Categorie archief: Geen categorie

Groen en gezondheid voorop bij nieuwe woonwijken

Een gezonde leefomgeving creëren is steeds vaker prioriteit voor gebiedsontwikkelaars. Zij spelen in op het overheidsbeleid dat meer vraagt om groene wijken met aandacht voor sociale netwerken en een ander soort mobiliteit. Recente voorbeelden in Utrecht, Leusden en Vlaardingen laten zien dat gebiedsontwikkelaars dat oppakken met toepassing van innovatieve technieken en een grote betrokkenheid, ook… Lees meer »

Perspectief voor ‘afgehaakt’ Nederland

Nederland raakt steeds verder verdeeld in gebieden waar het economisch goed gaat en regio’s die de grootste moeite hebben om nieuwe bedrijven en inwoners aan te trekken. De afgelopen jaren hebben verschillende journalisten en onderzoekers van planbureaus of universiteiten gedetailleerd beschreven hoe globalisering en een neoliberaal overheidsbeleid diepe sporen in de Hollandse klei trokken. Tegenover… Lees meer »

Een mislukt ministerschap

In de grote zaal van chique Sociëteit De Witte aan het Plein in Den Haag verzamelde zich op 7 maart 2018 het woningbouwwereldje. Meer dan honderd wethouders, directeuren van bouw- en ontwikkelingsbedrijven, bestuurders van grote woningcorporaties en adviseurs gaven gevolg aan de uitnodiging van de WoningBouwersNL (toen nog NVB geheten). Naast het onvermijdelijke netwerken, kwamen… Lees meer »

Nog vijf expertadviezen aan Hugo de Jonge, nu voor betere ruimtelijke ordening

Deze week werd Hugo de Jonge beëdigd als minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Wat moet hij doen voor een toekomstbestendige en integrale ruimtelijke inrichting van Nederland? Zef Hemel, Gregor Heemskerk, Cees-Jan Pen, Jos Gadet en Shahid Talib geven ongevraagd advies. Dit artikel verscheen eerder op onze zustersite Stadszaken.nl Zef Hemel, planoloog en auteur van… Lees meer »

Daar is de provincie!

In alle discussies over een minister, een ministerie van Ruimte en een langetermijnvisie op de ruimtelijke inrichting van Nederland hebben we de provincie gemist. Misschien naïef gedacht, omdat provincies zelden de voorpagina van de landelijke krant halen tenzij er politiek gerommel is. Door Mike Duijn (GovernEUR) en Henk Puylaert (H2Ruimte). Beeld Provinciehuis Utrecht door Provincie… Lees meer »

Het goede leven wordt u aangeboden door projectontwikkelaars

Er is een stilzwijgende privatisering van de wijkaanpak en de sociale opgave bezig richting projectontwikkelaars, constateert Frans Soeterbroek. Een zorgwekkende ontwikkeling, betoogt hij, want de ontwikkelaars hebben geen dieper belang in de wijk dan het financiële. ‘Ontwikkelaars krijgen onwaarschijnlijk veel vrijheid en macht zonder die ‘skin in the game’. Hun inzet op sociale vraagstukken wordt… Lees meer »

De energietransitie is een sociale opgave

Positief nieuws over de energietransitie? De uitstoot van broeikasgassen in de industrie ligt bijna weer op het pre-corona niveau. De noodzaak van de energietransitie is daarom dagelijks in het nieuws. De realiteit is namelijk dat ons elektriciteitsnetwerk nog vooral op de fossiele brandstoffen kolen en aardgas draait. En met de stijgende gasprijzen in de afgelopen… Lees meer »

Holwerd aan Zee zet de Friese ‘Wende’ in gang

De dijk doorbreken, een open vaarverbinding met de Waddenzee creëren en die vervolgens economisch én ecologisch benutten. Het project Holwerd aan Zee is nog niet eens gerealiseerd, maar heeft inmiddels al een ‘Wende’ in Noordoost-Friesland in gang gezet. ‘We draaien het fenomeen van krimp om.’ Door Edward Doelman. Dit stuk verscheen eerder in het themanummer… Lees meer »

Een nieuwe hit van ABBA

De overheid is dienstbaar aan de burger, met ruimte voor maatwerk en hardheidsclausules bij knellende regels. Aldus de nieuwe mantra van de politiek. Zoals inmiddels gebruikelijk in de nationale politieke arena heeft overdrijving zich van het thema meester gemaakt. Voorbeeldje. Om aan te tonen dat ook het lokaal bestuur regels vaak hardvochtig toepast, leek een… Lees meer »