Categorie archief: ROm nr. 3 maart 2015

ROm 3, 2015 SPECIAL – Het gedroomde landschap

Deze special is onderdeel van ROm 3, maart 2015: ‘Provincies als spil in het ruimtelijk beleid’ Droomnatuur voor de gebruiker Bloemrijk landschap, natuurbelevingstuinen, eetbaar bos; ze vormen een gedroomd parelsnoer aan initiatieven van burgers en agrariërs. De provincie Zuid-Holland en gemeenten in de Leidse regio zoeken met deze aanpak naar vernieuwing van het groenbeleid. ‘De… Lees meer »

Duurzaam ruimtegebruik als pijler bij ‘nieuwe RO’
Ruimtelijke ordening springlevend en opnieuw vormgegeven

Ruimtelijke ordening is in Noord-Holland springlevend, maar heeft een andere invulling gekregen. Met het lijvige boekwerk Maak Plaats! is de koers 1,5 jaar geleden uitgezet. Het beleid is uitermate eenvoudig, helder en kernachtig vervat in een tiental uitgangspunten op slechts een paar A4-tjes: Noord-Holland zet krachtig in op verstedelijking binnen het bestaand stedelijk gebied in… Lees meer »

Provincies nemen voortouw in omgang met cultuurhistorie van de kust
Kiezen voor karakter

De Nederlandse kust bestaat uit een lange lijn van dijken, duinen en dammen waarachter gebieden met een eigen karakter en sfeer liggen. Het masterplan Kust en Erfgoed geeft handvatten hoe provincies en gemeenten bij ruimtelijke veranderingen met cultuurhistorie en erfgoed om kunnen gaan. In Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland hebben ze er al ervaring mee. Erfgoed… Lees meer »

Vitaliteit en identiteit bij uitstek thema’s voor de provinciale overheid
Provincies als spil in het ruimtelijk beleid

Er is geen ruimtelijke opgave meer te bedenken waar de provincie niet een rol van betekenis speelt. Mede door de decentralisatie van rijksbeleid en de toenemende noodzaak om op tal van terreinen gemeentelijk beleid beter af te stemmen, is de provincie sterker dan voorheen verantwoordelijk voor en betrokken bij de inrichting van onze ruimte. De… Lees meer »

‘We moeten snoeien om te bloeien’
De kracht en kwaliteiten van Brabants Mozaïek versterken

De kracht van Brabant is zichtbaar in alle statistieken, maar kan ook overmoedig maken. Voor de Provincie Noord-Brabant is de grootste uitdaging om de bijna grenzeloze ambities en innovatiekracht de ruimte te geven zonder de kwaliteit van het Brabants Mozaïek teniet te doen. Samenwerken op basis van besturen 3.0 is daarvoor de noodzakelijke voorwaarde, met… Lees meer »

Outlet Zevenaar: versterking of verzwakking van de regio?
Botsende visies op grootschalige detailhandel

De komst van een outlet aan de snelweg A12 bij Zevenaar houdt de gemoederen in Zevenaar, in de regio en bij de Provincie Gelderland goed bezig. De wethouder vindt het een prima idee. Ze spreekt van ‘toeristisch winkelen’. De gedeputeerde vindt het de slechtst mogelijke locatie en een bedreiging voor andere winkelgebieden. De Provincie Gelderland… Lees meer »