Categorie archief: ROm nr. 5 mei 2015

Ruimte en energie
Transitie doordenken op ruimtelijke gevolgen

Wind op land, 6000 kW erbij, levert overal in het land een pittige discussie op. Wat gaan de windparken op zee betekenen voor de energieinfrastructuur op land? En welk ruimtebeslag hebben biomassa, vergistingsinstallaties, wko, zonne-energie. Provincies en gemeenten hebben nog nauwelijks een beeld, laat staan een visie op wat de energietransitie vraagt aan ruimtelijke investeringen… Lees meer »

Onderzoek naar kansen meekoppelen ruimtelijke opgaven
Beslisboom voor contractvorming

Organische ontwikkeling, uitnodigingsplanologie, koppeling van exploitaties. Het valt zwaar om een bepaalde lijn te ontdekken in de veelheid van ideeën over gebiedsontwikkeling. Evert Jan van Baardewijk en Erwin Hijmans presenteren een beslisboom om de gebruiker door de toenemende complexiteit van de relatie tussen de ontwikkelstrategieën en contractvormen te leiden. In de Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl (GONS),… Lees meer »

Keuzes voor gemeenten bij gebiedsontwikkeling overzichtelijk in beeld
Verbrede gebiedsgerichte aanpak Hart van Zuid Rotterdam

De huidige gebiedsontwikkelingspraktijk staat bol van de experimenten om ruimtelijke projecten op een andere en vernieuwende manier tot ontwikkeling te brengen. In het gebiedsontwikkelingsproject Hart van Zuid in Rotterdam is door de gemeente geëxperimenteerd met een verbrede gebiedsgerichte manier van werken. Hart van Zuid, het gebied rondom Ahoy, Zuidplein en het Motorstraatgebied in Rotterdam, is… Lees meer »

ROmagazine 5, mei 2015

ROm2 – Industrieel erfgoed aan de rivier als laatste rustplaats – Podium voor initiatiefnemers – ROmmers reageren: Bouwen, bouwen, bouwen met focus op de stad! – CA: Lintje voor Kat! Ruimtelijk bekeken Samen sterk door koppeling opgaven De vier regionale leergemeenschappen Water en Ruimte zetten zich in om de werelden van water en RO meer… Lees meer »

De mens met stip op 1
Zonder software draait de hardware niet

In betrekkelijk korte tijd heeft High Tech Campus Eindhoven (HTCE) zich ontwikkeld tot de meest succesvolle Nederlandse campus. Een campus blijkt meer te zijn dan een ruimtelijk concept en de zichtbare ‘hardware’. Minstens zo belangrijk is de ‘software’: het vermogen de juiste gebruikers aan te trekken en vast te houden. Een korte schets van de… Lees meer »