Categorie archief: Milieu

De aarde koel houden

Overtuigingskracht is nodig als we kijken naar de noodzakelijke maatregelen voor de huidige klimaatopgave. Taal, beeld en tijd spelen hierbij een belangrijke rol. De komende eeuwen zal er wereldwijd land onder water verdwijnen. Op de recente wereldwijde klimaattop in Glasgow is voor het eerst benoemd dat fossiele brandstoffen (olie, gas en kolen) de belangrijkste oorzaak… Lees meer »

Slimme stedelijke verdichting bij het spoor

Vanwege de veiligheidsaspecten en de forse bouwkundige kosten is bouwen boven het spoor voorlopig geen optie. Bouwen dicht tegen het spoor aan, binnen de kaders van het huidige wettelijke kader, kan wel en gebeurt al op meerdere plekken. Er zitten nog meer plannen in de pipeline, zoals op de ov-knopen langs de Oude Lijn tussen… Lees meer »

Samen circulair! De gemeente aan zet

Nederland is circulair in 2050, zo luidt de landelijke doelstelling vanuit het Rijk. Decentrale overheden maken zich op voor actie. Malu Hilverink betoogt dat er nog veel te winnen valt en gemeenten steviger in hun circulaire schoenen moeten gaan staan. Door Malu Hilverink, adviseur bij Over Morgen. Onder de titel Nieuwe Energie schrijven consultants van… Lees meer »

De nut en noodzaak van circulaire proeftuinen

We staan voor één van de grootste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Tot 2030 zijn er één miljoen nieuwe, betaalbare woningen nodig. Tegelijkertijd dient de Nederlandse CO2-uitstoot met 49 procent te zijn verminderd ten opzichte van het niveau in 1990. De bouwsector heeft met 25-40 procent van de totale globale CO2-uitstoot een belangrijk aandeel in… Lees meer »

Bescherming van leven en welzijn

Er gaat tot zeven miljard euro naar het klimaat, blijkt uit de Prinsjeslek. Zijn leven en welzijn van de Nederlander daarmee voor nu en straks geborgd, vraagt Bas van Horn zich af. Volgens het eerste Prinsjeslek gaat er zes tot zeven miljard extra naar klimaat. Moet van de Hoge Raad vanwege het Urgenda-vonnis. Vijfentwintig procent… Lees meer »

Nieuw dorp in de Zuidplaspolder? ‘Niets doen is geen optie’

Met het besluit een Vijfde Dorp in het zogenaamde Middengebied te bouwen, steekt de Gemeente Zuidplas haar nek uit. Sinds de jaren ‘70 van de vorige eeuw is er in Nederland geen zelfstandig dorp van deze omvang meer gerealiseerd. De locatiekeuze in een diepe droogmakerij roept nog de nodige discussie op, maar de betrokken overheden… Lees meer »

Maak van het duurzaamheidstreven geen machtsstrijd

Maar natuurlijk is dat niet reëel. Immers, ruimtelijke ontwikkeling werkt juist als we samenwerken. Integrale werkprocessen en échte samenwerking tussen mensen die zich verbinden met de opgave zorgen voor een optimale vormgeving van meer beleving, betere gezondheid en betere duurzaamheidsprestaties. De nieuwe opgave bij de inrichting van de openbare ruimte is om zo te bouwen… Lees meer »

Nieuwbouwwoningen niet meer op aardgas

De Energieagenda die vandaag door minister Kamp van Economische Zaken is gepresenteerd, geeft aan hoe in Nederland in 2050 nauwelijks nog CO2 wordt uitgestoten. Belangrijk signaal, nieuwbouwwoningen hoeven niet meer aangesloten te worden op aardgas. Meer lezen: http://www.stadszaken.nl/circulair/energie/energieagenda-wettelijke-gasverplichting-vervalt

De buien van 2050 vallen nu al

‘We hebben te maken met grote klimaatproblemen, van wateroverlast tot extreme droogte. De buien die in 2050 zouden vallen, vallen nu al.’ Dat zegt Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen vandaag tijdens de VNG Bestuurdersdag.  Meer informatie: https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/nieuws/de-buien-van-2050-vallen-nu-al