Categorie archief: Podium

De praktische implementatie van een bestuurlijk-juridisch concept
Paradigmawisseling door te sturen op gebruiksruimte

Het opschuiven van de ingangsdatum van de Omgevingswet biedt extra kansen om te oefenen met het beleidsmatige concept gebruiksruimte. Door dat nu al centraal te stellen kunnen bestuurders, burgers en bedrijven nadenken over de langetermijnambities voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving van maatschappij en bestuur. Het concept bevordert een structurele ontwikkeling, uitvoering en evaluatie… Lees meer »

Actief ingrijpen voor behoud unieke kwaliteiten
De Groen-blauwe Metropool

Nederland heeft een sterke internationale aantrekkingskracht, juist vanwege de fijnmazige en karakteristieke stedelijke en landschappelijke verscheidenheid. Versterken we die aantrekkelijke groen-blauwe metropool of laten we de Randstad zonder sturing de komende twintig jaar uitdijen en wordt ons land een stedelijke lappendeken? Volgens Pieter van der Heijde, algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning, is actief ingrijpen… Lees meer »

De ene burger is de andere niet
Maatwerk bij burgerdialoog over energietransitie

Komend jaar gaat er een landelijk dekkend programma van start om per regio energiestrategieën op te stellen. Lucie van der Wiele ontwikkelde een praktisch model gebaseerd op uiteenlopende leefstijlen om burgers op regionaal en gemeentelijk niveau bij de energietransitie te betrekken. Dit is een ingekorte versie van het volledige artikel in ROm 12, december 2016… Lees meer »

Zinvolle prestatieafspraken zijn concrete afspraken
Algemene woonvisies zetten corporaties bij voorbaat op achterstand

Voor de ontwikkeling van wijken zijn gemeenten en woningcorporaties niet alleen natuurlijke partners. Ze zijn op elkaar aangewezen. Prestatieafspraken vormden tot nu toe de voorwaarden voor dit partnerschap. Maar met de invoering van de nieuwe Woningwet 2015 en Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) krijgt de relatie tussen corporaties en gemeenten nieuw vorm met wederzijdse rechten… Lees meer »

‘Maak van de Agenda Stad geen ambtelijke babbelbox’

Agenda Stad blijft een ‘babbelcircuit’ zolang stadsbesturen niet zelf met visie en daadkracht de stedelijke vraagstukken te lijf gaan, vindt Friso de Zeeuw. Terwijl minister Plasterk juist open staat voor beleidsruimte, experimenteerruimte en aandacht voor tegenwerkende regelgeving. De Zeeuw verdenkt gemeentelijke bestuurders ervan gewoon weer te azen op financiële middelen van de Rijksoverheid. Ronald Plasterk… Lees meer »

Meer inzicht in effecten van ingrepen op werelderfgoed
Waardevol water

Nederlanders hebben een bijzondere relatie met water en zijn wereldmarktleider als het gaat om watertechnologie, waterveiligheid en waterkwaliteit. Er loopt een progressieve lijn in onze relatie met het water; van weerstand via adaptatie naar synergie. We zorgen dus niet alleen voor veiligheid en beperking van schade bij wateroverlast, maar gebruiken ook de kwaliteit en kracht… Lees meer »

Onderzoek naar kansen meekoppelen ruimtelijke opgaven
Beslisboom voor contractvorming

Organische ontwikkeling, uitnodigingsplanologie, koppeling van exploitaties. Het valt zwaar om een bepaalde lijn te ontdekken in de veelheid van ideeën over gebiedsontwikkeling. Evert Jan van Baardewijk en Erwin Hijmans presenteren een beslisboom om de gebruiker door de toenemende complexiteit van de relatie tussen de ontwikkelstrategieën en contractvormen te leiden. In de Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl (GONS),… Lees meer »