Categorie archief: Trend

Van bezuinigen en hervormen naar investeren en innoveren
Stedelijk vernieuwing terug van weggeweest

Met het programma Leefbaarheid en Veiligheid hebben we weer een structureel stedelijk vernieuwingsbeleid. In zestien stedelijke vernieuwingsgebieden werken Rijk, gemeenten en maatschappelijke partners aan het wegwerken van de achterstanden. De inzet is dat het integraal gebeurt en partijen zich langjarig committeren, naar het voorbeeld van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. BZK profileert zich als aanjager.… Lees meer »

Ruimte en energie
Transitie doordenken op ruimtelijke gevolgen

Wind op land, 6000 kW erbij, levert overal in het land een pittige discussie op. Wat gaan de windparken op zee betekenen voor de energieinfrastructuur op land? En welk ruimtebeslag hebben biomassa, vergistingsinstallaties, wko, zonne-energie. Provincies en gemeenten hebben nog nauwelijks een beeld, laat staan een visie op wat de energietransitie vraagt aan ruimtelijke investeringen… Lees meer »