Categorie archief: Inhoudsopgaves

ROmagazine nr 1/2 2015

ROm2 – De rol van het ontwerp nieuwe invulling geven – Ruimte en macht, bezien in een veranderende democratie – Vastgoed’ruil’ – ROmmers reageren: Windmolens zijn mooi, voor 70 procent van de bevolking – CA: RO = Ruimtelijk Ondernemen Ruimtelijk bekeken Vermindering onderzoekslasten door fasering Door het ruimtelijke planproces op te splitsen in een globaal… Lees meer »

ROmagazine nr 12 2014

ROm2 – Steunen op kwaliteit en lerend vermogen – De betaalbaarheid van het wonen – Werken aan het watersysteem van de toekomst – Fort Everdingen wordt Fortbrouwerij – ROmmers reageren. Modernisering omgevingsbeleid – Column CA: No time, timescape Debat Ruimtelijke projecten zien als maatschappelijk proces Ga ruimtelijke projecten puur zien als een maatschappelijk proces op… Lees meer »

ROmagazine nr 11 2014 + Special Agenda Stad

ROm2 Provincie Utrecht beperkt aantal kantoorlocaties STRONG, structuurvisie voor de ondergrond, in volgende fase Van Sociale Zaken naar een sociale zaak Column CA: Verstand van leegstand Ruimtelijk bekeken Tegenwind op zee Elk nieuws over windenergie staat garant voor stevige discussie. Maar is de soep zo heet als ie wordt opgediend? De feiten en reacties op… Lees meer »

ROmagazine nr 10 2014

ROm2 Bereikbaarheid in stedelijke regio’s Hergebruik van monumentaal militair erfgoed Column CA: Help de Deltacommissaris verzuipt! Ruimtelijk bekeken Afstemming beleid leefomgeving blijft achter bij verwachtingen Uit de Monitor Infrastructuur en Ruimte 2014 blijkt dat de onderlinge afstemming van infrastructuur, wonen en werken nog te wensen over laat, en ook doelen voor waterkwaliteit en natuur blijven… Lees meer »

ROmagazine nr 9 2014 + Special III

ROm2 – Hoge scores Quality of Living Nederlandse provincies – ROmmers reageren: Beheer als ontdekkingsreis – Column CA: Edele delen Ruimtelijk bekeken Grenzen aan decentralisatie van de ruimtelijke ordening De Rijksoverheid houdt een belangrijke taak als systeemverantwoordelijke voor de RO en als schakel tussen Europese beleidsvorming en uitvoering, blijkt uit een recente PBL-studie. Woningbouw nabij… Lees meer »

ROmagazine nr 6 2014

ROm2 Europeanisering van de ruimte Kracht en kwaliteit met nieuwe verbindingen ROmmers reageren: Uitvoeringsprogramma Natuurvisie Column CA: Het nieuwe vermogen: going dutch Ruimtelijk bekeken Een paradigma voor slimme verstedelijking We hebben daarom nieuwe mondiale netwerken nodig om strategische nieuwe concepten voor de stad te bedenken, en die netwerken ontstaan op dit moment.

ROmagazine nr 4 2014

ROm2 Nieuw milieubeleid Congres Gebiedsontwikkeling Geen rijkssteun voor tekorten grondbeleid Groen licht voor de realisatie van Aqua Dock Vernieuwers: Justine Italianer ROmmers reageren: pick-up points Column CA: Genius foci