, Projectmanagement, Civiele Techniek, Overheid, Gemeente

Gemeente Noordenveld
Regisseurs Ruimtelijk domein

Ben jij op zoek naar een functie waarin jij een verbindende schakel kunt zijn binnen Ruimtelijk domein van de gemeente? Ben jij inhoudelijk deskundig op dit domein en kun jij regie voeren op complexe dossiers met verschillende belangen? Krijg jij daarnaast ook nog eens energie van het vakinhoudelijk begeleiden en coachen van collega’s?
Dan is deze vacature mogelijk echt iets voor jou en komen wij graag met jou in contact.

De Gemeente Noordenveld te Roden is binnen het team Ruimte op zoek naar twee

Regisseurs Ruimtelijk domein
36 uur per week
Eerst tijdelijk voor twee jaar, met uitzicht op vast

Wie wij zijn:
Noordenveld is een ambitieuze gemeente die volop in ontwikkeling is. Wij zijn een slagvaardige en flexibele organisatie die de inwoner centraal stelt. Onze inwoners vinden onze gemeente leefbaar, groen, ondernemend, duurzaam en transparant.

Bij de gemeente Noordenveld werk je met ongeveer 375 collega’s. De organisatie kenmerkt zich door een informele werksfeer waar een afspraak een afspraak is en kwaliteiten worden gezien en benut. De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf hoofdafdelingen. Het team Ruimte valt binnen de afdeling Ontwikkeling en Strategie. De collega’s van team Ruimte zijn samen met de collega’s van het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving verantwoordelijk voor de bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, ruimtelijke vraagstukken, planologie en de stedenbouw binnen de gemeente. De invoering van de Omgevingswet en de ambities van de gemeente op het gebied van dienstverlening en Ruimtelijke Ordening maken dat onze organisatie volop in beweging is.

De uitdaging:
De functie van regisseur Ruimtelijk Domein is een nieuwe functie die met de komst van de Omgevingswet en de vele ambities van de Raad waarbij de inwoners centraal staan een inhoudelijk verbindende rol moet gaan vervullen tussen inwonersbelangen, politiek bestuurlijke ambities en vakinhoudelijke kennis van interne en externe deskundigen uit uiteenlopende vakgebieden.

 

Wat je gaat doen:
Als regisseur geef je, samen met jouw collega’s, inhoud en uitvoering aan ontwikkelingen binnen het Ruimtelijk domein, waaronder de Omgevingswet. Dit betekent dat je

 • Casemanagement verricht en regie voert op alle complexe aanvragen.
 • Eerste aanspreekpunt bent voor alle complexe, multidisciplinaire en politiek gevoelige vragen en aanvragen met betrekking tot de fysieke leefomgeving.
 • Maakt samen met andere vakinhoudelijk deskundigen een belangenafweging, waarbij je het mandaat hebt om te beslissen c.q. het eindadvies op te stellen bij tegengestelde adviezen.
 • Je onderhoudt contacten met interne en externe partijen en fungeert daarbij als verbindende schakel.
 • Je evalueert en levert een bijdrage aan het optimaliseren en ontwikkelen van procedures en processen.
 • Je adviseert integraal over het voeren van beleid op het gebied van de Omgevingswet en in het bijzonder het op te stellen Omgevingsplan.
 • Je begeleidt en coacht collega’s binnen het team vakinhoudelijk bij het afhandelen van aanvragen. Je bent vraagbaak en sparringpartner voor al jouw collega’s binnen het Ruimtelijk domein.
 • Je verricht de werkverdeling binnen het Ruimtelijk domein, volgt de voortgang van de lopende trajecten zorgt voor bijsturing, indien nodig.

   

Wat wij vragen:

 • Je hebt een afgeronde, relevante Hbo-/WO-opleiding. Bij voorkeur in de richting omgevingsrecht, ruimtelijke ordening/ontwikkeling of planologie.
 • Uit je werkervaring blijkt je kennis van de relevante ontwikkelingen in het ruimtelijk domein.
 • Je hebt ervaring en affiniteit met het aansturen, begeleiden en coachen van collega’s op inhoudelijk vlak.
 • Je hebt een integrale denkwijze en handelt daarnaar.
 • Je kunt aantonen dat je een goede balans weet te vinden tussen zakelijkheid, planningen en klantvriendelijkheid.
   

Competenties:
Binnen de gemeente Noordenveld zijn drie kerncompetenties vastgesteld, die wij belangrijk vinden voor al onze medewerkers: vraaggericht, betrouwbaar en wendbaar.

Dit betekent voor de functie van regisseur ruimtelijke ordening dat wij verwachten dat je oog hebt voor de klant en denkt vanuit mogelijke oplossingsrichtingen uit diverse invalshoeken. Je bent anderen behulpzaam om realistische doelen te bereiken en spreekt anderen aan op prestatie en gedrag. Verder kom je afspraken na en spreek je anderen aan op het nakomen van afspraken. Je anticipeert op veranderende omstandigheden en bent in staat daarbij te wisselen van methode of aanpak.

Daarnaast vinden wij het voor deze functie belangrijk dat je proactief bent, analytisch kunt denken, een helicopterview hebt en dat je besluitvaardig bent.

Vanwege de omgeving waarin je werkt, is het belangrijk dat je een sterk politiek-bestuurlijk bewustzijn hebt en dat je in staat bent op meerdere (bestuurlijke) niveaus gelijktijdig te kunnen werken en handelt daarbij met besef van de gevoeligheid van de onderwerpen.

Wat wij bieden:
Naast een inhoudelijk uitdagende baan, bieden wij bieden een salaris op niveau maximaal schaal 10- A. Dit betekent een salaris van minimaal € 3.212 en maximaal €4.831 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Dit salarisniveau betreft een indicatieve indeling. Omdat het een nieuwe functie is binnen onze organisatie, wordt de functie na een jaar definitief ingedeeld.

Daarnaast bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden, onder meer in de vorm van een individueel keuzebudget dat je kunt inzetten ten behoeve van extra verlof of extra salaris, opleidingsmogelijkheden of fiscale uitruil van woon-werkverkeer.

De functie is in eerste instantie tijdelijk voor de duur van twee jaar, maar wel met uitzicht op een vast dienstverband bij wederzijds positieve ervaringen. Mogelijk vindt de tijdelijke invulling plaats door een payrollconstructie.

Voor meer informatie:
Heb je interesse in deze functie en wil je meer informatie? Neem dan contact op met Melanie Jager (manager Ontwikkeling en Strategie). Rechtstreeks via 06- 51 25 02 96 of plan een belafspraak met haar in via het secretariaat MT secretariaatmt@noordenveld.nl of tel 050-5027316. Voor meer informatie over de Gemeente Noordenveld, zie www.noordenveld.nl

Solliciteren?
Wil je solliciteren, mail dan je CV en schrijf een korte motivatiebrief naar peno@noordenveld.nl. Wij ontvangen jouw sollicitatie graag uiterlijk donderdag 6 mei 2021. De sollicitatiegesprekken staan gepland voor maandag 17 mei 2021 en zullen digitaal plaatsvinden via MS Teams.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

Trefwoorden: Regisseurs Ruimtelijk Domein, Ruimtelijk Domein, Omgevingswet, Omgevingsplan, Ruimtelijke Ordening, Ruimtelijke Ontwikkeling, Planologie, Casemanagement, HBO, WO, Vacature Roden, Vacature Gemeente Noordenveld

Zandeiland IJsselmeer: NOVI of nimby?

De doorwerking van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de versnelling van de woningproductie staan ter discussie als lokale belangen prevaleren boven nationale belangen. In december hield de rechter een gemeentelijk veto in stand voor de aanleg van een zandeiland in het IJsselmeer, voorzien in wetgeving en de NOVI, en ten behoeve van de bouwopgave en voor natuurontwikkeling. Gemeente Fryske Warren vindt dat niet passen en de rechter gaat erin mee. Fred Kistenkas duidt de gevolgen voor de uitwerking van nationale plannen.

Door Fred Kistenkas, associate professor omgevingsrecht Wageningen Universiteit en senior onderzoeker Wageningen Environmental Research. Deze bijdrage staat in ROm 4, april 2021. ROm is het maandelijkse vakmagazine voor de fysieke leefomgeving en gratis voor ambtenaren. Neem een thuisabonnement.

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) benoemt een aantal nationale belangen en transitieopgaven. Genoeg woningen voor iedereen is zo’n nationaal belang. Iedereen voelt het huidige woningtekort, al was het maar omdat je kinderen starters zijn op een woningmarkt die hen momenteel eigenlijk niks te bieden heeft. De rijksoverheid erkent dit in de NOVI want de woningvoorraad moet, zo lezen we, met circa 1,1 miljoen woningen worden vergroot. Een van de randvoorwaarde voor het bouwen van deze woningen is de beschikbaarheid van voldoende geschikte primaire bouwgrondstoffen – in dit geval bouwzand – en het Rijk is daarbij systeemverantwoordelijk. Het is de rol van het Rijk om realisatie van dit zeer pregnante nationale belang te waarborgen, zegt de NOVI letterlijk bij deze beleidsprioriteit van de woningbouwopgave.[1]

De bedoeling van de NOVI is dat dergelijke beleidsprioriteiten via de zogenoemde beleidscyclus doorwerken in de omgevingsplannen en bestemmingsplannen van gemeenten, want anders komt er niks van terecht. Deze beleidscyclus is ook het systeem van de Omgevingswet, maar is dit vertrouwen in omzetting van vrome beleidstaal van het Rijk in lokale daden en plannenwetgeving wel gerechtvaardigd? Nee, in de rechtspraak zien we juist dat gemeenten die beleidscyclus die op gang is gebracht door het Rijk heel gemakkelijk kunnen blokkeren.

Bewonersprotest tegen het zandeiland voor de kust in het IJsselmeer. Beeld Niels de Vries

Zandwinning

De huidige jurisprudentie laat zien dat landelijk gedragen voornemens vaak niet worden uitgevoerd op gemeentelijk niveau. De beleidswerkelijkheid uit een omgevingsvisie klopt daardoor niet met de juridische werkelijkheid en daarmee ook niet met de feitelijke werkelijkheid. Een mooie voorbeeldcasus is de zandwinning voor woningbouw, infrastructuur en natuurontwikkeling in het IJsselmeer voor de Friese kust. De voorkeurslocatie had het Rijk al benoemd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en bovendien is woningbouw en daarmee bouwgrondstoffenwinning een nationaal belang volgens de NOVI.

Geen enkele omgevingsvisie hoeft door te werken in wet- en regelgeving of omgevingsvisies van andere overheden

In RvS 23 december 2020 ECLI:NL:RVS:2020:3071 (Zand- en natuureiland IJsselmeer) laat de bestuursrechter echter gemeentelijke nimbybelangen prevaleren boven landelijke belangen zoals die nota bene dus al in de NOVI geborgd waren (zandwinning ten behoeve van de woningbouwachterstand en infrastructuur). Er was geen sprake van significant negatieve gevolgen voor de Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen en door deze habitattoets had ook de provincie geen bedenkingen tegen deze locatie. Daardoor wilde iedereen het, maar de rechter laat een extra zware gemeentelijke habitattoets toe. De gemeente Fryske Marren vindt het natuureiland niet passen bij haar eigen natuurwaarden en haar eigen Omgevingsvisie De Fryske Marren en krijgt van de rechter hierdoor zomaar een veto op nationale belangen.

Gemeentelijke habitattoets

Het klopt dat de NOVI niet hoeft te worden overgenomen in de gemeentelijke omgevingsvisie. Sterker nog: geen enkele omgevingsvisie hoeft door te werken in wet- en regelgeving of omgevingsvisies van andere overheden. Hier zit al een achilleshiel van de Omgevingswet: beleidsvisies kunnen dus in schoonheid sterven en behoeven geen juridische en/of feitelijke uitwerking.

Het is bovendien zeer de vraag of de Wet natuurbescherming (Wnb) zo’n gemeentelijke aanvulling op de habitattoets toelaat. Deze geldt immers als een uitputtende regeling waar gemeenten geen bevoegdheden hebben. De Wnb is een onderonsje van Rijk en provincie. Nergens krijgt de gemeente een bevoegdheid. Alleen in het houtopstanden-deel, het vroegere bosrecht van hoofdstuk 4 van die wet, heeft de gemeente een beperkte uitzonderingsbevoegdheid binnen de bebouwde kom: de befaamde kapverordening, maar dat speelt in deze IJsselmeer-casus natuurlijk totaal niet. Verder heeft de gemeente geen bevoegdheden en zeker niet om zelf een eigen en extra habitattoetsje te verzinnen; in hoofdstuk 2 van de Wnb is dat het exclusieve domein voor Rijk en provincie. In het gemeenterecht noemen we zo’n wet als de Wnb een uitputtende regeling waar de gemeente geen aanvullende bevoegdheid heeft. Hier had de Raad van State moeten ingrijpen.

Natuurbeschermingsrechtelijk is dit een discutabele uitspraak

Natuurbeschermingsrechtelijk is dit dus een discutabele uitspraak, maar ook op het gebied van het ruimtelijke ordeningsrecht kan men bedenkingen hebben. De Raad van State brengt de extra gemeentelijke habitattoets vervolgens in verband met ‘een goede ruimtelijke ordening’. Omdat de gemeente het zand- en natuureiland strijdig vindt met haar eigen habitattoets, mag de gemeente het plan in strijd met een goede ruimtelijke ordening achten. In de eerste plaats is het de vraag of je bestuursrechtelijk het ruimtelijke ordeningsrecht door elkaar mag husselen met het natuurbeschermingsrecht. Het zijn aparte sporen. Verdedigbaar is dat het bestuursrechtelijk specialiteitsbeginsel met zich meebrengt dat je die goede ruimtelijke ordening apart bekijkt, dus los van natuurbeschermingsrechtelijke dogmatiek.

Op het ruimtelijke spoor zou je dan kunnen zeggen dat die goede ruimtelijke ordening al is ingevuld op rijksniveau in het Barro en in de NOVI. En ook de Omgevingswet gaat uit van een beleidscyclus waarbij die rijksbelangen uiteindelijk in omgevingsplannen belanden. Dat is hier niet gebeurd. Die ‘goede’ gemeentelijke ruimtelijke ordening blokkeert hier nationale ruimtelijke ordening en nationale belangen.

Beleidscyclus

Resultaat is echter nu dat er niets terechtkomt van een nationaal gewenst project. Wat heeft het dan nog voor zin om omgevingsvisies te maken als de beleidscyclus zo gemakkelijk kan worden stopgezet? Proactieve aanwijzingen van een hogere overheid zouden wellicht incidenteel nog ingezet kunnen worden, maar blijven vaak en ook hier weer achterwege. Makkelijker zou het zijn geweest als delen van de beleidskeuzes en prioriteiten uit de NOVI als concrete beleidsbeslissing van een planologische kernbeslissing (PKB) automatisch doorwerken naar de lagere overheden. Nu komt die zo bewierookte beleidscyclus uit de stelselherziening van de Omgevingswet meteen al tot stilstand.

Op zeer recente Kamervragen[2] of het aloude instrument van PKB niet terug zou moeten keren in deze tijden van transities, crises en nationale belangen geeft de minister niet thuis. Er zijn toch omgevingsagenda’s, verstedelijkingsstrategieën, NOVI-gebieden en er is toch bestuurlijke samenwerking? Nee, dat zijn eveneens vrijblijvende beleidsinstrumenten en geen dwingende rechtsinstrumenten zoals de PKB. De minister van BZK strooit in haar beantwoording van die

De nationale belangen in de NOVI vragen om stevig juridisch instrumentarium

Kamervragen slechts met wat zwakke en onduidelijke beleidsinstrumenten die vervolgens geen natuureiland, bouwzand en woningen opleveren als een gemeente ervoor gaat liggen.

De NOVI bepleit meer rijksregie. De nationale belangen hebben dat nodig. Niet incidenteel via een proactieve aanwijzing, instructiebesluit of projectbesluit of – nog erger – door nog meer vrijblijvend beleid als beleidsagenda’s en strategieën, maar automatisch en structureel door delen van de NOVI een sterkere en dus juridische status te geven. Dan maak je de beleidscyclus rond en krijg je eindelijk weer bovengemeentelijke planologie. Die is nu nodig, zeker ook in deze tijden van crises en transities. Nu gebeurt er niks, komt er geen natuureiland en hebben uw kinderen straks geen starterswoning.


[1] NOVI, nationaal belang 5 op p. 51/2.

[2] Kamervragen 9 december 2020 (2020Z24382) H. van Gerven (SP) inz. ‘het artikel van mr. dr. F.H. Kistenkas’. Antwoorden van de minister van BZK op 14 januari 2021 (2020-0000751274).

De barcode als nieuwe maatstaf voor stedelijkheid

Met de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) 2040 schudt de Domstad alle bescheidenheid af. Utrecht wordt de derde Nederlandse metropoolregio. Voor het jaar 2040 komen er alleen al in de stad 100.000 inwoners, 60.000 woningen en 70.000 banen bij en gaat er een schaalsprong in het openbaarvervoersnetwerk plaatsvinden. De stad Utrecht wil met de ruimtelijke strategie zelfs een nieuwe maatstaf voor stedelijkheid stellen. Compact, meervoudig, integraal. “Het gaat niet alleen om woningen en banen toevoegen. We willen tegelijk een stad met kwaliteit zijn”, zegt wethouder Klaas Verschuure.

Door Marcel Bayer. Dit interview staat in ROm 4, april 2021. ROm is het maandelijkse vakmagazine voor de fysieke leefomgeving en gratis voor ambtenaren. Neem een thuisabonnement.

Opvallend is de integrale benadering: alles moet in één keer tegelijk. Dat maakt het complex. “Nee, het ís complex”, corrigeert en benadrukt Verschuure. De D66-er is in de Domstad wethouder voor ruimtelijke ontwikkeling, economische zaken en circulaire economie. “De Ruimtelijke Strategie 2030, die er lag, paste niet meer bij de uitdagingen en de ambities. We wilden hem verlengen, verbreden – dus met niet alleen meer de focus op prioritaire gebieden, maar voor heel de stad – én verdiepen. Een ouderwetse ruimtelijke visie gebaseerd op hoofdfuncties als wonen, werken, verkeer is niet meer van deze tijd. Als je kwalitatief wilt groeien, moet het meteen goed zijn en moet je groen en blauw mee ontwikkelen. Welke ruimtelijke opgaven heb je dan, meewegend dat je principes hanteert als geen dak onbenut, zoveel mogelijk dubbel ruimtegebruik, groen, natuurinclusief, circulair tenzij? Meervoudig ruimtegebruik, waarachtig integrale stedenbouw. Ik vind het gedurfd, tegelijkertijd een hele verstandige manier om met stadsontwikkeling om te gaan.”

‘We willen ook een gezonde en leefbare stad zijn’

“Tijdens een werkbezoek aan Oslo en het getransformeerde havengebied daar met Bjørvika Barcode van Winy Maas kwamen we op de metafoor van een barcode. De stad als veelkleurig en samenhangend geheel. Wat wij met Utrecht gaan doen is niets anders dan een nieuwe standaard vaststellen voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Het concept van de tienminutenstad vraagt voor iedereen om stedelijke voorzieningen ‘om de hoek’. Niet alles is meer alleen op de binnenstad gericht. Daar ga je af en toe heen, maar je gaat in de omgeving naar je werk, de winkels, de bioscoop, de sportclub en naar het restaurant en het terras. Om dat te realiseren voor de toekomstige én de huidige inwoners van de stad, zie ik als de grote uitdaging.”

“We denken een groot deel van de barcode in het binnenstedelijk gebied te kunnen invullen.”

Wonen én werken

De woningbouw er uitspringen; 60-70.000 woningen erbij in de stad; hoe hard is de plancapaciteit daarvoor en blijft er nog wel ruimte voor werken? 

“Die plancapaciteit is hard. Er zit al aardig wat in het planproces. De grootste woningbouwlocaties liggen langs de Merwedekanaalzone, de A12 zone en bij het nieuw te ontwikkelen ov-knoop rond station Lunetten-Koningsweg. Daarnaast hebben we kleinere locaties als Groenewoud (aan de overkant van het Amsterdam-Rijnkanaal naast de kantorenlocatie Papendorp, red) en Leeuwesteyn en de laatste fasen van Leidsche Rijn Centrum, Utrecht Science Park en Rijnsweerd. Dan komen we al op 40-45.000 nieuwe woningen. Verder hebben we nog plekken die we kunnen invullen in de bestaande stad.

Het zwaartepunt van de nieuwe verstedelijking zit aan de zuid- en westkant van de stad. Dat kan niet anders omdat we aan de oost- en noordkant van de stad te maken hebben met kwetsbare, beschermde natuur en het erfgoed met Unesco-status van de Hollandse Waterlinie.”

Ik mis de noordwestpunt, industriegebied Lage Weide, waarvan het deel het dichtst tegen de stad aan allesbehalve een aantrekkelijk vestigingsmilieu voor bedrijven is. 

“Het Vierde Kwadrant van Leidsche Rijn Centrum noemen we de zuidelijke punt van dat bedrijvengebied. Daar willen we primair ruimte houden voor werken en kantoren. Vergis je niet. We rekenen op 70.000 extra arbeidsplaatsen in en rond de stad. Lage Weide is vanwege de ontsluiting aan de A2 en nabijheid van de stad een zeer gewilde locatie voor bedrijven. We hebben ook te maken met de milieucontouren van bedrijven die iets verder weg zitten. Je kunt Lage Weide helemaal transformeren naar woongebied en verder verdichten, zeker. Maar we hebben daar alleen al 20.000 arbeidsplaatsen, veelal op mbo-niveau. Die hebben we als stad nodig. Als die bedrijvigheid hier verdwijnt, zijn we die als stad ook echt kwijt. Bovendien ben ik er als wethouder voor circulaire economie van overtuigd dat we daarvoor ruimte moeten reserveren. Er zitten daar forse bedrijven die grondstoffen recyclen. Daar gaan we niet aankomen. Je ziet dat overal in de regio bedrijventerreinen worden getransformeerd tot woongebieden. Daarom moeten we met Lage Weide heel zuinig omgaan.”

De verschillende opgaven voor de stad Utrecht zoals beschreven de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU2040) zijn indrukwekkend en ambitieus. Om aan de burgers te laten zien dat leven in de stad niet alleen gaat over wonen, hanteren beleidsmakers en het stadsbestuur de metafoor van de barcode. Immers in de stad moet je ook kunnen winkelen, sporten, genieten van natuur, naar het theater kunnen gaan, aangesloten zijn op elektriciteit en internet, en je kunnen verplaatsen. Voor al die zaken is ruimte nodig. Een stukje fietspad, voetpad, weg, park, sportveld, winkel, kabel, school, theater enzovoort. Als je al die stukjes naast elkaar zou zetten, lijkt het net een barcode.

Schaalsprong

Er staan nog veel bedrijven in de gebieden die u noemt. Die moeten worden uitgekocht. Hoe denkt u dat in 10-20 jaar voor elkaar te krijgen?

“We hebben zelf al grond in bezit op een aantal strategische locaties, en met de andere grondeigenaren, waaronder de ontwikkelaars, werken we samen aan de plannen. En we kiezen niet uitsluitend voor woningbouw. Ons uitgangspunt is: voor elke extra inwoner één extra baan. Dat betekent dat we niet mee inzetten op het transformeren van kantoren naar woningen. Dat hoeft ook niet. We mogen ons gelukkig prijzen met heel weinig kantorenleegstand. We hebben van de provincie toestemming gekregen om te kunnen schuiven. Om op de ene plek in de Merwedekanaalzone ruimte voor wonen te krijgen, mogen we op andere plekken uitbreiden. Bovendien denken we voor werklocaties het ruimtegebruik te kunnen intensiveren. In het coronapakket hebben we geld vrijgemaakt om mee te investeren in wat de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht gaat doen aan intensiever ruimtegebruik.”

‘De infrastructuur van een kleine provinciestad past ons niet meer’

Om de stedelijke verdichting mogelijk te maken is een schaalsprong in het Utrechtse ov-netwerk nodig. Daarvoor klop je aan bij het Rijk. Maar met grootschalige ingrepen in de infrastructuur zijn we zo twintig jaar verder. Hoe realistisch is het tijdpad voor de woningbouw tot 2030 en 2040 dan nog?

“We hebben nu al een acuut mobiliteitsprobleem in deze stad. Op gewone dagen, vóór de coronacrisis, staat het in de spits aan alle kanten vast. We zijn fietsstad nummer 1 in Nederland en Europa, maar kampen ook als eerste met fietsfiles. Vooral bij het station zit de afwikkeling van ov-passagiers en fietsers aan z’n taks. Daarom is de ov-schaalsprong nodig. Daar speelt de opwaardering van station Utrecht Lunetten tot dubbelstation Lunetten-Koningweg met intercity-status een cruciale rol bij. Daarmee halen we een deel van de druk weg op Utrecht Centraal Station. NS is er gematigd positief over, en voor ons biedt het de kans om rond die ov-knoop te verstedelijken. De hele taartpunt daar is gemeentegrond.

Visiekaart Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040

Voor de transformatie en verdichting in de autoluwe Merwedekanaalzone hebben we een extra lightrailverbinding nodig naar kantorenlocatie Westraven met Rijkswaterstaat: de Merwedelijn. Die verbinden we door een tweede nieuw aan te leggen traject, de Waterlinielijn, via knooppunt Lunetten-Koningsweg met de tramlijn naar Utrecht Science Park. Zo maken we de ov-ring aan de zuidkant compleet.  

De financiële paragraaf bij de visie bedraagt zo’n 7,1 miljard euro, waarvoor we een deel een rijksbijdrage vragen uit het Groeifonds. Gaan we later Rijnenburg ontwikkelen, dan is er nog meer nodig. We hebben de infrastructuur van een kleine provinciestad, die ons niet meer past. Rotterdam kreeg een metro toen ze 400.000 inwoners hadden. Het wordt tijd dat wij een vergelijkbaar mobiliteitsnetwerk gaan krijgen.”

Stad voor iedereen

De druk op de stad en met name de Utrechtse woningmarkt is enorm. Voor velen is wonen in de stad al onbetaalbaar. En toch willen jullie een inclusieve stad zijn. Heb je dan ruimtelijk gezien geen ‘ventiel’ nodig, zoals Rijnenburg, waar je betaalbare woningen kunt realiseren?

“We willen inderdaad graag die inclusieve stad zijn waar in iedereen, met welke portemonnee dan ook terecht zou moeten kunnen. Uit onderzoek blijkt steeds weer dat Utrecht de meest aantrekkelijke Nederlandse stad is om te wonen. Daarmee staat de betaalbaarheid per definitie onder druk. Maar in verhouding met de andere G4-steden heeft Utrecht nog veel grondgebonden woningen. Er is dus ruimte voor en zeker vraag naar kleinere woningen in gestapelde vorm. Naast starters en studenten denken we daarbij aan senioren, die graag in de stad willen blijven wonen, een groot huis hebben en best met een appartement genoegen willen nemen. Als ze maar dicht bij de cultuur en de horeca zitten, en lekker kunnen wandelen in hun buurt. Dus gaan we voor die doelgroep compactere, maar wel luxe appartementen bouwen. Juist daarmee kunnen we de doorstroming stimuleren. We vergeten ook zeker de grondgebonden woningen voor gezinnen niet. Onze Woonvisie gaat uit van de verhouding 35 procent sociaal, 25 procent middensegment en 40 procent vrije sector. Daar houden we aan vast. Om de betaalbare koop te faciliteren zijn we bezig met scherpere regelgeving als zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding. Het allerbelangrijkste instrument om de prijzen op den duur te drukken is bijbouwen.

Ik ben niet principieel tegen Rijnenburg of andere geschikte locaties buiten de rode contour, maar in onze fasering is het logischer om ons eerst op de bestaande stad te richten.”

Participeren met een eigen agenda

Door Bas van Horn, adviseur fysieke leefruimte en publicist

Het worstcasescenario was een zonnig Pasen met hoge temperaturen. Alle ogen zouden zich richten op de drukte in Scheveningen en de overlast op en rond de paar honderd meter boulevard voor het Kurhaus. Hier botst het belang van horeca en middenstand al jaren op dat van de bewoners die best wat kunnen hebben, maar geen excessen accepteren. De media lagen traditiegetrouw vanaf begin maart in de bosjes om verslag te doen van mogelijke incidenten en om vervolgens een quote te halen bij een verontwaardigde bewoner.

Dit jaar zou het anders gaan, hoewel niemand een rimpelloos badseizoen had beloofd. Er was een Actieplan Scheveningen gemaakt waarin gemeente, politie en handhaving eendrachtig samenwerkten. Een plan waarin foutparkeerders werden weggesleept, staatracers aangepakt en intimidatie van vrouwen bekeurd. Primeur: ‘natte BOA’s’ gingen optreden tegen zeekiezende luchtbedkapiteins.

Het was een plan dat gepaard ging met participatie van ondernemers en bewoners. En toch stonden een paar van die bewoners bij het eerste vermoeden van voorjaar alweer in de krant met hun kant van het verhaal. Heel teleurstellend voor de participatiebegeleiders die nu juist gehoopt hadden ‘samen op te kunnen trekken.’ Het scheelde niet veel of uit frustratie was de bewoners gevraagd terughoudend te zijn in de pers, maar gelukkig kwam het zover niet. Zo gaat het dus vaker en zeker niet alleen in Scheveningen.

Een paar jaar geleden schreef ik samen met de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het essay Participatie met hindernissen. Hierin staat dit fenomeen beschreven van participanten met een eigen agenda.

‘Burgers participeren niet om het probleem van de overheid te helpen oplossen’

Bij de gesprekken over de toekomst van de luchtvaart werd bijvoorbeeld duidelijk dat deelnemers soms niet wilden ingaan op en ook niet wilden kiezen bij stellingen of dilemma’s die vanuit de participatiebegeleiding waren neergelegd. Uit angst dat dit later in het politieke debat door het ministerie zou worden uitgelegd als acceptatie van de gekozen kaders en daarmee tegen hen gebruikt zou kunnen worden.

Voor sommige cynische bestuurders is participatie misschien niet meer dan een vinkje dat gezet moet worden, de meeste participatiebegeleiders proberen de omgeving oprecht en transparant ‘mee te nemen’ in besluitvormings- en uitvoeringsprocessen. Tegelijkertijd accepteren zij als loyale ambtenaren of inhuurkrachten de vooraf vastgestelde kaders van de opgaven. En daarin verschillen ze van sommige participanten.

Die participeren om het eigen belang naar voren te brengen. Niet om de dilemma’s van de overheid te helpen oplossen. Voor deze participanten is het participatietraject slechts één van de arena’s waarin hun belang verdedigd kan worden. Als de media het interessant vinden om het verhaal van de gekwelde inwoners van een badplaats voor het voetlicht te brengen, dan zullen ze dat verhaal doen. Dat is niet wat de overheid met participatie beoogt, maar het is wel een legitieme keuze.

Gelukkig werd het geen Pasen van zon en verhitte gemoederen. Het was guur en stil op de boulevard. Het ging zelfs nog sneeuwen. Ik ben benieuwd naar het weer in de meivakantie en de journalistieke verslagen van de eerste warme stranddagen.

Burgerforum klimaat als satéprikker

Door Agnes Franzenstrategisch adviseur bij de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) en TU Delft

Een actueel maatschappelijk onderwerp is de veranderende verhouding tussen overheid en burgers. Lokaal zien we dit al langer, maar ook nationaal groeit de aandacht hier nu voor. Zo diende Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA) eind 2020 een motie in met de vraag hoe burgers bij het klimaatbeleid en de uitvoering hiervan kunnen worden betrokken. Hierop heeft het kabinet een onafhankelijke adviescommissie, onder leiding van voormalig ombudsman Alex Brenninkmeijer, gevraagd hier onderzoek naar te doen en advies te geven. Een belangrijke uitkomst is het voorstel van een burgerforum om onze democratie te versterken. Een representatieve groep burgers die meningen uitwisselt en beleid bedenkt of adviseert over het klimaatvraagstuk.

Een aanpak over algemene belangen die we steeds vaker zien. Zo ontstond in België na een politieke aardverschuiving in de federale verkiezingen in 2010 het burgerinitiatief G1000 als antwoord op de impasse waarin de politiek belandde. Het eerste overleg van gewone burgers over voor hun relevante politieke thema’s vond plaats op 11 november 2011. Met als doel ‘verse zuurstof’ te leveren voor de politieke impasse. Hiermee wordt een democratie bevorderd waarin burgers een beleidsbepalende invloed hebben op het bestuur en gelijkheid.

‘Een democratie waarin burgers een beleidsbepalende invloed hebben op het bestuur en gelijkheid’

Een ander recent voorbeeld is het initiatief in 2019 van de Franse president Macron. Hier zijn 150 burgers ingeloot om een antwoord te bedenken op de klimaatcrisis. Voor deze aanpak is mede gekozen naar aanleiding van protest van de Gele Hesjesbeweging in 2018 tegen het verhogen van de accijnzen op diesel en benzine en het onder druk staan van voldoende inkomen voor levensonderhoud. Later kwam er ook protest tegen de hoge belastingen en het bredere beleid van de regering Macron. In deze periode raakten meer dan 2.500 betogers en voorbijgangers gewond, waarop Amnesty vroeg om een onderzoek naar politiegeweld. Niet iets om na te streven, denkend aan recente protesten in Nederland van boeren tegen de stikstofaanpak, van bezorgde burgers tegen datacentra of windmolens zoals recent nog op IJburg. Het advies voor een Burgerforum Klimaat komt op het juiste moment.

De klimaatopgave raakt aan verschillende andere grote ruimtelijke opgaven. Hoe kan het Rijk dit naast het betrekken van burgers het beste oppakken? In een recent opiniestuk op Gebiedsontwikkeling.nu stelt Geurt van Randeraat (directeur SITE) onder meer dat de NOVI acht zogenaamde NOVI-gebieden (drie definitief door de minister benoemd) een onduidelijk karakter hebben. Het zouden ‘belangrijke gebieden’ zijn, maar bij lang niet alle locaties speelt de meervoudige problematiek. Hij vraagt zich af waarom het Rijk niet teruggrijpt naar de uitvoeringskracht en helderheid van de Sleutelprojecten uit de Vierde Nota over de ruimtelijke ordening. ‘De koppeling van de systematiek van de Sleutelprojecten aan integrale gebiedsopgaven als game changer. Met Rijksregie om te komen tot een integraal ruimtelijk en programmatisch perspectief voor meerdere opgaven en een integrale zak geld’.

Een pleidooi dat naadloos aansluit bij het initiatief van de NOVI-alliantie, een brede coalitie van NEPROM, middelgrote gemeenten (G40), VNO-NCW, Staatbosbeheer, de openbaarvervoerwereld en de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) om samen met bestuurders in vijf regio’s te werken aan integrale regionale investeringsagenda’s (RIA’s). Dit voorkomen van een sectorale aanpak geldt net zo goed voor het Burgerforum Klimaat. Het zou zich moeten richten op het aandragen van dwarsverband oplossingen. Niet alleen ruimtelijk maar ook vanuit sociaalperspectief. Hierbij kunnen we leren van het initiatief van Macron. Hij stelde voor het burgerdebat de vraag: “Hoe kunnen we op sociaal rechtvaardige wijze tot 2030 de uitstoot van broeikasgassen met minstens 40 procent verminderen (vergeleken met 1990)?”

‘Het advies voor een Burgerforum Klimaat komt op het juiste moment’

Ook in Nederland speelt immers de vraag naar sociale rechtvaardigheid. Een belangrijk weten hierbij is dat we als land steeds rijker zijn geworden sinds het eind van de vorige eeuw, maar dat 50 procent van de inwoners deze groei niet terugziet in hun portemonnee. Sinds begin jaren ’90 is Nederland rijker, maar de inkomensongelijkheid is fors toegenomen. Zo krijgt sinds eind vorige eeuw de bovenste 10 procent inwoners een steeds groter deel van wat we met zijn alle verdienen en de arme 50 procent een steeds kleiner deel (BNNVARA aflevering over Scheefgroei in de polder). Dit heeft naast het veel gehoorde, vinden van een betaalbare woning ook effect op de mogelijkheden van een groot aantal burgers om financieel bij te dragen aan de klimaatopgave.

Hoe verder? Het betrekken van burgers bij ruimtelijke vraagstukken is niet nieuw en er zijn al vele (digitale-) vormen op wijkniveau. De vraag vandaag is hoe we burgers een bijdrage kunnen laten geven aan een integrale aanpak van de grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Laat het Burgerforum Klimaat als verbindende satéprikker bijdragen aan het debat en fysieke integrale oplossingen met aandacht voor sociale rechtvaardigheid. Een aanpak die past bij de veel gehoorde oproep aan de nieuwe regering om niet met een dichtgetimmerd regeerakkoord te komen, maar ruimte voor debat te geven aan de Tweede Kamer en in de samenleving. Dit om te werken aan een breed draagvlak voor de aanpak van de klimaatopgave en het slim en sociaal rechtvaardig koppelen van investeringen voor de complexe deels botsende opgaven waar we in ons kleine kikkerlandje voor staan.

Om verder te lezen:
https://www.rijksoverheid.nl/doe-mee/lopende-projecten/betrokken-bij-klimaat
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/18/klein-frankrijk-beslist-over-klimaat-a3980670
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/zo-komen-we-tot-een-werkende-aanpak-van-grote-ruimtelijke-opgaven-nederland/
https://www.npostart.nl/scheefgroei-in-de-polder/11-04-2021/BV_101405244

Gemeente Dordrecht
Regelanalist Omgevingsloket

Dordrecht, 36 uur per week

Via het Omgevingsloket kunnen particulieren en bedrijven in Dordrecht straks een vergunning aanvragen of een melding doen. Bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel, een nieuw bedrijfspand of het kappen van een boom. De gemeente Dordrecht wil deze regels sterk vereenvoudigen en heeft de ambitie om in 80% van de gevallen direct via het omgevingsloket een antwoord te geven.

Als regelanalist ga jij ons helpen om die ambitie tot uitvoering te brengen en word je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van het Omgevingsloket voor de gemeente Dordrecht.
Kortom, jij draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het omgevingsplan door middel van jouw digitale blik.

Wat ga je doen?
Als lid van het team planjuristen werk je mee aan de ambities van Dordrecht. Dit doe je samen met collega’s van stedenbouw, milieu, gebiedsmanagers, projectmanagers, de omgevingsdienst en andere gemeenten in de regio. Ook heb je veel contact met Vergunningverlening, toezicht & handhaving en de Dienstverlening van Dordrecht.

Een paar van jouw taken:

 • Je vertaalt met behulp van de software de juridische regels in voor iedereen begrijpelijke vragenbomen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de publicatie van de regels in het omgevingsloket.
 • Je analyseert gebruikersvragen over het Omgevingsloket in relatie tot de regelgeving en vragen die bewoners en bedrijven stellen aan de gemeente.
 • Je publiceert veel gestelde vragen en antwoorden (FAQ’s) op de website en stelt rapportages op over het gebruik van het Omgevingsloket.
 • Je stemt af met het klantencontactcentrum over juiste formuleringen en toelichtingen in het loket.
 • Je stemt af met de collega’s van vergunningverlening, toezicht en handhaving over de juiste informatie in het omgevingsloket.


Wat neem je mee?
Wij worden blij als je over het volgende beschikt:

 • Je hebt een hbo- of academische opleiding afgerond (juridische of planologische), hoe analytischer hoe beter.
 • Je bent bovengemiddeld vaardig met softwareprogramma’s.
 • Je weet data in een bredere context te plaatsen en bent scherp op datakwaliteit.
 • Je mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden zijn sterk ontwikkeld.


Je hebt gevoel voor onze organisatie. Om optimaal samen te werken binnen en buiten onze organisatie ben je proactief, je zoekt collega’s op en deelt ook ongevraagd informatie en bevindingen. Je kunt goed luisteren en doorvragen om tot de kern van zaken te komen. Je bent kritisch op kwaliteit, maar balanceert dit met genoeg pragmatisme en creativiteit om voortgang te boeken. Gevoel voor organisatie, besluitvorming en humor komen daarbij goed van pas.

Waar kom je te werken?
De gemeente Dordrecht is een opgave-gestuurde organisatie. Op dit moment zijn negen opgaven geformuleerd, waar vanuit acht verschillende clusters aan wordt gewerkt. De organisatie heeft zich ten doel gesteld om meer van buiten naar binnen te werken, zich flexibeler te organiseren, meer gericht te zijn op het bereiken van maatschappelijke effecten die het verschil maken en vraagstukken integraler aan te pakken.

Het cluster Ruimtelijke Kwaliteit is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de ruimtelijke ordening en openbare ruimte van Dordrecht. Dit doet zij door het organiseren en maken van beleid, programmering, ontwerp, beheer en uitvoering. Op tactisch en operationeel niveau en op strategisch niveau als het gaat om het plan juridische- en erfgoedinstrumentarium.
Het cluster adviseert en draagt vanuit kennis en vakmanschap bij aan strategische vraagstukken en opgaven van de stad.

Over het geheel vervult het cluster de opdrachtgeversrol op reguliere ontwikkeling en het beheer. Bij specialistische vakdisciplines zorgt de cluster ook voor de uitvoering van de werkzaamheden.
Ruimtelijke Kwaliteit bestaat uit acht teams. Eén van die teams is de vakgroep Juridisch-planologische zaken waar jij lid van wordt. De vakgroep bestaat momenteel uit 5 planjuristen die jouw toekomstige collega’s worden. Daarbij werk je actief samen met de regelanalist die in de regio Drechtsteden aan de slag gaat voor de omliggende gemeenten.

Wat bieden we jou?
Een functie waarbij je niet alleen kunt laten zien hoe goed je de weg weet in moderne applicaties, maar jou ook de kans geeft om je kennis, sociale vaardigheden en energie in te zetten voor dat belangrijke doel: complexe juridische taal vertalen naar de praktijk en hiermee het Omgevingsloket voor de gemeente Dordrecht op de kaart zetten. Ruimte voor al jouw competenties dus!

Daarnaast bieden wij:

 • Een salaris van maximaal € 4.494,- bruto per maand (schaal 10, cao gemeenten) op basis van een 36-urige werkweek.
 • Een functie voor 36 uur, deeltijd is bespreekbaar.
 • Een contract voor één jaar, dat bij goed functioneren wordt omgezet naar een vast dienstverband.
 • Een Individueel Keuze Budget – bundeling van het vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof – van 17,05% van je bruto jaarsalaris waarin je keuzes kunt maken die passen bij jouw persoonlijke wensen en doelen.
 • Pensioenopbouw bij het ABP.
 • De keuze om deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering.
 • Een organisatie met veel ruimte voor ontwikkeling en beschikbaarheid over een bibliotheek met veel trainingen.

Solliciteren of meer weten?
Fijn dat je de tijd hebt genomen om deze vacaturetekst helemaal te lezen. Dat betekent misschien wel dat je wilt solliciteren. Wil je meer weten over de functie of heb je vragen? Schroom niet om contact op te nemen met Jan Booij (Clustermanager Ruimtelijke Kwaliteit) via 06 20675249. Kijk ook op cms.dordrecht.nl voor meer informatie.

Wil je solliciteren? Daar zijn we blij mee! Vul het sollicitatieformulier in en solliciteer met een motivatiebrief en recent cv. Dit kan tot 5 mei a.s.

Verwachten wij dat we een goede match kunnen zijn, dan nodigen we jou uit voor een gesprek. Wij zien je sollicitatie met interesse tegemoet!

Goed om te weten: Integriteit vinden we belangrijk. We vragen je daarom voor jouw start bij de gemeente Dordrecht een VOG aan te leveren.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.

Gemeente Oss
Strateeg/Beleidsadviseur grondzaken en vastgoed

36 uur per week

Wij zijn op zoek naar een gedreven collega die samen met ons de schouders wil zetten onder de grootse ambities op het gebied van bouwen in de gemeente Oss: 8000 nieuwe woningen, 50-70 hectare bedrijventerreinen, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk vastgoed, recreatie en toerisme. Ben jij een échte vastgoedstrateeg die mede verantwoordelijk is voor het versnellen van deze bouwplannen in ons grote en mooie gebied? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen:
De gemeente Oss heeft voor de komende jaren een grote woningbouwopgave. Om deze opgave een extra impuls te geven zijn wij binnen de afdeling Vastgoed op zoek naar een enthousiaste strateeg/beleidsadviseur die (complexe) vastgoedvraagstukken voortvarend weet op te pakken en af te ronden. Ook het opstellen van beleid, het Meerjaren Programma Grondbedrijf en Maatschappelijk Vastgoed en de daarbij behorende instrumenten ten behoeve van onze ruimtelijke ambities behoren tot je takenpakket. Je gaat de grondverwervingen coördineren. Tot slot draag je het beleid uit en ben je de specialist op het gebied van grondzaken en maatschappelijk vastgoed voor de rest van de organisatie en ben je dé strategisch adviseur voor portefeuillehouder en bestuur.

 • Je hebt inzicht in complexe maatschappelijke vraagstukken en beleidseffecten.
 • Je bent uitstekend in staat om zelfstandig de belangen van de gemeente te behartigen, onder meer in onderhandelings- en verwervingstrajecten rondom vastgoedtransacties.
 • In samenwerking met de planeconomen ben je op strategisch (langetermijnperspectief) niveau verantwoordelijk voor het grondbeleid en actualiseer je het beleid met betrekking tot verwerving, grondexploitaties en kostenverhaal.
 • In samenwerking met de accountmanagers maatschappelijk vastgoed ben je op strategisch (langetermijnperspectief) niveau verantwoordelijk voor de vastgoedportefeuille.
 • Je bent verantwoordelijk voor het verwervings- en uitgiftebeleid.
 • Je hebt gedegen financiële kennis over onder andere het voeren van grondexploitaties.
 • Je bent vraagbaak en sparringpartner voor onze vastgoedjuristen, programmamanagers, projectleiders, accountmanagers en planeconomen.
 • Je participeert in projectgroepen op het gebied van (maatschappelijk) vastgoed, gebiedsontwikkelingen en bedrijventerreinen.
 • Je maakt deel uit van het strategische beleidsoverleg van de opgave ruimte en economie.
 • Je zorgt op jouw vakgebied voor regionale afstemming met buurgemeenten, corporaties en Provincies en participeert in deze netwerken.

Wat bieden wij jou?
Een uitdagende functie in een gedreven en enthousiast team van collega’s binnen een prachtige, open en flexibele werkomgeving. Je kunt rekenen op een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket, enthousiaste collega’s met gevoel voor humor en een flexplek in ons prachtige kantoor. Wij investeren in de vitaliteit van onze medewerkers met volop ruimte voor eigen initiatief, het ontwikkelen van talenten en een optimale balans in werk en privé.  Met de iPhone en laptop die je ter beschikking wordt gesteld kan je flexibel werken op de tijd en plek die het best aansluiten bij jouw werkzaamheden.

Je kunt rekenen op een mooi salaris van maximaal € 5.169,- bruto per maand (cao Gemeente schaal 11) op basis van een 36-urige werkweek. Dit wordt aangevuld met een Individueel Keuzebudget van 17,05% wat je maandelijks opbouwt. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je het budget besteedt. De mogelijkheid bestaat om te werken met een arbeidsmarkttoelage.

De gemeente kent flexibele werktijden, betaald ouderschapsverlof, aan- en verkoop van verlofuren en opbouw van een goed pensioen. Daarnaast kun je gebruik maken van onze eigen Oss-academie (Leerplein) waardoor je volop in ontwikkeling blijft.

In eerste instantie is er sprake van een tijdelijke dienstverband voor de duur van één jaar.

Wie is onze ideale kandidaat?
Gemeente Oss stelt de samenleving centraal. Dat betekent dat we onze inwoners stimuleren zoveel mogelijk zelf te doen, zelf (mede)verantwoordelijk te zijn. We nodigen mensen actief uit om zoveel mogelijk zelf te doen en daar waar dit moeilijk gaat ondersteunen we. De rol van strateeg/beleidsadviseur is de vertaling van deze ambitie naar de praktijk. Wij zijn op zoek naar een bevlogen professional wiens hart sneller gaat kloppen van alles wat er op Grondzaken en Maatschappelijk Vastgoed gebeurt. Zie jij uitdaging en kansen in de omgeving binnen onze regio en ben jij in staat buiten de gebaande paden te denken? Voor deze verantwoordelijke functie zoeken wij een nieuwe collega die het bestuur mee kan nemen in zijn of haar visie op het gebied van vastgoed. Ben jij die enthousiasteling die samen met collega’s en externen op een professionele maar bovenal creatieve wijze aan Oss wil bouwen?

 • Wo-werk- en -denkniveau.
 • Een relevante opleiding (bijvoorbeeld in planeconomie, MRE, rentmeester NVR of privaatrecht).
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring.
 • Ervaring met verwervingstrajecten.
 • Uitstekende onderhandelingsvaardigheden.
 • Politiek- en omgevingssensitief en aantoonbare en relevante ervaring in het werken in het complexe krachtenveld tussen bestuur en ambtelijke organisatie.
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden, zowel in woord als geschrift.
 • Denkt en werkt teamoverstijgend.
 • Zowel intern als extern gericht op samenwerken, waarbij je mensen weet te inspireren en te overtuigen van jouw en de gemeentelijke visie.
 • Iemand die graag een wezenlijke bijdrage levert aan Oss en daarbij het verschil wil maken.

Wil je meer informatie?
Voor eventuele vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Sandra Hofman, teamleider Team Vastgoedmanagement. Zij is bereikbaar op het telefoonnummer: 14 0412. Of kijk voor meer informatie over de organisatie op www.werkenbijoss.nl.

Ligt hier voor jou een uitdaging?
Reageer dan uiterlijk zondag 9 mei 2021 via het sollicitatieformulier.

De gesprekken vinden plaats op maandag 17 mei 2021.

De werving voor deze functie is tegelijk in en extern, waarbij geschikte interne kandidaten voorrang hebben.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Provincie Limburg
Planoloog (0,8 fte)

Als planoloog krijg je de verantwoordelijkheid over een of meer Limburgse gemeentes. Daarnaast neem je vanuit een ruimtelijke advies rol deel aan integrale projecten met betrekking tot gebiedsvisies waarbij je samenwerkt met collega’s van verschillende clusters binnen onze organisatie. In beide rollen adviseer je integraal over ruimtelijke plannen en werk je nauw samen met externe partijen zoals gemeentes, maatschappelijke organisaties en marktpartijen gericht op industrie, wonen, landbouw, vrije tijd, etc..

In deze functie ben je onderdeel van het cluster Ruimte
Dit cluster bestaat uit 40 collega’s die zich vanuit vijf teams inzetten om de fysieke leefomgeving van de Limburgse burgers te verbeteren. Ruimte doet dit in nauwe samenwerking met externe partners, zoals gemeenten, door verschillende disciplines te verbinden en met een scherp oog voor actuele ontwikkelingen.

Binnen deze samenwerking vraagt het cluster Ruimte nadrukkelijk aandacht voor ruimtelijke kwaliteit als evenwicht van gebruikswaarden, toekomstwaarden en belevingswaarden. Ruimte heeft verstand van Omgevingsvisies en -plannen op diverse schaalniveaus, inclusief de ondergrond, en de daarbij behorende procedures. Ook op dit gebied werkt het cluster nauw samen met gemeenten.

Ruimte kan hierbij verschillende rollen vervullen zoals die van (tijdelijk) trekker, duwer, partner of toetser.

Dit doet een planoloog bij het cluster Ruimte:
Je bent vanaf de beginfase betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe gemeentelijke plannen en initiatieven met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Hierin is het jouw rol om de provinciale belangen te borgen altijd in dialoog met partners, indien noodzakelijk met inzet van publiekrechtelijke middelen. Hiervoor zoek je actief contact met de betrokken actoren buiten en binnen onze eigen organisatie.

Om aan je functie op de juiste manier invulling te geven heb je affiniteit met ruimtelijke kwaliteit en omgevingsvisies en kennis op het gebied van ruimtelijke ordening (verkregen middels een opleiding of relevante werkervaring). Daarnaast onderhoud je graag je interne en externe netwerk, waardoor je goed zicht hebt op relevante ontwikkelingen, kansen en bedreigingen.

Natuurlijk sta je er niet alleen voor. Je bent lid van het gebiedsteam Noord-/Midden-Limburg dat bestaat uit zes collega’s. Beide gebiedsteam (Noord-/Midden-Limburg en Zuid-Limburg)beschikken over een senior waarmee je te allen tijden kunt sparren. Daarnaast heb je samen met de collega-planologen uit beide teams een tweewekelijks overleg waarin jullie casussen met elkaar bespreken.

Deze functie vraagt om de juiste communicatieve vaardigheden en een professionele, klantgerichte houding. Anderzijds vraagt deze om een goede balans tussen standvastigheid, zelfvertrouwen, transparantie, bestuurlijke sensitiviteit en flexibiliteit om de kwaliteit van de ruimtelijke afweging boven tafel te houden, zeker bij nadrukkelijk tegengestelde belangen.

Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders
Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie. Dit doe je in een omgeving waarin je je met een schat aan cultureel erfgoed en toeristische trekpleister vrijwel op vakantie waant. Noord-Limburg heeft het natuurrijke Land van Peel en Maas en de vennen en stuifduinen in de Maasduinen. Midden-Limburg heeft het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland, de Maasplassen. En in Zuid-Limburg is er het groene Heuvelland.

De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

Wij vragen:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Aantoonbare kennis en/of ervaring met planologie;
 • Juridische kennis van planologische procedures;
 • Strategisch / tactisch inzicht ten aanzien van de doorwerking van plannen en projecten;
 • Brede maatschappelijke kennis, met name van de fysieke leefomgeving;
 • Ervaring met projectmatig werken;
 • Affiniteit met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Goede communicatieve en adviesvaardigheden.

Wij bieden jou:

 • Een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal € 3.506,28 en maximaal € 5.008,99 in schaal 11;
 • Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%).
  Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
 • Mogelijkheden om gedeeltelijk flexibel en plaats onafhankelijk te werken;
 • Persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar met voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
 • Pensioensopbouw bij ABP;
 • Een arbeidsovereenkomst voor 0,8 fte.

Solliciteer naar de vacature planoloog
Wij zien jouw sollicitatie graag uiterlijk 25 april 2021 tegemoet. Je kunt deze mailen naar solliciteren@prvlimburg.nl aan het college van Gedeputeerde Staten, Personeel en Organisatie onder vermelding van vacaturenummer 2021RMT01.

Wil je eerst meer weten over de vacature? Neem vrijblijvend contact op met Pascal Wauben, adjunct-clustermanager Ruimte, via telefoonnummer +31 (0)6 46 21 77 85.

Overige informatie
De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

Voor deze functie geldt het risicoprofiel integriteit.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

In de laatste fase van de procedure kan een vertegenwoordiging van het cluster worden ingeschakeld.

Gemeente Zeewolde
Projectleider Gebiedsontwikkeling

36 uur | Zeewolde

Ben jij resultaatgericht, een echte teamplayer en communicatief lenig? Is het voor jou een uitdaging om te werken aan de ontwikkeling van diverse gebieden voor wonen en werken ten behoeve van de lokale samenleving? Zit ontwikkeling, zowel voor jezelf en voor het team waarin je werkt stevig in jouw professioneel DNA? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Werken bij de gemeente Zeewolde wordt gewaardeerd door de medewerkers: in recent onderzoek wordt een 8,5 score behaald, hoger dan gemiddeld in de publieke sector. Een reden te meer om met elkaar in gesprek te gaan.

Hier ga je werken
De samenleving en maatschappij veranderen in rap tempo. Gericht op en zowel samen met onze inwoners, bedrijven, organisaties & instellingen werken wij als professionele medewerkers aan maatschappelijke en bestuurlijke opgaven. In het samenwerkings- verband Meerinzicht werken wij samen met Ermelo en Harderwijk op diverse terreinen.

Samenwerkingen, extern en intern, worden de komende tijd intensiever en complexer. De gemeentelijke organisatie is recent hierop aangepast en ingedeeld naar een zevental teams. De komende jaren zal de organisatie een verdere ontwikkeling doormaken. Onze visie: wij zijn een wendbare en toekomstbestendige organisatie, nader gericht op vijf doelen. Onze missie: Wij doen! Dienstbaar, Oplossingsgericht, Extern georiënteerd en Nabij.

Het team Wonen en Economie draagt zorg voor het realiseren van woningbouw, maatschappelijke voorzieningen, bedrijfsvestigingen, de energietransitie, de grondexploitatie, evenals de strategie ten aanzien van maatschappelijk vastgoed.

Dit ga je doen
Als Projectleider Gebiedsontwikkeling ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van werklocaties, woonlocaties en voor de realisatie van bijzondere voorzieningen. Je levert eveneens een bijdrage aan het realiseren van maatschappelijk vastgoed. In Zeewolde werken wij projectmatig voor dit soort ontwikkelingen. Naast nieuwbouw is eveneens herontwikkeling van locaties toenemend van belang.

Je stuurt op het realiseren van de gewenste resultaten binnen het projectteam. Je weet daarbij partners en collega’s te enthousiasmeren, samenwerking te bevorderen en toont initiatief. Je houdt rekening met de politieke, financiële en maatschappelijke impact die gebiedsontwikkeling met zich meebrengt. Je hebt een grote mate van zelfstandigheid en vrijheid en weet tot een integrale afweging te komen van belangen en ambities. Binnen de budgettaire randvoorwaarden en de vastgestelde inzet van mensen en middelen weet je met creatieve oplossingen de resultaten te behalen. Vanuit die verantwoordelijkheid pak je projecten op, adviseer je het gemeentebestuur en regisseert (burger) participatie en interactie met projectbetrokkenen. Tenslotte lever je een bijdrage in de verdere professionalisering van het vak en de ontwikkeling van het team Wonen en Economie.

Jouw talenten

 • Een afgeronde HBO / WO opleiding met een relevante studierichting, zoals Stedenbouw, Planologie of Bouwkunde.
 • Minimaal 5 jaar ervaring met projectmatig werken binnen het werkterrein van wonen en economie.
 • Verbindend vermogen (intern en extern), resultaatgericht, communicatief lenig met een luisterend oor, stevig organisatievermogen en een teamplayer bij uitstek.
 • In staat om de (gemeentelijke) belangen goed te behartigen met een goede antenne voor politiek bestuurlijke verhoudingen.
 • Professioneel adviseur en onderhandelaar, creatief en innovatief. Flexibel waar het kan en daadkrachtig als het moet.

Dit krijg je van ons
Bij de gemeente Zeewolde werk je aan mooie uitdagende projecten. De gemeente Zeewolde kent een informele en collegiale cultuur. We staan open voor jouw ideeën, de lijnen zijn kort en werken in een enthousiast team geeft een persoonlijk en professioneel stevige basis om een bijdrage te leveren aan de lokale samenleving.

Concreet bieden wij het volgende:

 • De functie is ingedeeld in functieschaal schaal 11 (minimaal 3561,- maximaal € 5.169,- bruto per maand op basis van 36 uur per week).
 • Een Individueel Keuze Budget van 17,05%. Je kunt dit laten uitbetalen, gebruiken voor extra verlof of het inzetten voor opleidingen.
 • Alle ruimte voor een goede balans tussen werk en privé.
 • Veel aandacht en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Laten we kennismaken
Zijn wij op zoek naar jou? Solliciteren kan tot en met 9 mei 2021 via de sollicitatiebutton. De sollicitatiegesprekken staan gepland op dinsdag 25 mei 2021.
 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Maarten de Boer, Teamleider Team Wonen en Economie tel. 036-5229514 of over de sollicitatieprocedure met Joyce Tekke, HR adviseur, 085-1108148.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: projectleider, gebiedsontwikkeling, stedenbouw, planologie, bouwkunde, vacature Zeewolde, gemeente, wonen, economie, fulltime, hbo, wo