Categorie archief: Ruimtelijke ontwikkeling

Terwijl professionalisering nodig is, rukken de amateurs op

We zien een groeiend leger zijinstromers, doorgaans vermogende particulieren die zich op het ‘vastgoed’ storten, omdat daar wat valt te verdienen. In de complexere projectontwikkeling, laat staan gebiedsontwikkeling, valt deze categorie door de mand, schrijft Friso de Zeeuw. ‘Deze lastige stoorzenders in de woningbouwplanning bezorgen gemeenten handenvol werk.’ Door Friso de Zeeuw, adviseur gebiedsontwikkeling, emeritus… Lees meer »

De nut en noodzaak van circulaire proeftuinen

We staan voor één van de grootste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Tot 2030 zijn er één miljoen nieuwe, betaalbare woningen nodig. Tegelijkertijd dient de Nederlandse CO2-uitstoot met 49 procent te zijn verminderd ten opzichte van het niveau in 1990. De bouwsector heeft met 25-40 procent van de totale globale CO2-uitstoot een belangrijk aandeel in… Lees meer »

Rijksadviseur: ‘Hebben we wel een miljoen woningen nodig?’

Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving Wouter Veldhuis betwijfelt of er wel één miljoen woningen moeten worden gebouwd en noemt de renovatie-uitdaging van zeven miljoen woningen groter. Hij wijst de constateringen van de bouwlobby dat we een derde deel van de benodigde betaalbare woningen in de groene ruimtes moeten bouwen pertinent af. ‘Eengezinswoningen in het groen,… Lees meer »

Nieuwe gebiedsontwikkeling vraagt om duidelijke en gezamenlijke visie op mobiliteitshubs

Ov-fietsen, treinen en deelauto’s en -scooters: het aanbod van deelmobiliteit groeit hard door. Met de juiste invulling van mobiliteitshubs kan de druk op de openbare ruimte worden ontlast. Maar de markt is nog onvolwassen. Een duidelijke visie moet ervoor zorgen dat mobiliteit niet te laat in de gebiedsontwikkeling aan bod komt. Tekst Jesse Kiel, beeld… Lees meer »

Data-analyse ondersteunt preventieve aanpak ondermijning

Via het dashboard www.zichtopondermijning.nl kan elke gemeente in Nederland extra inzichten krijgen in lokale risico’s op criminele fenomenen als drugsproductie en witwassen. Het dashboard is het resultaat van de City Deal Zicht op Ondermijning, een samenwerking tussen lokale en landelijke overheden. Afgelopen zomer is de City Deal (de ‘convenantfase’) ten einde gekomen, maar het ontstane… Lees meer »

Nieuw dorp in de Zuidplaspolder? ‘Niets doen is geen optie’

Met het besluit een Vijfde Dorp in het zogenaamde Middengebied te bouwen, steekt de Gemeente Zuidplas haar nek uit. Sinds de jaren ‘70 van de vorige eeuw is er in Nederland geen zelfstandig dorp van deze omvang meer gerealiseerd. De locatiekeuze in een diepe droogmakerij roept nog de nodige discussie op, maar de betrokken overheden… Lees meer »

De orthodoxe Verdichtingskerk plaatst zich buiten de discussie

De coronacrisis luidt het einde in van de compacte stad’. Een betoog met deze strekking laat zich moeiteloos onderbouwen. Het virus is sowieso ‘antistedelijk’: de drukte van de stad en ‘afstand houden’ staan haaks op elkaar. Maar er zijn ook blijvende, post-corona gevolgen:  Vaker thuis werken wordt structureel; dat maakt de reistijd van huis naar… Lees meer »

Trots op een ander Nederland

We kunnen er niet omheen: onze identiteit is een van de belangrijkste verkiezingsthema’s geworden. Ik had nog even gehoopt dat het politieke debat zou gaan over het eerlijk verdelen van lasten en lusten, een duurzamere energievoorziening en betaalbare zorg voor iedereen. Maar de partijen proberen elkaar vooral te overtroeven in hun liefde voor Nederland. Geert… Lees meer »