Categorie archief: Praktijk

‘Bij binnenstedelijk ontwikkelen hoort een hoger doel’

De complexiteit van binnenstedelijke opgaven is groot. Vanwege de doorgaans forse voorinvesteringen die nodig zijn voor de eerste spade in de grond gaat, maar vooral vanwege de rimpeling die een ontwikkeling kan veroorzaken in bestaand stedelijk gebied. Dat geldt zeker voor de Wagenwerkplaats in Amersfoort. Daarom hanteert de gemeente geen traditioneel masterplan; het is een… Lees meer »

West-Brabant op weg naar een regionale energiestrategie

Goede ideeën voor duurzame energieopwekking zijn er genoeg. Toch lopen kansrijke initiatieven nog te vaak vast als het aankomt op realisatie. Het opzetten van een realistische business case vergt kennis en een klein startkapitaal. Dat constateerden deelnemers aan de pilot regionale energiestrategie in de regio West-Brabant. Zij bedachten een oplossing: een regionaal investeringsfonds dat helpt… Lees meer »

Omgevingsmanagement brengt projecten in stroomversnelling
Centrumroute Leiden nu wél gedragen

Na twintig jaar discussie over de bereikbaarheid van de Leidse binnenstad ligt er nu een gedragen nieuw herinrichtingsplan voor de drie kilometer lange centrumroute via de ‘beruchte’ Hooigracht en Langegracht. Vrijwel alle betrokkenen oordelen zeer positief over het proces dat leidde tot een haalbaar plan dat de kwaliteit én de bereikbaarheid van de binnenstad verbetert.… Lees meer »

Praktijk
Hoe flexibel is de Ladder?

De praktijk roept om flexibel bestemmen. Daarmee is gemakkelijker in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en trends. Door gemengde bestemmingen op te nemen in bestemmingsplannen, kan leegstand eenvoudiger worden opgelost. Als de ene functie niet blijkt te werken op een locatie, dan kan een andere functie de leegstand opvullen. Naar verwachting neemt deze vraag onder… Lees meer »

Wetenschap en praktijk sterker verbinden
De stad als proeftuin voor de circulaire economie

Circulariteit gaat over het sluiten van kringlopen. Water, energie en grondstoffen: afval bestaat niet, alles blijft zo veel mogelijk binnen ‘de loop’. Daarbij gaat het nog te vaak alleen over de techniek in plaats van de wijze van organiseren. Er is meer aandacht nodig voor deze ‘menselijke’ kant. Niet alleen op gebiedsniveau, maar op alle… Lees meer »

Uniforme en uitwisselbare standaarden voor alle omgevingsdocumenten
Bouwen aan het digitaal stelsel Omgevingswet

In de Omgevingswet speelt digitalisering een wezenlijke rol. Vragen als: wat mag ik hier of waar mag dit, moeten vanaf 2018 grotendeels digitaal te beantwoorden zijn. Ook het doen van een melding of het aanvragen van een vergunning moet volledig digitaal gaan verlopen. Evenals de verwerking van een aanvraag en de publicatie van de beslissing.… Lees meer »

Meer bewegen in de stad

Mensen leven langer dan ooit tevoren, maar brengen meer jaren door met ziekte en zorg. Dat is terug te zien aan de hard toenemende uitgaven in de zorg, die de afgelopen twee decennia meer dan zijn verdubbeld. En de jaren met ziekte komen de kwaliteit van het leven niet ten goede. Diabetes, Alzheimer, obesitas en… Lees meer »

Bussum experimenteert met digitaal plan
Omgevingsplan door een andere bril bezien

Met de komst van de Omgevingswet, komt een veelheid aan ruimtelijke regels samen in het omgevingsplan. Daarmee biedt het omgevingsplan een vollediger zicht de omgevingsregels die er gelden. Op één locatie kunnen verschillende regels of beperkingen van kracht zijn. Hoe zorg je ervoor dat al die regels overzichtelijk en digitaal zijn te raadplegen? Het omgevingsplan… Lees meer »

Energiebesparingsbeleid gebouwde omgeving geëvalueerd
Energie besparen gaat niet vanzelf

Dankzij gericht overheidsbeleid voldoen nieuwbouwwoningen aan steeds scherpere energienormen. Energiebesparing in bestaande gebouwen blijft echter achter bij de gestelde doelen, ondanks de vele goede initiatieven die zijn ontwikkeld, blijkt uit onderzoek van het PBL. Er zijn meer dwingende beleidsmaatregelen nodig om bestaande woningen en gebouwen sneller energiezuinig te krijgen. Energie besparen in gebouwen verlaagt de… Lees meer »