Categorie archief: Omgevingsrecht

Ede ontslakt

Nu al Eenvoudig beter Van 71 naar 4 ruimtelijke nota’s en de markt nadrukkelijk de ruimte geven om samen met bewoners te komen tot invulling van de laatste twee nieuwbouw projecten. Met een minimum aan kader en veel ruimte voor initiatieven wil de Veluwse gemeente Ede de ruimtelijke regelgeving transparanter en simpeler maken. Download de… Lees meer »

Nu al eenvoudig beter
Getrechterde besluitvorming: niet voor wegen alleen

Verschenen in ROm 3, 2014 Wat kan bij infrastructurele projecten kan natuurlijk ook bij andere complexe ruimtelijke opgaven: sneller en doortastender werken met een integrale, gebiedsgerichte aanpak en door alle betrokken partijen zo vroeg mogelijk bij de planvorming te betrekken. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) zoekt pilots om breder ervaring op te doen… Lees meer »

Nu al eenvoudig beter
Niet in pasklare toekomsten denken

Verschenen in ROm 12, 2013 Bij het rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en bedrijven wordt al veel gedaan aan regeldrukvermindering, ruimte voor initiatief en vormen van burgerparticipatie die bijdragen aan werkelijk gedragen besluiten over ingrepen in de leefomgeving. In een parallel spoor naast de ontwikkeling van de Omgevingswet stimuleert de interdepartementale programmadirectie Eenvoudig Beter die ontwikkeling… Lees meer »

Nu al Eenvoudig Beter

Met kleine stappen vooruit Verschenen in ROM 10, 2013 Langzaam maar gestaag krijgt het werken in groter verband vorm bij de omgevingsdiensten. De prille ervaringen zijn positief, al lopen ze sterk uiteen, afhankelijk van de mate waarin gemeenten taken hebben overgedragen en het pakket dat de omgevingsdienst aanbiedt. ROm legde het oor te luister bij… Lees meer »

Nu al Eenvoudig Beter

Stel ambities in plaats van regels Verschenen in ROM 9, 2013 Terugleggen van verantwoordelijkheid naar de samenleving, dat is de essentie van het project Andere Overheid bij de Gemeente Apeldoorn. Helemaal in lijn met de herziening van het omgevingsrecht en de Omgevingswet. Strategisch adviseur Evert Leusink is er nu drie jaar mee bezig en verwacht… Lees meer »