Categorie archief: Bouwen & wonen

Inspiratie voor binnendorpse verdichting

Het realiseren van meer woningen binnen de provincie Utrecht is noodzakelijk om aan de toenemende woonvraag te kunnen voldoen. De Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) van de Provincie Utrecht ziet dit het liefst binnen de rode contouren van de gebouwde omgeving gebeuren. Naast binnenstedelijk verdichten is ook inbreiding in dorpskernen wenselijk en noodzakelijk om aan de… Lees meer »

Hightech en sociaalruimtelijke segregatie: omarm de economische dynamiek van de stad

In de eerste maanden van de coronacrisis werd de economie van Amsterdam hard geraakt. De werkgelegenheid in de creatieve beroepen en in de commerciële dienstverlening nam sterk af. Door de financiële hulpprogramma’s in Nederland was de situatie veel minder zorgwekkend dan in bijvoorbeeld New York. Maar het was flink schrikken. Dat die banen onder druk… Lees meer »

Slimme stedelijke verdichting bij het spoor

Vanwege de veiligheidsaspecten en de forse bouwkundige kosten is bouwen boven het spoor voorlopig geen optie. Bouwen dicht tegen het spoor aan, binnen de kaders van het huidige wettelijke kader, kan wel en gebeurt al op meerdere plekken. Er zitten nog meer plannen in de pipeline, zoals op de ov-knopen langs de Oude Lijn tussen… Lees meer »

Terwijl professionalisering nodig is, rukken de amateurs op

We zien een groeiend leger zijinstromers, doorgaans vermogende particulieren die zich op het ‘vastgoed’ storten, omdat daar wat valt te verdienen. In de complexere projectontwikkeling, laat staan gebiedsontwikkeling, valt deze categorie door de mand, schrijft Friso de Zeeuw. ‘Deze lastige stoorzenders in de woningbouwplanning bezorgen gemeenten handenvol werk.’ Door Friso de Zeeuw, adviseur gebiedsontwikkeling, emeritus… Lees meer »

Rijksadviseur: ‘Hebben we wel een miljoen woningen nodig?’

Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving Wouter Veldhuis betwijfelt of er wel één miljoen woningen moeten worden gebouwd en noemt de renovatie-uitdaging van zeven miljoen woningen groter. Hij wijst de constateringen van de bouwlobby dat we een derde deel van de benodigde betaalbare woningen in de groene ruimtes moeten bouwen pertinent af. ‘Eengezinswoningen in het groen,… Lees meer »

Nieuw dorp in de Zuidplaspolder? ‘Niets doen is geen optie’

Met het besluit een Vijfde Dorp in het zogenaamde Middengebied te bouwen, steekt de Gemeente Zuidplas haar nek uit. Sinds de jaren ‘70 van de vorige eeuw is er in Nederland geen zelfstandig dorp van deze omvang meer gerealiseerd. De locatiekeuze in een diepe droogmakerij roept nog de nodige discussie op, maar de betrokken overheden… Lees meer »

Amsterdam is krimpgemeente

Lijnrecht tegenover alle beeldvorming in is Amsterdam een krimpgemeente geworden. De uittocht van gezinnen uit Amsterdam was al langere tijd bezig. Al jaren was de groei van deze gemeente niet meer het gevolg van de aantrekkingskracht van de stad. Reeds geruime tijd vertrekken meer mensen uit de hoofdstad dan er vanuit het land binnenkomen. Ze… Lees meer »