Categorie archief: Bouwen & wonen

Flexibel werken is als studeren

Wie regelmatig op de weg zit merkt dat het wegverkeer de laatste weken flink is toegenomen en dat aantal en omvang van de files weer groter worden. Wie bijvoorbeeld regelmatig Eindhoven moet ronden weet dat het verkeer er stuwt, bijna alle momenten van de dag en week. Dat zegt iets over de economische potentie van… Lees meer »

City Deals: ‘Grootschalige impact moet de ambitie zijn’

City Deals zijn netwerkgedreven en thematisch ingestoken en tellen een gelimiteerd aantal deelnemers omdat alleen koplopers meedoen. De zoektocht naar nieuwe, innovatieve oplossingen staat centraal. De vraag is hoe effectief City Deals zijn voor het bereiken van concrete resultaten, maar ook of ze uitmonden in opschaalbare oplossingen en generiek beleid. Door Jan Jager. Dit is… Lees meer »

Inspiratie voor binnendorpse verdichting

Het realiseren van meer woningen binnen de provincie Utrecht is noodzakelijk om aan de toenemende woonvraag te kunnen voldoen. De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) van de Provincie Utrecht ziet dit het liefst binnen de rode contouren van de gebouwde omgeving gebeuren. Naast binnenstedelijk verdichten is ook inbreiding in dorpskernen wenselijk en noodzakelijk om aan de… Lees meer »

Hightech en sociaalruimtelijke segregatie: omarm de economische dynamiek van de stad

In de eerste maanden van de coronacrisis werd de economie van Amsterdam hard geraakt. De werkgelegenheid in de creatieve beroepen en in de commerciële dienstverlening nam sterk af. Door de financiële hulpprogramma’s in Nederland was de situatie veel minder zorgwekkend dan in bijvoorbeeld New York. Maar het was flink schrikken. Dat die banen onder druk… Lees meer »

Slimme stedelijke verdichting bij het spoor

Vanwege de veiligheidsaspecten en de forse bouwkundige kosten is bouwen boven het spoor voorlopig geen optie. Bouwen dicht tegen het spoor aan, binnen de kaders van het huidige wettelijke kader, kan wel en gebeurt al op meerdere plekken. Er zitten nog meer plannen in de pipeline, zoals op de ov-knopen langs de Oude Lijn tussen… Lees meer »

Terwijl professionalisering nodig is, rukken de amateurs op

We zien een groeiend leger zijinstromers, doorgaans vermogende particulieren die zich op het ‘vastgoed’ storten, omdat daar wat valt te verdienen. In de complexere projectontwikkeling, laat staan gebiedsontwikkeling, valt deze categorie door de mand, schrijft Friso de Zeeuw. ‘Deze lastige stoorzenders in de woningbouwplanning bezorgen gemeenten handenvol werk.’ Door Friso de Zeeuw, adviseur gebiedsontwikkeling, emeritus… Lees meer »